Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Køre- og hviletid under lup

Søgeord:

3. august 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1356 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Kommissær Violeta Bulc ønsker revision. 

 

Kommentar af Lars Nielsen, chefkonsulent i ITD.

 

Køre- og hviletidsreglementet er rygraden i den professionelle transport- og logistiksektor. Reglerne er en sikkerhed i chaufførens hverdag, et centralt kontrolinstrument for myndigheder og ikke mindst et vigtigt procesinstrument for den professionelle transport- og logistikvirksomhed.

 

Men mens reglementet har overlevet siden dets indførsel i Tyskland i 1930’erne, er spørgsmålet, om man har forstået at kombinere det bestående reglement, den teknologiske udvikling og udnyttelsen af de stigende datamængder i forhold til, hvor vi er i dag.

 

Mærkesag

Da Violeta Bulc tiltrådte sin embede i november 2014, gjorde hun det helt klart, at en mærkesag for hende var, at hun ville lade de gældende køre- og hviletidsregler undergå en større revision, måske ikke hele regelsættet, men i hvert fald ville hun overveje at åbne diskussionen omkring centrale emner i regelsættet.

Transportkommissæren er en kvinde, der sætter handling bag sit ord. EU-Kommissionen har derfor offentliggjort en rapport vedrørende en evaluering af den sociale lovgivning og håndhævelse inden for vejtransporten i henhold til køre- og hviletidsreglerne. Rapporten konkluderer, at den sociale lovgivning er et relevant og forholdsmæssigt middel til at indfri de mål, som man har sat sig med reglerne, nemlig at skabe ensartede spilleregler på transportmarkedet, undgå en forringelse af sociale og arbejdsvilkår for chauffører og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Rapporten ser også på, om reglerne er effektive, klare nok, og om kontrollen er effektiv fra myndighedernes side.

 

Revision i 2017

Rapporten er vigtig, fordi den spiller ind i de drøftelser, der skal finde sted i forbindelse med revisionen af den såkaldte ”vejpakke”, som vil undergå en revision i 2017. I en ambition om at komme helt ned i detaljen, er Bulc gået til branchen bredt for at kunne udpege de centrale problemer og måske gøre noget ved dem. Et prisværdigt initiativ, som dog også samtidigt fortæller os, at man ikke har til hensigt at skrotte de eksisterende køre- og hviletidsregler og begynde helt forfra.

 

Ærgerligt vil nogen uden tvivl sige, men en fuldstændig revision vil tage lang tid. Tid, som Europa og den europæiske transport- og logistikbranche ikke har. Dertil går udviklingen simpelthen for hurtig. I ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, mener vi, at den teknologi, som vi har til rådighed i dag, kan sikre en bedre overholdelse af de eksisterende køre- og hviletidsregler. Den nye tachograf, som skal monteres i nye køretøjer fra medio 2019, er et klart skridt i den rigtige retning, i en tid hvor den digitale udvikling og behovet for datamængder for alvor har tage fart.

Under ny lup

Med danske øjne vil den teknologiske udvikling sikre en bedre og mere effektiv og fleksibel myndighedskontrol. Derudover vil det sikre en fortsat professionalisering af transport- og logistiksektoren. Allerede i dag bruges køre- og hviletidsdata til at sikre en bedre kontrol. Godt 600 transport- og logistikvirksomheder indrapporterer hver måned deres køre- og hviletidsdata til ITD, som analyseres og bruges til at kontrollere, at reglerne følges og til at optimere den enkelte virksomheds processer.

 

Der gøres virkelig en indsats fra erhvervets side for at optimere overholdelse af reglerne, set med danske øjne. Nu skal vi have alle de andre med. Det er en fælles europæisk forståelse af mulighederne af ny teknologi og analysen af køre- og hviletidsdata, der skal bane vejen frem for håndhævelsen af de mange tusinde godstransporter, der hvert år ruller rundt på de europæiske veje.

Det helt store spørgsmål er måske, om køre- og hviletidsreglementet fortsat har en eksistensberettigelse, fordi den øgede digitalisering og automatisering kører fra det. Der er vi dog ikke endnu. Så tak til Bulc og hendes kommission for at sætte køre- og hviletidsreglementet under lup. Vi ser frem til resultaterne i den kommende vejpakke og til at følge udviklingen i årene der kommer.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com