Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Længere vogntog er involveret i færre uheld

Søgeord:

6. januar 2014  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2259 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Både miljøet og trafiksikkerheden vinder med modulvogntog

Både miljøet og trafiksikkerheden vinder med modulvogntogNy uvildig svensk undersøgelse viser at de længere og tungere modulvogntog er mere sikre i trafikken end de kortere standard lastvogntog.

 

Lastvognstog med en totallængde på mellem 18,76 m og 25,25 m er mere miljøvenlige end korte ”Europavogntog” og forskning ved den svenske Chalmers tekniske højskole, viser at de længere vogntog også er mere sikre i trafikken. I Sverige afvikles der forsøg med endnu længere vogntog.

 

Den maksimal tilladte vogntogslængde i Sverige er 25,25 m, mens den i den største del af Europa er på blot 18,75 m. Der er dog undtagelser, der som bekendt først og fremmest findes i Norden.

 

For at kunne måle effekten på trafiksikkerheden ved denne forskel, er et sammenligningsstudie blevet lavet af forskere ved trafiksikkerhedscenteret Safer ved Chalmers. De har sammenlignet hvor ofte tunge lastvogne af forskellig længde i Sverige har været involveret i svære ulykker eller dødsulykker, per antal kørte km, i en 10-års periode fra 2003 til 2012.

Lastvognen i studiet blev inddelt i tre længdegrupper:

 

Lange lastvognskombinationer på 18,76 til 25,25 m, middellange vogntog på 12,01 til 18,75 m samt korte lastvogne og kombinationer på under 12 m.

 

Det viste sig at de længere lastvognskombinationer var indblandet i betydelig færre svære ulykker eller dødsulykker pr. mia. kørt km end de middellange lastvogne. Korte lastvogne var indblandet i ca. tre gange så mange svære ulykker eller dødsulykker pr. mia. kørt km i forhold til de lange kombinationer.

 

-Vi har altså ikke fundet nogen tegn på at de lange lastvognskombinationer er mindre sikre end almindelige europæiske vogntogskombinationer, siger András Bálint, der er trafiksikkerhedsanalytiker ved Safer. Det skal dog pointeres at de anvendte data ikke er klassificeret efter vejtype eller område.

Derfor er det muligt at de lange lastvognskombinationer har vist bedre præstationer end de andre, på grund af at de kører i et sikrere vejmiljø. En anden mulig årsag til forskellen kan være at man anvender de bedste chauffører til at køre de længste vogntog.

 

-Resultatet viser dog at med de nuværende trafikvaner, såsom vejvalg og chaufførvalg, er lange svenske lastvognstog indblandet i færre svære ulykker eller dødsulykker pr. mia. kørte kilometer i Sverige end europæiske lastvognskombinationer, der er maks. 16,5 / 18,75 m lange.

 

Studiet er et projekt indenfor HCT-programmet, som drives af Safer og finansieres af det svenske Trafikverket.

 

Såkaldte højkapacitetskøretøjer (High Capacity Transport, HCT) er vogntog, der er længere og tungere end dem, der lige nu er tilladte i Sverige. Disse er tilladt i Canada, USA, Australien og Brasilien. Højkapacitetskøretøjer giver lavere omkostninger, mindre energiforbrug og lavere CO2udslip pr. transporteret godsmængde i forhold til almindelige vogntog.

I HCT-programmet undersøger man hvilken effekt det vil have på trafiksikkerheden, hvis højkapacitetskøretøjer bliver tilladt. Allerede nu kører der feltprøver i Sverige med ca. 10 lastvogne som er mere end 30 m lange og vejer op til 90 ton.

 

-Resultatet af Safers lastbilstudie fortæller ikke hvad ulykkesfrekvensen ville være med højkapacitetskøretøjer, siger András Bálint. Men det er vigtigt at vide at de længste tilladte lastvognskombinationer, som vi har i dag, ikke har vist sig værre end de andre længdegrupper.

Fakta om studiet

Ulykkesdata for tiårsperioden 2003 – 2012 er trukket ud af Strada, den svenske nationale ulykkesdatabase, mens eksponeringsdata er blevet estimeret ud fra statistik fra det svenske Trafikanalys.

 

Fotoet viser et 32 m langt dobbelt-trailervogntog, der kører med en vogntogsvægt på 80 tons mellem Göteborg og Malmö. (Foto: Finn Bjerremand)

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com