Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt - 17. august

Søgeord:

17. august 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

637 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Flere transport- og logistiknyheder.

 

Ny bestyrelsesformand i Kim Johansen-selskab

KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT A/S

CVR-nummer: 21840890

Adresse: Agenavej 11, 2670 Greve

Kommune: Greve

Registreringer: Bestyrelse: 

Fratrådte: Niels Gade, den 10.08.2020, Johnny Holm Jensen, (formand), den 10.08.2020.

Tiltrådte: Niels Gade, (formand), den 10.08.2020.

 

 

Saga Shipping fusionerer med Skagen-selskaber

SAGA SHIPPING A/S

CVR-nummer: 43109715

Adresse: Oliekajen 7, 9990 Skagen

Kommune: Frederikshavn

Registreringer:

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 43109715 SAGA SHIPPING A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene WRIST SHIPPING A/S, ALBA MARITIME CHARTERING A/S, MERMAID SHIPS A/S, NAVIGARE SHIPPING HOLDING A/S, CHR. JENSEN, SØBORG & BENTHINS EFTF. A/S, LIMFJORD FOR-WARDING A/S, RECHNITZER, THOMSEN & CO. A/S, KLITGAARD SHIPPING A/S, N.C. BACH A/S, UTZON & OLSEN A/S, CJ SHIPPING A/S, BULK STEVEDORING A/S, CJ STEVEDORING A/S, LIMFJORD SHIPPING A/S, REDERIAKTIESELSKABET ODIN, KALUNDBORG SUPPLY BOAT SERVICES A/S, CVR-nummer: 33641168 SKAGEN LODSERI A/S (ophørende) og CVR-nummer: 13214492 ATF Skagen ApS (ophørende).

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 43109715 SAGA SHIPPING A/S, CVR-nummer: 33641168 SKAGEN LODSERI A/S og CVR-nummer: 13214492 ATF Skagen ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

 

Fredsø Transport fusionerer med MBN Nykøbing

FREDSØ TRANSPORT ApS

CVR-nummer: 29977704

Adresse: Industrivej 3, postboks 64, Tødsø, 7900 Nykøbing M

Kommune: Morsø

Registreringer:

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 22.06.2020 opløst ved fusion med CVR-nummer: 26079772 MBN NYKØBING HOLDING ApS.

 

Ny containertransportør i Jyderup

Flemmings Containertransport ApS

CVR-nummer: 41583592

Adresse: Bødkervej 1, 4450 Jyderup

Kommune: Holbæk

Registreringer:

Stiftelsesdato: 30.06.2020. 

Virkningsdato: 30.06.2020. 

Seneste vedtægtsdato: 30.06.2020. 

Kapital: kr. 40.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt ved indskud af bestående virksomhed kr. 40.000,00  til kurs 30.270,28, fuldt indbetalt.

Stifter: Birthe Johanne Larsen, den 30.06.2020.

Direktion: Birthe Johanne Larsen, den 30.06.2020.

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Revision: CVR-NR. 33074441 DAMGAARD REVISION, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB, Ahlgade 52, 1., 4300 Holbæk, den 30.06.2020.

Første regnskabsår: 01.01.2020 - 31.12.2020.

Regnskabsår: 01.01 - 31.12.

Formål: Selskabets formål er drive containertransportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

 

Ny vognmansforretning i Hørning

Vognmand Kenneth Buhl ApS

CVR-nummer: 41586419

Adresse: Allegade 6, Jeksen, 8362 Hørning

Kommune: Skanderborg

Registreringer:

Stiftelsesdato: 12.08.2020. 

Seneste vedtægtsdato: 12.08.2020. 

Kapital: kr. 150.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 150.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter: Kenneth Manø Buhl, den 12.08.2020.

Direktion: Kenneth Manø Buhl, den 12.08.2020.

Selskabet tegnes af en direktør.

Første regnskabsår: 12.08.2020 - 30.06.2021.

Regnskabsår: 01.07 - 30.06.

Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 

 

Udskiftninger i Euro Leasning A/S-bestyrelse

EURO LEASING A/S

CVR-nummer: 20717572

Adresse: Hermesvej 31, 6330 Padborg

Kommune: Aabenraa

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: André Schaare, den 01.08.2020, Armin Hofer, den 01.08.2020, Christina Hummert, (formand), den 01.08.2020.

Tiltrådte: Gerhard Friedrich Künne, (formand), den 11.08.2020, Jan Seiffert, den 11.08.2020, Thomas Stefan Schweihofer, den 11.08.2020.

 

 

T.K.S Transport konkurs

T.K.S TRANSPORT ApS UNDER TVANGSOPLØSNING

CVR-nummer: 31760259

Adresse: Stamholmen 140B, 2650 Hvidovre

Kommune: Hvidovre

Registreringer:

Konkursdekret afsagt 06.08.2020 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling

Likvidatorer: 

Fratrådte: Gunvor Sundgaard Happe, den 06.08.2020.

Revision:

 

Ny i Offshore Denmark-direktion

OFFSHORE DENMARK ApS

CVR-nummer: 29389942

Adresse: Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup

Kommune: Aarhus

Registreringer:

Ny adresse: c/o Helimesh A/S, Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup 

Direktion: 

Fratrådte: Linda Bachmann Tosti, (adm. dir), den 25.06.2020.

Tiltrådte: Jan Tosti, den 25.06.2020.

 

 

Ny transportvirksomhed i Hedensted

NR Transport og Autoteknik ApS

CVR-nummer: 41586893

Adresse: Horsensvej 56, 8722 Hedensted

Kommune: Hedensted

Registreringer:

Stiftelsesdato: 11.08.2020. 

Virkningsdato: 11.08.2020. 

Seneste vedtægtsdato: 11.08.2020. 

Kapital: kr. 200.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 200.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter: Tim Samudio, den 11.08.2020.

Direktion: Tim Samudio, den 11.08.2020.

Selskabet tegnes af en direktør.

Første regnskabsår: 11.08.2020 - 31.12.2021.

Regnskabsår: 01.01 - 31.12.

Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 

Drive-In Container konkurs

Ved dekret af 03.08.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Drive-In Container SMBA

CVR-nr.: 32296718

Vesterbrogade 208

1800 Frederiksberg C

Sagsnr.: K 1700/20-B

 under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.08.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.11.2018. Likvidator har været udmeldt den 23.06.2020. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 13.08.2020.

Ifølge CVR er den konkursramte virksomheds formål er at forestå udlejning af containere til opbevaring over en nærmere aftalt tid. Heri indgår international handel med disse, investeringer i andre selskaber samt fremskaffelse af risikovillig kapital.

 

/Smir

 

Kilde: Virk og Statstidende

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk

Ret cookie-samtykke