Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Fremgang i dansk økonomi i tredje kvartal

Søgeord:

2. december 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

215 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Fremgang i de samlede investeringer og stigning i vare- og tjenesteeksporten.

 

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,5 procent i tredje kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Fremgangen kom især fra en fortsat positiv udvikling i industrien, herunder specielt drevet af medicinalindustrien.

 

Det oplyser Danmarks Statistik.

 

Beskæftigelsen steg med 0,5 procent i tredje kvartal, hvilket svarer til 17.300 personer. Med denne forsatte stigning i tredje kvartal 2022 har der været en fremgang i beskæftigelsen siden første kvartal 2021 på over 200.000 personer.

 

Fortsat fald i forbruget

I tredje kvartal fortsatte den negative udvikling i husholdningernes forbrug med et fald på 0,3 procent. Dermed har der været tilbagegang gennem alle årets tre kvartaler. Faldet i tredje kvartal var fordelt på både varer og tjenester, mens bilkøbet imidlertid steg. Bilbranchen er dog endnu præget af forsyningsproblemer, og bilkøbet ligger derfor stadig på et lavt niveau på trods af stigningen. Tilbagegangen i forbruget af varer var især drevet af et fald for beklædning og fodtøj på 5,2 procent. Prisstigningerne i samfundet har især vist sig på el og brændsel, men også fødevarepriserne har været markant stigende det seneste år. Dette afspejles i tredje kvartal gennem et fald i forbruget af fødevarer på 1,8 procent, mens udgifterne steg med 2,9 procent. I løbet af det seneste år er forbruget af fødevarer samlet faldet 7,7 procent, samtidig med at husholdningernes udgifter til fødevarer er steget med 7,7 procent. Ser man på det offentlige forbrug, gik dette også tilbage i tredje kvartal og faldt med 0,9 procent. Dermed har det offentlige forbrug ligeledes været faldende alle årets tre kvartaler.

Fremgang i de samlede investeringer

I tredje kvartal steg de faste bruttoinvesteringer med 0,8 procent. Det var især investeringer i andet byggeri og anlæg samt intellektuelle rettigheder, der var baggrund for udviklingen. Disse steg henholdsvis 1,5 procent, 1,5 procent og 2,2 procent i tredje kvartal. Samlet steg maskin- og transportmiddelinvesteringer med 0,1 procent. Her var pæn fremgang i transportmiddelinvesteringerne på 5,7 procent med til at modsvare faldet på 1,6 procent i maskininvesteringerne. Boligbyggeriet gik tilbage med 0,6 procent i tredje kvartal.

Stigning i vare- og tjenesteeksporten

Mens eksporten samlet set steg 2,6 procent, faldt den samlede import med 0,2 procent i tredje kvartal. Fremgangen i eksporten var især drevet af vareeksporten, der steg med 3,8 procent - og skal desuden ses i lyset af produktionsstigningen i industrien, mens tjenesteeksporten steg 1,1 procent. For importen var tilbagegangen drevet af et fald i vareimporten på 0,6 procent, hvilket ikke kunne modsvares af en stigning på 0,4 procent i tjenesteimporten.

Markante udsving i lageropbygningen

Der har været markante udsving i lagerforøgelserne mellem kvartalerne i 2022. Dette skyldes især en kraftig stigning i opbygningen i andet kvartal, der primært blev drevet af udviklingen i engros- og råvarelagrene. I tredje kvartal faldt den samlede lageropbygning tilbage til et mere normalt, men stadig positivt, niveau. Dette betyder, at de mekanisk beregnede vækstbidrag giver et positivt vækstbidrag fra lagerforøgelser til BNP på 2,3 procentpoints i andet kvartal og omvendt et negativt vækstbidrag på -2,3 procentpoints i tredje kvartal.

 

Disse vækstbidrag skal dog fortolkes med påpasselighed, hvor de blandt andet ikke kan bruges til at udregne alternative skøn for BNP-væksten eksklusive lageropbygning ved at fratrække disse vækstbidrag fra BNP-væksten. Dette skyldes blandt andet, at forskellige typer af lagre har en forskellig importandel. Når der for eksempel importeres råvarer, der lægges på lager til senere forarbejdning i industrien, påvirker det ikke den danske BNP-vækst. Tilsvarende for handelsvarer, hvor placering af importerede varer på et engroshandelslager til senere salg heller ikke påvirker dansk BNP-vækst. Til opgørelse af lageropbygningen i nationalregnskabet benyttes primært lagerværdistatistikken som kilde.

/anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk