Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Hanstholm Havn: Markant stigning i gods

Søgeord:

8. marts 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

169 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Årets resultat på niveau med det forventede.

 

Hanstholm Havn har i 2021 set en markant fremgang på gods håndteret i havnen. Den samlede mængde lyder på 453.000 ton, hvilket er en fremgang på hele 43 procent set i forhold til 316.000 ton gods i 2020.

 

Stigningen kan primært henføres til import af sten, grus og søral, men også blandt andet malt, fiskemel og gasolie.

 

Pænt fiskeri

Årets nøgletal for Hanstholm Havn viser et forventet niveau med en voksende nettoomsætning på 33,6 mio. kr. mod 32 mio. kr. i 2020, mens havnens resultat før afskrivninger og efter renter lyder på -8,0 mio. kr. mod +3,4 mio. kr. i 2020. Det negative resultat skal i den forbindelse særligt ses i lyset af et større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på havnen i 2021 samt påbegyndt tilbagebetaling af den velgennemførte havneudvidelse, siger Kirsten Hede, bestyrelsesformand i Hanstholm Havn:

- Hanstholm Havn har over de senere år gennemgået en stor havneudvidelse, som udover blandt andet nye ydermoler og et stort baglandsareal naturligvis også er en stor investering med et stort lån, som havnen nu er begyndt at afdrage på, helt som planlagt. Årets resultat er derfor på niveau med det forventede, og vi har nu indledt en ny æra, hvor havneudvidelsen skal generere yderligere aktivitet og således også sikre et udvidet indtjeningsgrundlag fremover, siger Kirsten Hede.

 

Hanstholm Havn har i 2021 håndteret godt 41.000 ton konsumfisk og rejer, hvoraf fisk tilført med lastbil for salg på Hanstholm Fiskeauktion står for knap 14.000 ton af den samlede mængde. Fremgangen af fisk ”på hjul” bidrager ikke alene til at sikre de rette tilførsler til opkøbere og aftagere i hele Europa, men booster samtidig værdigrundlaget på konsumfisk og rejer, som vækster med knap 137 mio. kr. til godt 862 mio. kr.

Set i forhold til industrifiskeriet har det, trods en mindre stigning på den gennemsnitlige kilopris, ikke været muligt at opretholde det vante niveau, hvilket afspejler sig i godt 85.000 ton til en værdi af cirka 203 mio. kr. Det er således konsumfiskeriet, der tegner sig for langt størstedelen af havnens samlede værdigrundlag på fisk, som i 2021 beløber sig til 1,07 mia. kr. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk