Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Konkursdekret over selskab i Horsens

Søgeord:

17. september 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2469 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Flere transport- og logistiknyheder

Flere transport- og logistiknyhederSkifteretten i Horsens, har den 13. september afsagt konkursdekret over selskabet Skandinavisk Spedition & Transport ApS, Ove Jensens Alle 35, Horsens.

 

Selskabet blevet stiftet i sommeren 2010 af Thomas Birn, Gjerlev J., der også var den første direktør i selskabet.

 

Den 21. september samme år trådte Thomas Birn ud af direktionen, hvor Bjarne Jakobsen, P Schmidts Vej 1, Horsens, i stedet trådte ind.

Møde i gældssaneringssag

I gældssaneringssagen for Jan Løw-Larsen, Ans Søpark 38, 4 m.f., Ans By indkaldes kreditorerne i medfør af konkurslovens § 214 til møde på skifterettens kontor i Retten i Viborg, Klostermarken 10, Viborg, onsdag den 9. oktober kl. 11., til forhandling om forslaget.

Efter forslaget nedskrives al simpel gæld stiftet inden den 5. februar i år til 0,2864 %.

 

Forslaget med bilag ligger til eftersyn i Skifteretten, og kreditorer, der ikke giver møde til forhandlingen, har ingen indflydelse på skifterettens afgørelse.

Gældssanering med nulløsning til Knudsen

Skifteretten i Odense har den 12. september afsagt kendelse om gældssanering for tidligere vognmand Rene Knudsen, Rådyrløkken 73, Odense, på vilkår så usikret gæld stiftet før den 15. februar sidste år falder bort.

 

Rene Knudsen, har drevet virksomheden R K Transport.

Vognmand i Holbæk vil saneres

Skifteretten i Holbæk har den 6. september indledt gældssaneringssag i forbindelse med konkurs for

 

Brian Jimmi Bech, Solhøj 13 B, Holbæk, der har drevet virksomheden Bech's Transport v/Brian Bech.

Brian Jimmi Bech blev ved dekret af 18. august 2011 taget under konkursbehandling.

 

Enhver, der har fordring eller andet krav mod Brian Jimmi Bech, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav, og fordringen skal være opgjort pr. 6. september i år og være delt op i hovedstol, eventuelle renter og omkostninger.

 

Fordringshaverne opfordres til i forbindelse med anmeldelse af deres krav at komme med oplysninger om forhold af betydning for gældssaneringssagen, jf. konkurslovens § 233 a, stk. 2., jf. § 231 a, stk. 1-4.

 

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Klaus Søborg Jørgensen, Holbæk, Kanalstræde 10 1, Holbæk inden 8 uger.

 

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristens udløb, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

To konkursramte selskaber slutter i skifteretten

I de to konkursboer Rotana Transport ApS, c/o Haber IT ApS, og LBC Transport ApS, c/o Haber IT ApS, Holsbjergvej 43 A, Albertslund, er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143.

 

Bobehandlingerne vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, København K, hvilken afholdes, henholdsvis mandag den 14. oktober kl. 12., for Rotanas vedkommende og onsdag den 9.oktober kl. 12 i LBC Transport ApS.

 

Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

 

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 13. september.

Afsluttende skiftesamling VTJH

I konkursboet VTJH af 23.10.2012 ApS under tvangsopløsning, Løkkensvej 664, Hundelev, Løkken, holdes der afsluttende skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, Hjørring, fredag den 25. oktober kl. 14.30, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 85,0260 % til § 95 krav.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

 

Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning.

 

Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket.

 

Retten i Hjørring, den 12. september.

Enden er nær for nordjysk konkursbo

Ved konkursboet F.R. Larsen ApS, Hvolgårdsvej 1, Brovst, holdes der afsluttende skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, Hjørring, fredag den 25. oktober kl. 14.30, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 65,23 % til § 95 krav.

 

Selskabet blev stiftet i juli 2006 af direktør Egon Rasch Larsen, Tranum, ved kontant indbetaling af 125.000 kr.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten, og fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning.

 

Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket.

Albertsen træder ud i Agersted

Vedtægterne er den 9. september blevet ændret ved Agersted Vognmandsforretning ApS, Præstbrovej 30A, Agersted, Dronninglund og Bjarne Lind Albertsen, er trådt ud af direktionen.

Vestergaard træder ind ved Altos

Christian Vestergaard, Bymuren 77, 4. tv., Hvidovre er den 16. september trådt ind i direktionen ved Altos Transport ApS, Yderholmen 8, Ballerup.

 

Samme dag er Jørgen Hald Christensen trådt ud af direktionen.

Brande Vognmandsforretning tegnes af likvidator

Den 29. august har skifteretten i Herning udnævnt Advokat Søren Thygesen, Vestergade 2, Silkeborg, til likvidator ved Brande Vognmandsforretning ApS, Dørslundvej 2D, Brande.

Selskabet tegnes af likvidator, og selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator.

 

Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.

Nyt medlem af direktionen ved råstofselskab

Kaj Munk er den 2. september trådt ud af direktionen ved DSV Råstoffer A/S, Kumlehusvej 1,

 

Øm, Roskilde og i stedet er Ole Nørklit Christiansen, Klostervang 14, Roskilde, trådt ind på posten.

Selskab opløst i Ormslev

Skifteretsbehandlingen af selskabet Kem Pouls Holding ApS, Ormslevvej 478, Ormslev, Viby J., er sluttet, og selskabet er opløst.

Ændringer i nordjysk havneselskab

Vedtægterne er den 2. september blevet ændret ved Aalborg Havn Areal ApS, Langerak 19, Aalborg Øst og selskabet er omdannet til et A/S med navnet Aalborg Havn Areal A/S, c/o Aalborg Havn A/S, Langerak 19, Aalborg Øst.

Kapitalen er på 73.938.176 kr. og selskabet bestyrelse omfatter, borgmester Henning Gunner Jensen, (formand), Carl Klitgaards Vej 25, 4. th., Nørresundby, Poul Erik Lyngdorf, Vinkelvej 23, Hals og rådmand Mariann Nørgaard, Boulevarden 1A, 3. tv., Aalborg.

 

Direktør Claus Kim Holstein Nielsen, Sundby Brygge 3, 1. Nørresundby er direktør i selskabet.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com