Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt 20. maj

Søgeord:

20. maj 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

599 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Flere transport- og logistiknyheder.

WayWay konkurs

Ved dekret af 14.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget 

WayWay Logistik IVS

CVR-nr.: 39585464

Rødovre Centrum 1P, 4 -467

2610 Rødovre

Sagsnr.: K 1102/20-K

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.05.2020.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.02.2020.

Likvidator har været udmeldt den 27.03.2020.

Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.05.2020. 

 

N Logistik konkurs

Ved dekret af 14.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget 

N Logistic IVS

CVR-nr.: 39594285

Rødager Alle 49E

2610 Rødovre

Sagsnr.: K 1089/20-K

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.05.2020.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 25.02.2020.

Likvidator har været udmeldt den 27.03.2020.

Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.05.2020.

 

Ingen midler i Lazarus

I konkursboet 

Lazarus Transport ApS

CVR-nr.: 39226448

Vallensbækvej 44

2625 Vallensbæk

Sagsnr.: K 2109/19-E

er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143.

Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 04.06.2020 kl. 12.00.

Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. 

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.05.2020.

 

Selskab under tvangsopløsning begæret konkurs af likvidator

Ved dekret af 18.05.2020 har Skifteretten i Aarhus taget 

AF Trans ApS under tvangsopløsning

CVR-nr.: 34598533

Rosenhøj Allé 12, st mf.

8260 Viby J

Sagsnr.: SKS 43-20359/2020

under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 13.05.2020.

Kurator er advokat Flemming Bastholm, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.05.2020. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Anmeldelser, der er indgivet under den forudgående likvidation, vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse.

Retten i Aarhus, den 18.05.2020.

 

Ingen midler i Din Lokale Vognmand

I konkursboet 

Din Lokale Vognmand S.M.B.A

CVR-nr.: 32883133

Nørre Alle 1

7860 Spøttrup

Sagsnr.: SKS 5-65/2019

holdes skiftesamling i Retten i Viborg, Mødelokale B128, Skifteretten, Klostermarken 10, 8800 Viborg, fredag den 12.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes, medmindre en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.

Retten i Viborg, den 18.05.2020.

 

Udskiftning i grønlandsk lufthavnsselskab !

KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S

CVR-nummer: 40149953

Adresse: Imaneq 33, 5., 3900 Nuuk

Kommune: Sermersooq

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Jákup Sverri Fonsdal Kass, (næstformand), den 18.05.2020, Vice Direktør Aviâja Lyberth Lennert, den 18.05.2020.

Tiltrådte: Christian Berg, den 18.05.2020, Niels Søren Thomsen, den 18.05.2020.

 

 

Udskiftning i grønlandsk lufthavnsselskab II

KALAALLIT AIRPORTS DOMESTIC A/S

CVR-nummer: 40150021

Adresse: Imaneq 33, 5., postboks 2000, 3900 Nuuk

Kommune: Sermersooq

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Jákup Sverri Fonsdal Kass, (næstformand), den 18.05.2020, Vice Direktør Aviâja Lyberth Lennert, den 18.05.2020.

Tiltrådte: Christian Berg, den 18.05.2020, Niels Søren Thomsen, den 18.05.2020.

 

Udskiftning i grønlandsk lufthavnsselskab III

KALAALLIT AIRPORTS HOLDING A/S

CVR-nummer: 12859724

Adresse: Imaneq 33, 5., postboks 2000, 3900 Nuuk

Kommune: Sermersooq

Registreringer: 

Bestyrelse: 

Fratrådte: Jákup Sverri Fonsdal Kass, (næstformand), den 18.05.2020, Vice Direktør Aviâja Lyberth Lennert, den 18.05.2020.

Tiltrådte: Christian Berg, den 18.05.2020, Niels Søren Thomsen, den 18.05.2020.

 

 

 

Udskiftning i NTG-selskabsbestyrelse I

NTG EAST A/S

CVR-nummer: 32325572

Adresse: Kokbjerg 15, 6000 Kolding

Kommune: Kolding

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Michael Pürstinger Hjort, den 18.05.2020.

Tiltrådte: Christian Paul Dyander Jakobsen, den 18.05.2020, Michael Larsen, den 18.05.2020.

 

Udskiftning i NTG-selskabsbestyrelse II

NTG CONTINENT A/S

CVR-nummer: 33396074

Adresse: Kokbjerg 15, 6000 Kolding

Kommune: Kolding

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Ole Brammer, den 18.05.2020, Michael Pürstinger Hjort, (formand), den 18.05.2020, Jesper Ellegaard Petersen, den 18.05.2020.

Tiltrådte: Jan Brüggert, den 18.05.2020, Christian Paul Dyander Jakobsen, den 18.05.2020, Michael Larsen, den 18.05.2020, Jesper Ellegaard Petersen, (formand), den 18.05.2020.

 

 

Udskiftning i NTG-selskabsbestyrelse III

NTG Domestic A/S

CVR-nummer: 38867253

Adresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre

Kommune: Hvidovre

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Mikkel Fruergaard, den 17.05.2020, Jesper Rise Nielsen, den 17.05.2020.

Tiltrådte: Christian Paul Dyander Jakobsen, den 17.05.2020, Michael Larsen, den 17.05.2020.

 

Udskiftning i NTG-selskabsbestyrelse IV

NTG TERMINALS II A/S

CVR-nummer: 36401540

Adresse: Kokbjerg 15, 6000 Kolding

Kommune: Kolding

Registreringer:

Bestyrelse: 

Tiltrådte: Christian Paul Dyander Jakobsen, den 18.05.2020, Michael Larsen, den 18.05.2020.

 

 

Udskiftning i NTG-selskabsbestyrelse V

NTG TERMINALS I A/S

CVR-nummer: 36202947

Adresse: Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre

Kommune: Hvidovre

Registreringer:

Bestyrelse: 

Tiltrådte: Christian Paul Dyander Jakobsen, den 18.05.2020, Michael Larsen, den 18.05.2020.

 

 

Udskiftning i NTG-selskabsbestyrelse VI

NTG Nielsen & Sørensen A/S

CVR-nummer: 25618076

Adresse: Vestermarksvej 20, Kliplev, 6200 Aabenraa

Kommune: Aabenraa

Registreringer: 

Bestyrelse: 

Fratrådte: Michael Pürstinger Hjort, (formand), den 18.05.2020, Lars Christoffer Kjær-Olsen, den 18.05.2020.

Tiltrådte: Christian Paul Dyander Jakobsen, den 18.05.2020, Michael Larsen, den 18.05.2020, Jesper Ellegaard Petersen, (formand), den 18.05.2020.

 

Ny adm. direktør i Aarhus Bulk Terminal

Aarhus Bulk Terminal A/S

CVR-nummer: 35255125

Adresse: Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia

Kommune: Fredericia

Registreringer:

Vedtægter ændret: 05.05.2020 

Bestyrelse: 

Fratrådte: Klaus Gjørtsvang Andersen, (formand), den 05.05.2020, Simon Christensen, den 05.05.2020.

Tiltrådte: Klaus Gjørtsvang Andersen, den 05.05.2020, Simon Christensen, (formand), den 05.05.2020, Jørgen Snedgaard Clausen, den 05.05.2020, Susanne Devantier Gade, den 05.05.2020.

Direktion: 

Fratrådte: Simon Christensen, den 05.05.2020.

Tiltrådte: Klaus Gjørtsvang Andersen, (adm. dir), den 05.05.2020.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

To fratræder direktionen i Bulk-rederi

SEASIDE BULK CARRIERS ApS

CVR-nummer: 31154480

Adresse: Strandvejen 56, 2900 Hellerup

Kommune: Gentofte

Registreringer: Virksomheden er opløst ved erklæring efter selskabslovens § 216, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 20

Direktion:  

Fratrådte: Michael Steen Jakobsen, den 19.05.2020, Ulrik Lund Rasmussen, den 19.05.2020.

Revision: 

Fratrådte:  GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 19.05.2020.

 

 

Udskifning i RTC Transport-bestyrelse

RTC TRANSPORT A/S

CVR-nummer: 29445125

Adresse: Abildager 14, 2605 Brøndby

Kommune: Brøndby

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Lejf Agathon, (formand), den 19.05.2020, Hans Carl Sloth Frandsen, den 19.05.2020, Kresten Sloth, den 19.05.2020.

Tiltrådte: Peter Bardrum, den 19.05.2020, Peter Andersen Røddik, den 19.05.2020, Jan Lorentz Østergaard, (formand), den 19.05.2020.

 

Ny transportvirksomhed i Kastrup

Rumble Logistik ApS

CVR-nummer: 41370319

Adresse: Fuglebækvej 3D, st., 2770 Kastrup

Kommune: Tårnby

Registreringer:

Stiftelsesdato: 29.04.2020. 

Virkningsdato: 29.04.2020. 

Seneste vedtægtsdato: 29.04.2020. 

Kapital: kr. 350.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 350.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter: Cazja Jeanette Leiner von Wenck, den 29.04.2020.

Direktion: Cazja Jeanette Leiner von Wenck, den 29.04.2020.

Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening

Første regnskabsår: 29.04.2020 - 30.09.2021.

Regnskabsår: 01.10 - 30.09.

Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med transport og handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens vurdering

 

Nyt transport-selskab i Rødovre

Dansktrans ApS

CVR-nummer: 41367008

Adresse: Jyllingevej 268, 2610 Rødovre

Kommune: Rødovre

Registreringer: 

Stiftelsesdato: 15.05.2020. 

Virkningsdato: 15.05.2020. 

Seneste vedtægtsdato: 15.05.2020. 

Kapital: kr. 40.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 40.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter: Cristina-Eleonora Stanciu-Popa, den 15.05.2020.

Direktion: Cristina-Eleonora Stanciu-Popa, den 15.05.2020.

Selskabet tegnes af en direktør.

Første regnskabsår: 15.05.2020 - 31.12.2020.

Regnskabsår: 01.01 - 31.12.

Formål: Selskabets formål er at drive transport og rengørings virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 

Nyt kørselskontor

Dansk Vognmand-Union ApS

CVR-nummer: 41369175

Adresse: Kærskiftevej 61, 2500 Valby

Kommune: København

Registreringer:

Stiftelsesdato: 18.05.2020. 

Seneste vedtægtsdato: 18.05.2020. 

Kapital: kr. 40.000,00. 

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 40.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter:

CVR-NR. 41365811 AL-Syed Group ApS, Kærskiftevej 61, 2500 Valby, den 18.05.2020.

Direktion: Kazim Hussain Shah, (adm. dir), den 18.05.2020.

Selskabet tegnes af én direktør

Første regnskabsår: 18.05.2020 - 31.12.2020.

Regnskabsår: 01.01 - 31.12.

Formål: Selskabets for mål er der drive transportvirksomhed, samt fordeling af transport ruter, og dermed beslægtet virksomhed.

 

 

Udskiftning i Broström-bestyrelse

BROSTRÖM GENERAL PARTNER A/S

CVR-nummer: 33378572

Adresse: Holmbladsgade 133, 2300 København S

Kommune: København

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Søren Christian Meyer, (formand), den 18.05.2020.

Tiltrådte: Christian Michael Ingerslev, (formand), den 18.05.2020.

 

 

Udtræder af Baltic Operational-direktion

BALTIC OPERATIONAL JV ApS

CVR-nummer: 35390847

Adresse: Tangen 6, 8200 Aarhus N

Kommune: Aarhus

Registreringer:

Direktion: 

Fratrådte: Paul Andrew Murphy, den 01.04.2020.

 

 

Fratræder stevedor-bestyrelse

DFDS STEVEDORING A/S

CVR-nummer: 32047211

Adresse: Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø

Kommune: København

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Tom Friedolf Møller, den 11.05.2020.

 

 

Fratræder Redning Danmark-bestyrelse

Redning Danmark A/S

CVR-nummer: 37780715

Adresse: Navervej 16C, Snoghøj, 7000 Fredericia

Kommune: Fredericia

Registreringer:

Bestyrelse: 

Fratrådte: Erik Steen Sophus Falck, den 19.05.2020.

 

 

Opløst efter afsluttet konkursbenhandling

CPH Transport og Udlejning 786 ApS UNDER KONKURS

CVR-nummer: 37543551

Adresse: Vesterbrogade 104, kl. d, 1620 København V

Kommune:

København

Registreringer: Konkursbehandlingen afsluttet 23.01.2020, virksomheden opløst.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com