Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Minister fastholder bødeforhøjelser

Søgeord:

21. november 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2309 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Folketingsdebat: Transportminister villig til små indrømmelser i bødespørgsmål.

Folketingsdebat: Transportminister villig til små indrømmelser i bødespørgsmål.Transportminister Pia Olsen Dyhr fastholdte i dag ved Folketingets 1.-behandling af regeringens kontroversielle lovforslag om meget store bødeforhøjelser for overtrædelse af Lov om Godskørsel og Lov om Buskørsel, at der er behov for en kraftig skærpelse af sanktionerne på området.

 

- Danmark er udfordret omkring ulovlig cabotagekørsel og social dumping. Det her handler ikke om alle de vognmænd og chauffører, der kører lovligt ude på vejene. Det handler om, at hvis man kører ulovligt, så skal man også straffes, sagde ministeren i sin indledning.

 

- Bøderne forhøjes for både danske og udenlandske vognmænd – så der er ingen, der kan påstå at vi diskriminerer.

Skærpelser og lempelser

Med lovforslaget indføres tre forskellige overtrædelsesgrader – mindre alvorlig – alvorlig – og meget alvorlig. Tidligere var der kun kun to niveauer.

 

- Rent faktisk er der nogen af overtrædelserne, der med lovforslagets vedtagelse vil blive straffet mildere end hidtil. Hvor de før vil få 10.000 kroner i bøde, så vil de fremover få 5.000 kroner i bøde, sagde Pia Olsen Dyhr.

 

Hun fremhævede, at bødeforhøjelsen betyder, at at bøderne kommer til at afspejle den genvist, der er opnået ved at overtræde lovene.

 

- Ud over at ramme social dumping, så vil forslaget skabe bedre proportionalitet i straffene.

 

Hvis der eksempelvis ikke er anført navn eller adresse på dokumentationen, eller hvis afsender ikke har skrevet under, så er det en mindre overtrædelse, der fremover vil blive straffet med en bøde på 5000 kroner i modsætning til nu, hvor bøden er på 10.000 kroner. Cabotagekørsel anses for en meget alvorlig overtrædelse – eksempelvis ved at køre mere end de tre lovlige cabotageture inden for en 7-dages periode, så er der tale om en meget alvorlig overtrædelse, der som udgangspunkt udløser en bøde på 35.000 kroner. Hvis overtrædelsen strækker sig over en længere periode – eksempelvis 14 dage er det en skærpende omstændighed, hvor bøden vil blive fordoblet eller tredoblet, sagde Pia Olsen Dyhr og fortsatte:

- Ved at skærpe sanktionerne så håber vi, at vi kan skabe bedre vilkår for de transportvirksomheder, der overholder reglerne. Hvis man vil undgå at betale de højere bøder, så kan man bare overholde reglerne. Det er jo derfor vi vedtager love i Folketinget, sagde transportminister Pia Olsen Dyhr, der udtrykte håb om positive afledte konsekvenser for danske vognmænd.

 

-Tiltaget skal naturligvis ses i sammenhæng med regeringens øvrige indsats på området. Jeg forventer, at højere bøder sammen med den skærpede kontrolindsats, vil have en mærkbar præventiv effekt.

Buskørsel slipper ikke

Når bødeforhøjelserne også omfatter Lov om Buskørsel, så skyldes det, at der altid har været parallelitet mellem Lov om Godskørsel og Lov om Buskørsel, da der i begge tilfælde er tale om erhvervsmæssig transport, der kræver tilladelse.

Transportministeren erkendte samtidig, at der er grænser for, hvor meget Danmark kan gøre alene for at begrænse cabotagekørslen yderligere.

Åbning og speditøransvar

Transportministeren erklærede sig til gengæld villig til at overveje mulighederne for en mere lempelig kurs over for bagatelagtige overtrædelser.

 

- Jeg vil gerne sammen med udvalget og repræsentanter fra branchen se på, om der er små forseelser, der bør sanktioneres anderledes, sagde Pia Olsen Dyhr.

 

Hun sluttede med at fastslå, at speditørerne ikke er straffri, hvis de aktivt medvirker til ulovlig cabotage.

 

- Omkring Enhedslistens ønske om yderligere indgreb over for speditørerne, så kan jeg oplyse, at speditørerne allerede i dag kan dømmes efter Straffelovens §23 om medvirkeransvar. Det er rent faktisk sket. Det er altså muligt at straffe speditørerne, om end det er efterforskningsmæssigt svært at løfte bevisbyrden.

Kommentar fra DI Transport

Branchedirektør Michael Svane fra DI Transport er glad for, at ministeren er villig til at overveje en justering af lovforslaget, der kan betyde mere rimelige sanktioner over for bagatelagtige forseelser:

 

- Det er afgørende, at bøderne er rimelige og proportionale, dvs. de skal stå i forhold til den lovovertrædelse, der er begået. Derfor ser vi gerne, at man indfører en lavere bødekategori for sjuskefejl, der ikke har betydning for politiets mulighed for at kontrollere reglerne. Derfor er vi glade for, at ministeren er åben for at se på dette, siger Michael Svane.

 

Han tvivler til gengæld på den præventive effekt af bødeforhøjelserne:

 

- I forhold til de udenlandske lastbiler, der overtræder cabotagereglerne, så er overtrædelserne efterhånden meget få, hvilket jo er glædeligt og viser, at politikontrollen virker. Derfor vil de højere bødestraf i forslaget næppe heller have nogen væsentlig præventiv effekt.

Ministerens fastholdelse af princippet om ensartede sanktioner i Buskørselsloven og Godskørselsloven møder heller ikke besvarelse.

 

- Det har aldrig været meningen, at busområdet skulle have justeret sine bøde op, da man bl.a. er underlagt nogle andre cabotageregler end vejgodstransporten.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com