Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Lang EU-næse til Scandlines

Søgeord:

27. juli 2015  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

982 gange

Læses i øjeblikket af:

1

EU-Kommissionen afviser Femern-klage fra Scandlines.

 

Færgerederiet Scandlines klage over den statsgaranterede finansiering af Femern-tunnel-projektet er gået på stengrund i EU.

Finansieringen af den faste forbindelse under Femern Bælt strider ikke mod EU’s regler for statsstøtte. Det fastslog Europa-Kommissionen 23. juli i en pressemeddelelse.

 

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager udtaler:

- Den faste forbindelse over Femern Bælt vil gøre rejsetiden mellem Tyskland og den østlige del af Danmark og de andre nordiske lande langt kortere. Det er, til gavn for både befolkningen og økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag har godkendt den offentlige finansiering af projektet efter EU's statsstøtteregler.

 

Kommissionen fremhæver, at den faste forbindelse over Femern Bælt anses som et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd rute, der forbinder Centraleuropa og de nordiske lande.

EU-støtte

Den finansieringsmodel, Danmark har anmeldt, indebærer offentlig støtte til projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse og vej- og jernbanelandanlæggene i Danmark. Hele projektet anslås at komme til at koste i alt 64,4 mia. DKK (8,7 mia. EUR), hvoraf en del finansieres af EU gennem Connecting Europe.

 

Den finansieringsmodel, Danmark har anmeldt, indebærer offentlig støtte til projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse og vej- og jernbanelandanlæggene i Danmark. Hele projektet anslås at komme til at koste i alt 64,4 mia. DKK (8,7 mia. EUR), hvoraf en del finansieres af EU gennem Connecting Europe-faciliteten (se s. 106 i forslaget hertil fra 2014).

Scandlines skuffet

Det fremgår af Europa-Kommissionens pressemeddelelse, at der reelt ikke foretaget en vurdering af om den offentlige finansiering af såvel selve tunnelprojektet under Femern Bælt og de tilhørende landanlæg af veje og jernbane, er statsstøtte i henhold til EU’s regler om statsstøtte. Projektets almennyttige regionale og fælleseuropæiske karakter betyder ifølge Europa-Kommissionen, at det ikke er nødvendigt, da statsstøtte til sådanne projekter er lovlig.

 

Det vækker vrede i Scandlines ledelse.

- Det er en overraskende svag udmelding der kommer fra Margrethe Vestagers konkurrencekommissariat omkring Femern projektet. Særligt i lyset af en stærk domstolspraksis inden for statsstøtte, samt at den tidligere kommissær umiddelbart før Vestagers tiltræden netop traf en klar beslutning om, at Øresundsbroen har statsstøttefordele, siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

- Femern A/S får slået en ladeport op for deres finansieringsmodel, som er uhyre anstrengt. Og samtidig kan de uden formel beslutning anvende ubegrænset statsstøtte til at konkurrere på prisen og forringe vores kunders adgangsveje til havnene; det er et slag mod fri konkurrence. Med mindre vores synspunkter imødekommes i den endelige kendelse, har vi intet andet valg end at føre sagen videre til EU-domstolen, for at sagen kan få en ordentlig juridisk behandling og et klart svar på statsstøttespørgsmålet, som reelt stiller konkurrerende virksomheder lige, siger Søren Poulsgaard Jensen.

Baggrund

Kommissionen finder det ikke nødvendigt at tage endelig stilling til, om den offentlige finansiering, der ydes til Femern A/S alene med henblik på projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt, udgør statsstøtte efter EU's statsstøtteregler. Disse foranstaltninger stemmer under alle omstændigheder overens med EU's statsstøtteregler, da de fremmer virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

 

Med hensyn til finansieringen af vej- og jernbanelandanlæggene, dvs. de veje og jernbaneforbindelser i Danmark, der fører frem til den faste forbindelse over Femern Bælt, finder Kommissionen ikke, at der er statsstøtte involveret i EU-retlig forstand. Landanlæggene udgør en integrerende del af det offentlige transportnet i Danmark. Offentlig finansiering af sådanne almene infrastrukturer kan ikke antages hverken at kunne fordreje konkurrencen eller påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

Den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt omfatter en undersøisk sænketunnel mellem Rødby på Lolland og Puttgarden i Tyskland med dertil hørende jernbane- og vejlandanlæg. Tunnelen bliver ca. 19 km lang og kommer til at bestå af en elektrificeret dobbeltsporet jernbane og en firesporet motorvej med nødspor.

 

Den faste forbindelse over Femern Bælt er sammen med den faste Øresundsforbindelse mellem Danmark og Sverige, der har været i drift siden juli 2000, et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd rute mellem Centraleuropa og de nordiske lande. Den er af Kommissionen blevet anerkendt som et prioriteret projekt inden for rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Ifølge planerne vil den faste forbindelse blive åbnet for trafik i 2024.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com