Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Konvention ratificeres

Søgeord:

13. februar 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

550 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Nye globale regler for transport af skadelige stoffer.

EU er på vej med en tilladelse til at ratificere den såkaldte HNS-konvention. Rederiforeningen bakker op om det internationale regelsæt, der skal sikre ensartede ansvarsregler, hvilket er en forudsætning for et globalt erhverv som søfarten.

 

Den internationale HNS-konvention omhandler ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer (HNS-stoffer). Før konventionen kan ratificeres af Danmark og andre EU-lande, kræver det, at man inden for EU er enige herom, hvilket forventes at ske i løbet af kort tid. Der er nu opnået enighed mellem EU-parlamentet og EU-Kommissionen om at give tilladelse til at ratificere konventionen.

Et vigtigt skridt

-Udsigten til en løsning glæder Danmarks Rederiforening, som har været med siden konventionen oprindeligt blev formuleret. Internationalt arbejder Danmark aktivt sammen med andre lande for at afskaffe de barrierer, der måtte være for tiltrædelsen af konventionen, så man kan sikre bedre muligheder for konventionens ikrafttræden. I den forbindelse er EU’s accept et vigtigt skridt, siger Henriette Ingvardsen, erhvervsjuridisk chef i Danmarks Rederiforening.

 

-Det er glædeligt, at EU bakker op om konventionen, og vi ser frem til en snarlig ratifikation. Danmarks ratifikation vil sende et signal om, at vi er en søfartsnation, der ønsker at fremme global regulering af ansvar for forurening til søs. Som Danmarks mest globale erhverv er verdensomspændende løsninger vigtige, og her er IMO værktøjet til at skabe lige rammer for søfarten på tværs af kloden, siger hun.

 

Fakta om HNS-konventionen

Med konventionen sikres bedre muligheder for at opnå erstatning i tilfælde af en ulykke til søs med farlige og skadelige stoffer. Det har betydning for oprydning m.v. efter en ulykke, men også for ofre for forurening, typisk fiskere.

 

Konventionens erstatningssystem er to-strenget. For det første skal skibe, som medfører HNS-stoffer som last, udstyres med et forsikringscertifikat, der bekræfter, at skibet har en gyldig forsikring for sit ansvar. For det andet oprettes der en international fond, der skal kunne yde erstatning, hvis erstatningskravet overstiger redernes ansvarsgrænse. Det er importørerne af HNS-stoffer, der skal bidrage til HNS-fonden. Danske virksomheder, som modtager farligt gods ad søvejen, vil også skulle betale.

 

Før IMO-konventionen kan træde i kraft, skal tolv lande, der repræsenterer en tilstrækkelig mængde af den globale tonnage bakke op. Derudover skal landene have oplyst en hvis mængde bidragspligtig HNS-gods.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com