Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Minister udskyder toldkodeks-knaster

Søgeord:

12. februar 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1339 gange

Læses i øjeblikket af:

1

SKAT kan ikke rettidigt opfylde dele af EU’s nye toldkodeks.

 

Danske speditionsvirksomheder og deres kunder får et kærkommet ekstra pusterum, før to store ”knaster” i første etape af EU’s nye toldkodeks træder i kraft i Danmark.

 

Egentligt skulle speditører og resten af det danske erhvervsliv allerede fra 1. maj 2016 både have bevilling til at drive lagerfaciliteter, hvori der er toldoplag, og stille sikkerhed for såkaldt potentiel toldskyld i forbindelse med midlertidig opbevaring og visse særlige toldprocedurer. Men det har skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu udskudt til nytår.

 

Det oplyser brancheorganisationen Danske Speditører.

 

Hermed er to af speditørernes største og tungeste anstødssten mod EU-toldkodeksen skudt til hjørne. De to store nyskabelser i EU-toldkodeksen er i Danmark udskudt til foreløbig 1. januar 2017. Det betyder, at både virksomheder og ikke mindst SKAT’s hårdt prøvede medarbejdere får langt bedre tid til at tilrettelægge de nye arbejdsgange og systemer, der skal til for at håndtere de to nye EU-krav.

- Det første varsel om SKAT’s nye strategi for indførelsen af EU-toldkodeksen fik vi fredag den 5. februar præcis kl. 17:53. Der tikkede der nemlig en mail ind hos Danske Speditører og en lang række andre erhvervsorganisationer. I mailen var der vedhæftet skatteministeriets udkast til bekendtgørelse om den fremtidige toldbehandling. Bliver bekendtgørelsen ikke ændret undervejs i den politiske proces frem mod udgangen af marts, hvor ministeren skal underskrive og offentliggøre den, kan vi i hvert fald ånde lidt lettet op på to meget vigtige områder, fortæller politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck.

Slet ingen IT-understøttelse

Bag udsættelsen af kravet om bevilling til lagerdrift og sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld for bevillinger, der er udstedt efter skæringdatoen 1. maj 2016, ligger det faktum, at SKAT i Danmark endnu hverken har administrative procedurer eller IT-systemer, der kan understøtte nyskabelserne. Derfor har den danske skatteminister, efter hvad Danske Speditører har fået oplyst på et møde med SKAT, besluttet at trække udsættelseskortet.

 

- I den bekendtgørelse som vi nu har fået i høring og som skal være gældende fra 1. maj, står der direkte, at bidraget for den potentielle toldskyld frem til 31. december 2016 skal være nul promille af det potentielt højeste toldbeløb pr. toldangivelse. Og der står ikke et ord om bevilling til at drive lager. I løbet af efteråret kommer der en bekendtgørelse, der skal gælde fra 1. januar 2017, og her vil det komme for en dag, hvad der skal gælde fra 1. januar 2017. Det bliver spændende at se, om overgangsordningen med nul promille af det potentielt højeste toldbeløb forlænges yderligere. Jeg vil mene, at det godt vil kunne begrundes med, at det digitale system fra EU til håndtering af de nye krav om sikkerhedsstillelse først kan blive klar i 2020, og at vi ganske enkelt ikke har et nationalt dansk IT-system, der kan klare opgaven indtil da, vurderer Henrik Beck.

Færre bekymringer nu

Efter bekendtgørelsen er blevet sendt i høring har repræsentanter for Danske Speditører været til hele to møder med SKAT. Her har embedsmænd fra SKAT og skatteministeriets departement argumenteret for, at det meste af EU-toldkodeksen udsættes. Hermed mener de også, at toppen burde været taget af erhvervslivets bekymringer.

 

- Det er jeg principielt bestemt ikke uenig i, og vi vil bestemt heller ikke tøve med at rose vores samarbejdspartnere i SKAT og i skatteministeriets departement for at have stukket fingeren i jorden. Jeg har på vegne af Danske Speditører opfordret SKAT til at holde informationsmøder i hele landet og gå i luften med noget e-learning og et webinar med et hovedbudskab om, at der reelt ikke længere er grund til at nære den store frygt for de ændringer, der ser dagens lys allerede 1. maj 2016. Det er i både SKATs og erhvervslivets interesse at afmystificere EU-toldkodeksen. Der er brug for reel og kontant virksomhedsrettet information om, hvilke dele af EU-toldkodeksen der bliver en realitet herhjemme hvornår, siger Henrik Beck, der træffes på hbe@dasp.dk

Manglende hjemmel?

EU’s nye toldkodeks, der skal digitalisere og harmonisere toldbehandlingen i hele EU, er et ambitiøst projekt. Derfor har EU også indført overgangsbestemmelser kombineret med en gradvis indførelse af elementerne i den nye toldkodeks der først skal være fuldt gennemført i 2021. Det skal sikre, at medlemslandene kan nå at implementere kodeks i national lovgivning og i praksis.

 

Men det er formentligt et åbent spørgsmål om skatteminister Karsten Lauritzen faktisk har hjemmel i EU-reglerne til at indsætte elastik i tidsplanen for implementeringen af Toldkodekset i Danmark.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com