Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ministre ser fremad

Søgeord:

25. maj 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

711 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Transport: Ambitiøse - men realistiske mål.

Udbygningen af transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren og på tværs af grænsen var på dagsordenen, da transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt og den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer mødtes i Sønderborg i forbindelse med den dansk-tyske transportkommission.

 

Det blev fra begge ministres side slået fast med syvtommersøm, at den dansk-tyske kommissions arbejde er vigtigt. Jyllandskorridoren er en af Europas vigtigste handelsveje, der kræver løbende udbygning og vedligehold for at kunne tackle de stadigt stigende mængder gods på de europæiske veje. Begge ministre fra såvel dansk og tysk hold lagde dog ikke skjul på, at rapporten leverede en række ambitiøse målsætninger for udbygningen af infrastruktur, og at der fra begge sider er vilje til at indfri de mest realistiske mål.

Grænseoverskridende

- Der er ren klar forståelse fra begge sider, at det er vigtigt at sikre de grænseoverskridende transporter gennem udbygning af vejinfrastrukturen i Danmark og Tyskland. De udmeldinger kan vi som repræsentanter for vejgodstransportsektoren kun være tilfredse med. Jyllandskorridoren ligger i top ti som en af de mest benyttede handelsruter i EU, og med stigning i mængden af gods er vi nødt til at sikre investeringer i vejinfrastrukturen. Men jeg bider også mærke i, at der tales om indfrielse af realistiske mål, siger Jacob Chr. Nielsen, administrerende direktør i ITD.

 

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt lagde i sin tale blandt andet vægt på, at vejnettet er den danske regerings klare prioritet, hvor E45 og A7 står som den centrale færdselsåre for Skandinavien til resten af Europa samt, at Femern Bælt-forbindelsen skal ses i tæt sammenhæng med Jyllandskorridoren. Ministeren fokuserede også på, at samarbejdet på tværs af grænsen er essentiel for en forsat sikring af en glidende infrastruktur. En holdning Richard Meyer også nævnte i sit indlæg, der også gik på behovet for realisme i forhold til de mange projekter.

Gode relationer

- Jeg hører begge ministres indlæg som et ønske om at fastholde de gode relationer mellem Danmark og Tyskland. Fokus er fra begges vedkommende på gennemførelse af nødvendige, økonomiske, rentable projekter. Derudover skal samarbejdet over grænsen fortsættes, så man understøtter vækstskabelsen i regionen gennem sikring af en glidende varestrøm, siger Jacob Chr. Nielsen.

 

Den dansk-tyske transportkommissionen består ud over de to ministre af erhvervsfolk fra Danmark og Tyskland. Mødet var det 13. i rækken.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com