Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt 16. november

Søgeord:

16. november 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1248 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Flere logistik- og transportnyheder.

 

Udskiftning i direktion og bestyrelse i Kastrup-selskab

YOYO Global Freight CPH A/S

CVR-nummer: 10504279

Adresse: Oliefabriksvej 61, 2770 Kastrup

Kommune: Tårnby

Registreringer:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Ole Damsbo, den 15.11.2018, Pia Hincheli, den 15.11.2018, Hans Henrik Nielsen, den 15.11.2018.

Tiltrådte:

"Kasper Andersen", den 15.11.2018, "Henrik Christian Hansen", den 15.11.2018, "Launy Søgaard Kristensen", (formand), den 15.11.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Hans Henrik Nielsen, (adm. dir), den 15.11.2018.

Tiltrådte:

"Kasper Andersen", (adm. dir), den 15.11.2018.

Revision:

Fratrådte:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, den 15.11.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Tværkajen 5, 5000 Odense C, den 15.11.2018.

 

 

Likvidation af Aabenraa-virksomhed

Transit Transport & Logistik ApS

CVR-nummer: 13622302

Adresse: Kliplev Erhvervspark 20, Kliplev, 6200 Aabenraa

Kommune: Aabenraa

Registreringer:

Likvidation vedtaget 14.11.2018

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Peter Dahl, c/o Peter Dahl Advokatanpartsselskab, H P Hanssens Gade 42, st. th, 6200 Aabenraa, den 14.11.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Imke Henrike Ahrens, den 14.11.2018.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.

 

 

Udskiftning i Herning-direktion

Krog Transport & Logistics ApS

CVR-nummer: 36949767

Adresse: Cedervej 13-15, 7400 Herning

Kommune: Herning

Registreringer: Vedtægter ændret: 13.11.2018

Slettet binavn: www.coffebeansonline.EU ApS

Direktion:

Fratrådte:

Ulla Pia Krog, den 13.11.2018.

Tiltrådte:

"Torben Krog", den 13.11.2018.

 

Kapitalforhøjelse i Ryomgård

Kruse Rasmussen Transport ApS

CVR-nummer: 34619824

Adresse: c/o Klaus Kruse Rasmussen, Brunmosevej 7, 1., 8550 Ryomgård

Kommune: Syddjurs

Registreringer: Vedtægter ændret: 09.11.2018

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 09.11.2018.

  1. 125.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 275.000,00.

 

 

Konkurs i Albertslund

Ved dekret af 09.11.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

S & Y Transport IVS

CVR-nr. 38681125

Fosgården 10, 2 th.

2620 Albertslund

Sagsnr. K 3028/18-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 31.10.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 24.08.2018.

Likvidator har været udmeldt den 08.10.2018.

Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.11.2018.

 

Konkurs i Hvidovre

Ved dekret af 12.11.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

BN Flyt & Transport IVS

CVR-nr. 38288105

Dalumvej 7, 2 tv.

2650 Hvidovre

Sagsnr. K 3140/18-K

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 07.11.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.08.2018.

Likvidator har været udmeldt den 11.10.2018.

Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.11.2018.

 

Skiftesamling efter Thisted-selskab

I konkursboet

TSR Transport ApS

CVR-nr. 36498501

Bromøllevej 31

7700 Thisted

Sagsnr. SKS 8C-427/2017

holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Holstebro, Mødelokale 11.1, Stationsvej 58, 7500 Holstebro, fredag den 07.12.2018 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 8,2328% til § 97-krav.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning.

Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket.

Retten i Holstebro, den 14.11.2018.

 

Skiftesamling efter Holstebro-selskab

I konkursboet

Midtjysk Logistik ApS

CVR-nr. 33057776

Munkbrovej 13

7500 Holstebro

Sagsnr. SKS 8B-178/2016

holdes skiftesamling i Retten i Holstebro, Mødelokale 11.1, Stationsvej 58, 7500 Holstebro, fredag den 07.12.2018 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes,  medmindre en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.

Retten i Holstebro, den 14.11.2018.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk