Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Længe ventede følgebilsregler i høring

Søgeord:

1. august 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2262 gange

Læses i øjeblikket af:

1

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Trafikstyrelsen, Rigspolitiet og Justitsministeriet har overvejet spørgsmålet om indførelse af regler om, at andre end politiet kan foretage færdselsregulering i forbindelse med særtransporter, og hvordan sådanne regler i givet fald skal udformes.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Trafikstyrelsen, Rigspolitiet og Justitsministeriet har overvejet spørgsmålet om indførelse af regler om, at andre end politiet kan foretage færdselsregulering i forbindelse med særtransporter, og hvordan sådanne regler i givet fald skal udformes.Nu foreligger der et omfattende værk, som er sendt i høring.

 

I forslaget der bærer overskriften Udførelse af Færdselsregulering i forbindelse med Særtransport gør man bl.a. opmærksom på det forhold, at langt de fleste særtransporter – uanset om der efter særtransportbekendtgørelsen kræves særtransporttilladelse eller ej – i praksis ikke kan udføres, uden at der sker brud på ikke blot de regler, der er nævnt i dimensionsbekendtgørelsen, men også en række færdselsregler i øvrigt. Det kan f.eks. dreje sig om overskridelse af spærrelinjer eller kørsel i strid med regler om køretøjers placering på kørebanen.

Arbejdsgruppen forudsætter, at sådanne brud på færdselsloven efter forholdets natur, som altovervejende hovedregel ikke søges strafforfulgt, hvis de må anses for nødvendige for særtransportens rimelige gennemførsel.

 

For at personer fra branchen selv skal kunne regulere trafikken foreslås det, at de skal gennemføre en uddannelse som minimum giver følgebilsførerne kendskab til flg. emner: relevant lovgivning, adfærd, roller og ansvarsfordeling, færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis, planlægning og gennemførelse af en særtransport, anvendte køretøjer og beskaffenhed, håndtering af uheld og ulykker.

 

Minimumskravet til uddannelsens tidsmæssige omfang foreslås af arbejdsgruppen til at være i alt 37 timer, der skal bestå af enheder af minimum én dags varighed (7,4 timer). Arbejdsgruppen foreslår i forlængelse heraf, at der yderligere fastsættes et krav om deltagelse i to dages supplerende kursus mindst hvert femte år. Det foreslås således, at suppleringskurserne forlænger uddannelsens gyldighed i yderligere fem år.

Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, om der bør ske en ændring af færdselslovens § 86, således at der bliver mulighed for at køre med blokvogn under uddannelsen. Det er imidlertid vurderingen, at det er tilstrækkeligt, at der indgår kørsel med lange køretøjer i undervisningen.

 

Forslaget omfatter mange forhold, herunder også følgebilsførers påklædning. Om dette hedder det i forslaget af hensyn til andre trafikanters mulighed for at kunne identificere personer, der er bemyndiget til at foretage færdselsregulering i forbindelse med særtransporter, bør de pågældende efter arbejdsgruppens opfattelse have en påklædning, der tydeligt tilkendegiver denne kompetence. De skal således bære en gul vest eller jakke med tydelige reflekser. Vesten eller jakken skal foran og bagpå med let læselig skrift alene bære påskriften ”SPECIALTRANSPORT ASSISTANCE”

Det nye forslag har været ventet i rigtig mange år, så mon ikke branchen ser frem mod at forslaget bliver vedtaget og man kan komme i gang med at uddanne kvalificerede specialtransport assistance-folk. Svarfristen på høringen er den 13. september.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com