Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt 3. januar

Søgeord:

3. januar 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2116 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Flere logistik- og transportnyheder. 

Konkurs i Vejle

Ved dekret af 28.12.2018 har Skifteretten i Kolding taget

Selskabet af 17.12.2018 A/S (tidl. Flex Logistics A/S)

CVR-nr. 34893349

Lindevej 15

7100 Vejle

Sagsnr. SKS 6-1152/2018

under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.12.2018.

Kurator er advokat Mads Danielsen, Damhaven 5B, 1., 7100 Vejle.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 28.12.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Retten i Kolding, den 28.12.2018.

 

Udskiftning i havnebestyrelse I

Nyborg Havn A/S

CVR-nummer: 25378822

Adresse: Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg

Kommune: Nyborg

Registreringer:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Eva Bonne Alkærsig, den 19.12.2018.

Tiltrådte:

Lotte Engsig-Karup Cederskjold, den 19.12.2018.

 

 

Udskiftning i havnebestyrelse II

Fredericia Havn A/S

CVR-nummer: 25276922

Adresse: Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia

Kommune: Fredericia

Registreringer:

Bestyrelse:

Fratrådte:

Eva Bonne Alkærsig, den 19.12.2018.

Tiltrådte:

Lotte Engsig-Karup Cederskjold, den 19.12.2018.

 

 

Nyt navn i Aalborg

Jönköping Transport ApS

CVR-nummer: 39751887

Adresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg

Kommune: Aalborg

Registreringer: Vedtægter ændret: 02.01.2019

Nyt navn: Dan PersonTrans ApS

 

Kapitalforhøjelse på Esplanaden

Maersk Broker Bulk Chartering A/S

CVR-nummer: 37371475

Adresse: Midtermolen 1, 2100 København Ø

Kommune: København

Registreringer: Vedtægter ændret: 01.01.2019

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 01.01.2019.

kroner 217.500,00, indbetalt ved indskud af bestemmende kapitalpost, kurs 6.998,62.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.217.500,00.

 

 

Skiftesamling efter Horsens-konkurs

I konkursboet

TSD Horsens A/S (tidligere Dan Special Transport A/S)

CVR-nr. 14329137

Vrøndingvej 3B

8700 Horsens

Sagsnr. SKS 42-640/2014

holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Horsens, Skifteretten, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, mandag den 21.01.2019 kl. 11.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 4,104212% til § 97-krav.

Skifteretten har truffet beslutning om, at der ved udlodning ses bort fra fordringer, hvor dividendebeløbet udgør mindre end kr. 200.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning.

Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket.

Retten i Horsens, den 20.12.2018.

 

Skiftesamling uden penge til kreditorer

I konkursboet

KMH Transport ApS

CVR-nr. 36077530

Birkevang 39

2830 Virum

Sagsnr. K 3257/17-E

er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143.

Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 30.01.2019 kl. 12.00.

Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 20.12.2018.

 

Frist for fordringer i Bjørnvadsbro-konkurs

I konkursboet

F. Kjærs Transport ApS

CVR-nr. 37663476

Bjørnvadbro 25

7950 Erslev

Sagsnr. SKS 8C-477/2017

har Skifteretten i Holstebro fastsat den 11.01.2019 som sidste dag for modtagelse af anmeldelse af fordringer og andre krav, jf. konkurslovens § 134, stk. 3.

Anmeldelse skal ske til kurator, advokat Lars Kopp, Resenvej 83, 7800

Skive.

Retten i Holstebro, den 20.12.2018.

 

 

Konkurs i Ishøj

Ved dekret af 26.11.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

FN Transport IVS

CVR-nr. 38705288

Ågården 37, 1 mf.

2635 Ishøj

Sagsnr. K 3743/18-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 21.11.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.09.2018.

Likvidator har været udmeldt den 14.11.2018.

Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165

København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg.

Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne

bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.12.2018.

 

Skiftesamling efter Horsens-konkurs II

I konkursboet

P. Steen Transport ApS

CVR-nr. 36085142

Storegade 26

8700 Horsens

Sagsnr. SKS 41-65/2017

holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Horsens, Skifteretten, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, fredag den 25.01.2019 kl. 09.30, fredag den 25.01.2019 kl. 09.30, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 13,350740% til § 97-krav.

Udkastet ligger til eftersyn I skifteretten.

Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning.

Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre ankeforinden er sket.

Retten i Horsens, den 21.12.2018.

 

Skiftesamling efter Horsens-konkurs III

I konkursboet

Dahl & Secher Transport IVS under

tvangsopløsning

CVR-nr. 37380288

Silkeborgvej 148

8700 Horsens

Sagsnr. SKS 41-288/2018

holdes skiftesamling i Retten i Horsens, Skifteretten, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, tirsdag den 29.01.2019 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes, medmindre en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.

Retten i Horsens, den 21.12.2018.

 

Opløst i Aabenraa

HMS Transport ApS

CVR-nummer: 37793620

Adresse: Julianehåbvej 52, St Jyndevad, 6360 Tinglev

Kommune: Aabenraa

Registreringer:

Virksomheden er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216

Direktion:

Fratrådte:

Susan Lundblad, den 02.01.2019.

 

 

Nyt holdingselskab i Odense

Nem Logistik Holding ApS

CVR-nummer: 40132023

Adresse: Egeparken 172, 2. tv, 5240 Odense NØ

Kommune: Odense

Registreringer: Stiftelsesdato: 02.01.2019.

Seneste vedtægtsdato: 02.01.2019.

Kapital: kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 50.000,00 til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter:

Mohamad Ahmad El Jahayem, den 02.01.2019.

Direktion:

Mohamad Ahmad El Jahayem, den 02.01.2019.

Selskabet tegnes af en direktør.

Første regnskabsår:

02.01.2019 - 31.12.2019.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk