Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Flere kvinder i den maritime sektor

Søgeord:

4. oktober 2019  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

420 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Rapport udstikker kursen for flere kvinder i den maritime industri op på havnene.

 

Det går trægt med at lokke flere kvinder ind i den maritime industri op hos virksomhederne på de danske havne. Det viser en ny rapport som Damvad Analytics har udarbejdet for Danske Maritime og Danske Havne.

 

Traditionelle mandeerhverv kæmper i disse år om at tiltrække flere kvinder. Den økonomiske vækst har sammen med små ungdomsårgange skærpet kampen om de ledige hænder.

 

Men det er ikke den eneste grund til at virksomhederne i ”Det blå Danmark” ønsker at øge andelen af kvindelige ansatte. Kvinder bidrager med andre kompetencer, der kan være med til at styrke virksomheden både internt og eksternt.

 

Ifølge rapporten udgjorde kvinder en femtedel af de ansatte i den maritime industri og på havnene – helt præcist 21 procent. Det er praktisk taget uændret i forhold til 2012, hvor andelen var 20 procent.

Kvinder er samfundsfaglige

Kvinder udgør kun syv procent af ansatte med en teknisk uddannelse, selvom ansatte med en

teknisk uddannelse udgør 58 procent af den maritime industri og havnenes ansatte.

Knap halvdelen af kvinderne har samfundsfaglige uddannelser, men også tekniske (18 pct) og

humanistiske uddannelser (9 pct.) fylder i kvindernes uddannelsesbaggrunde.

For mændene er det primært de tekniske uddannelser (68 pct), der fylder.

 

Samfundsfaglige uddannelser udgør blot 11 for mændene Tendensen for fagområder for mænd og kvinder er relativt uændret mellem 2012 og 2017 og der ses ikke en tendens mod flere teknisk uddannede kvinder

Havnene og den maritime industri beskæftiger overvejende faglærte kvinder og mænd – men i meget forskellige fag.

 

Henholdsvis 35 pct. og 43 pct. kvinder og mænd er faglærte. Ikke overraskende har kvinder typisk kontorfaglige og administrative uddannelser (knap halvdelen), og mænd er typisk

faglærte som maskinarbejdere, elektrikere eller skibsmontører.

Dertil fylder ufaglærte og personer med lang videregående uddannelse mere blandt kvinder (henholdsvis 23 og 15 pct.)

Flere højtuddannede

Hvor andelen af kvinder er stort set uændret, så er der en tendens til at havnene og den maritime industri øger andelen af højtuddannede. Her skiller kvinderne sig positivt ud, fordi kvindernes andel af de højtuddannede siger hurtigere end mændenes andel.

 

For kvinder i sektoren er andelen med en lang eller mellemlang videregående uddannelse steget med 7 procentpoint fra 2012 til 2017 (4 procentpoint for mænd).

 

Efterspørgslen efter medarbejdere med de mest uddannelser – maskinmestre, skibsmontører, smede m.v. bliver overvejende opfyldt af mænd. De udgør 30 procent af de ansatte i sektoren, men kun én procent af dem er kvinder.

 

Et område, hvor der også er noteret en positiv udvikling er at, kvinder i stigende opfang beklæder lederstillinger på havnene og i den maritime industri. I 2017 var 17 procent af lederstillingerne i sektoren besat af kvinder. En fremgang på tre procent i forhold til 2012.

Det er dog en anelse mindre en i generelt i samfundet, hvor der er kvinder på 21 procent af lederstillingerne.

Teknisk ubalance

Rapportens forfattere konstaterer, at i betragtning af den maritime industri og havnenes store behov for medarbejdere med tekniske uddannelser, er et betydeligt potentiale for forbedringer. Kvinder med en teknisk baggrund udgør en væsentlig lavere andel i den maritime sektor end de gør i samfundet generelt.

 

Angiveligt udgør kvinder 17 procent af af alle, der er uddannet inden for tekniske korte og lange videregående uddannelser. Vel og mærke udvalgte uddannelser, der efterspørges på havnene og i den maritime industri. Her er andelen af kvinder med en teknisk baggrund kun seks procent – kun godt en tredjedel af talentmassen på arbejdsmarkedet.

På ret kurs

»Den maritime industri og havnene bliver bedre til at udnytte talentmassen af kvinder med en teknisk uddannelse. Selvom den maritime industri og havnene ikke udnytter nok af den kvindelige talentmasse fra de tekniske uddannelser, viser tendensen, at de trods alt er blevet

bedre

 

De tekniske korte og mellemlange uddannelser uddannede en større andel kvinder i 2016 end i 2012 uddannelserne er da blevet bedre til at tiltrække kvinder. Derudover har de nyuddannede i den maritime industri og havnene i højere grad været kvinder i 2016 end i 2012. Talentmassen er altså steget, men udnyttelsen af talentmassen har været endnu større.

Barrierer

Rapporten udpeger en række barriere for rekrutteringen af kvinder til den maritime industri og havnene. Som mandsdominerede arbejdspladser er det ikke overraskende , at en del af de kvinder, som har deltaget i undersøgelsen opfatter den kontante omgangstone som et problem. De oplever angiveligt også problemer med at opnå accept og respekt fra deres mandlige kolleger. Kvinderne oplever også, at deres mandlige kolleger har fordomme om deres balance mellem arbejdsliv og familieliv.

 

Interessant nok antyder rapportens forfattere, at branchen selv er klar over at man har et problem med en hård omgangstone. Virksomhederne i sektoren har nemlig en tendens til at ansætte kvinder, der i forvejen har erfaring fra arbejdspladser med en hård omgangtone.

En anden væsentlig barriere, er at den maritime industri og havnene simpelthen ikke optræder på mange kvinders ”radar” over job- og karrieremuligheder.

Det bekræftede en lang række af de fremmødte kvinder, da rapporten blev præsenteret i København forleden.

 

Derfor er der behov for at synliggøre branchen over for unge kvinder. Rapporten fastslår da også, at sektoren skal markedsføres over for unge allerede i folkeskolen og på Gymnasiet, hvis andelen af kvinder skal øges.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk