Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Manglende behov for Femern

Søgeord:

15. marts 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

605 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Godsmængderne bliver mindre end forudset.

Den tyske miljøorganisation NABU (Naturschutzbund Deutschland) har fremlagt en ny trafikundersøgelse, som understreger det manglende behov for en fast forbindelse under Femern Bælt.

 

Konsulentfirmaet Hanseatic Transport Consultancy (HTC) med hovedsæde i Hamburg har undersøgt udviklingen i jernbanetrafikken mellem Skandinavien og det europæiske fastland fra Helsinki og Valletta, der er den 3.800 kilometer lange såkaldte TEN-T korridor 3.

 

Eksperterne kommer frem til den konklusion, at volumen af jernbanegodstrafikken til og fra Skandinavien har været stagnerende i årevis, og at der endda kan registreres et svagt fald. Selv om der nu kan ses et mindre opsving på det danske marked siden finanskrisen, er dette dog primært drevet af transittrafikken. Jernbanegodstrafikken har derimod i flere år været nedadgående til og fra Danmark og befinder sig aktuelt på et meget lavt niveau. Dette rejser spørgsmålet om de økonomiske fordele ved et statsfinansieret jernbaneprojekt for henholdsvis de danske transportører og samfundsøkonomien generelt.

Tvivl om behovet

På denne baggrund tvivler NABU fortsat på projektets reelle behov på trods af den parlamentariske beslutning i Danmark den 4. marts 2016 og anser derfor det forventede EU-tilskud på i alt knap 13 milliarder DKK fra de såkaldte TEN-T-midler til Danmark for uberettiget.

 

Ved opførelsen af en alternativ jernbaneforbindelse under Femern Bælt vil den vigtige Jyllandsrute for jernbanegodstransport ganske vist blive aflastet. Men der er samtidig risiko for, at der fremover kan opstå flaskehalse på Jyllandskorridoren, fordi man vil anse den for mindre vigtig på grund af prioriteringen af den faste forbindelse. Og det vil så påvirke jernbanens konkurrenceevne i negativ retning.

Tal holder ikke

Endvidere viser undersøgelsen, at tidsbesparelserne ved den faste Femern-forbindelse, ikke – i modsætning til hvad det statsejede Femern A/S hævder – vil kunne omsættes til en 1:1 omkostningsreduktion.

 

-Der er tale om komplekse produktionssystemer og optimerede togomløb. Man kan ikke bare antage, at en 20 procent kortere rute også vil føre til en tids- og omkostningsbesparelse på 20 procent, da det desuden er uklart, hvor meget det kommer til at koste at bygge tunnelen, og en teoretisk tidsgevinst på to til tre timer hurtigt kan blive spist op at uforudsete stop, siger Torsten Tesch, Senior Consultant, HTC.

 

I betragtning af de moderate fremtidsperspektiver for jernbanegodstrafikken fremført i undersøgelsen samt den begrænsede kapacitet af Jyllandskorridoren, er det nærliggende at undersøge, om der skal foretages en selektiv investering i Jyllandskorridoren i form af en modernisering og om nødvendigt en kapacitetsudvidelse, nøje afstemt efter markedsudviklingen.

Efter NABU’s mening ville man med en tilstrækkelig udvidelse kunne sikre, at de europæiske transportpolitiske målsætninger om varernes fri bevægelighed mellem Nord- og Sydeuropa opnås på en meget mere omkostningseffektiv, miljøvenlig og passende infrastrukturel måde.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com