Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt 28. februar

Søgeord:

28. februar 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

481 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Flere transport- og logistiknyheder.

 

Dividende på 13 procent Nykøbing F-konkursbo

I konkursboet

MED Transport Spedition & Logistics ApS

CVR-nr.: 39203715

Gaabensevej 2C

4800 Nykøbing F

Sagsnr.: SKS 12-555/2019

holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Mødelokale 5, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, mandag den 21.03.2022 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 13,174218 pct. til § 97-krav.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Nykøbing Falster, den 22.02.2022.

 

Møde hos kurator i farligt gods selskab

I konkursboet

Dangerous Goods Safety Group ApS

CVR-nr.: 38880667

Ørestads Boulevard 73, 5

2300 København S

indkaldes herved til møde på kurator, advokat Gunvor Sundgaard Happes kontor, Søtorvet 5, 3. sal. 1371 København K, onsdag den 16.03.2022 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer anmeldt i medfør af konkurslovens § 93 og § 97.

Kurators indstillinger ligger til eftersyn på kurators kontor, j.nr. 31993, samt hos Sø- og Handelsretten, Skifteretten, Amaliegade 35, 1256 København K, senest 2 uger før mødet.   København, den 22.02.2022. Gunvor Sundgaard Happe, advokat

 

Ingen midler i PK Logistic

I konkursboet

PK Logistic ApS

CVR-nr.: 37366080

Plovstrupvej 4

2610 Rødovre

Sagsnr.: K 2933/21-K

er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143.

Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 15.03.2022 kl. 12.00.

Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.02.2022.

 

Flex Transport konkurs

Ved dekret af 23.02.2022 har Skifteretten i Aarhus taget

Flex Transport ApS under tvangsopløsning

CVR-nr.: 41598182

Hovedgaden 1

8220 Brabrand

Sagsnr.: SKS 43-20336/2022

under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.02.2022. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 23.02.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Per Buttenschøn, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes.

Retten i Aarhus, den 23.02.2022.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk