Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt – 5. januar

Søgeord:

5. januar 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

807 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Flere transport- og logistiknyheder.

 

Ny bestyrelsesformand til Freja Transport & Logistics

FREJA TRANSPORT & LOGISTICS A/S

CVR-nummer: 15027800

Adresse: Viborgvej 52, 7800 Skive

Kommune: Skive

Registreringer:

Bestyrelse:

Fratrådte: Jørgen Jørgensen Hansen, (formand), den 29.12.2020.

Tiltrådte: Søren Jan Gran Hansen, (formand), den 29.12.2020.

Revision: Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 29.12.2020.

Tiltrådte: CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Herredsvej 32, 7100 Vejle, den 29.12.2020.

 

 

Ny bestyrelse til Freja-holdingselskab

FREJA TRANSPORT & LOGISTICS HOLDING A/S

CVR-nummer: 35839224

Adresse: Viborgvej 52, 7800 Skive

Kommune: Skive

Registreringer:

Bestyrelse:

Fratrådte: Asbjørn Berge, (næstformand), den 29.12.2020, Jørgen Jørgensen Hansen, (formand), den 29.12.2020, Knud Borup Jensen, den 29.12.2020, Morten Windfeldt Jensen, den 29.12.2020, Søren Kristian Sørensen, den 29.12.2020.

Tiltrådte: Lars Bakkegaard, den 29.12.2020, Søren Jan Gran Hansen, (formand), den 29.12.2020, Henrik Klausen, den 29.12.2020, Nicolai Søborg Præstholm, den 29.12.2020.

Revision:

Fratrådte: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 29.12.2020.

Tiltrådte: CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Herredsvej 32, 7100 Vejle, den 29.12.2020.

 

Link Logistics fusionerer med holding-selskabet

LINK LOGISTICS A/S

CVR-nummer: 28659024

Adresse: Vallensbækvej 51-53, 2605 Brøndby

Kommune: Brøndby

Registreringer:

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 28659024 LINK LOGISTICS A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene UNIVERSAL A/S, LINK LOG A/S, UNIVERSAL FDX A/S og CVR-nummer: 26611083 LINK LOGISTICS HOLDING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene UNIVERSAL FDX HOLDING A/S.

 

 

Ingen midler i NG Transport-konkursbo

I konkursboet

NG Transport & Miljø ApS

CVR-nr.: 33508824

Ydervang 7

4300 Holbæk

Sagsnr.: SKS 51-467/2019

holdes skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 20.01.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Boet afsluttes, medmindre en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling. Beløbet på kr. 1,92 tilfalder Statskassen. Retten i Holbæk, den 03.01.2021.

 

Aviator Airport Services konkurs

Ved dekret af 21.12.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Aviator Airport Services Denmark A/S

CVR-nr.: 62714018

Vestvej 4

2770 Kastrup

Sagsnr.: K 3613/20-A

under konkursbehandling på grundlag af en ophørt rekonstruktionsbehandling. Begæringen om rekonstruktion er modtaget den 19.10.2020. Som kurator er udpeget advokat Morten Hans Jakobsen, Axeltorv 2, 1609 København V.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Anmeldelser indgivet under den forudgående rekonstruktion vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen og anmeldes.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2020.

 

Kapitalforhøjelse i MR Transport I

MR TRANSPORT OG UDLEJNING ApS

CVR-nummer: 33858833

Adresse: c/o Jane og Mik Harboe, Bjerrevej 245, 8781 Stenderup

Kommune: Horsens

Registreringer: Vedtægter ændret: 02.01.2020

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 02.01.2020.

Kroner 10.000,00, indbetalt kontant, kurs 2.230,43.

Kapitalen udgør herefter kr. 90.000,00.

 

 

Kapitalforhøjelse i MR Transport II

MR TRANSPORT OG UDLEJNING ApS

CVR-nummer: 33858833

Adresse: c/o Jane og Mik Harboe, Bjerrevej 245, 8781 Stenderup

Kommune: Horsens

Registreringer: Vedtægter ændret: 26.09.2020

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 26.09.2020.

Kroner 10.000,00, indbetalt kontant, kurs 2.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 100.000,00.

 

Nyt transportselskab på Frederiksberg

E4 Transport ApS

CVR-nummer: 41980354

Adresse: Forchhammersvej 31, 1. th, 1920 Frederiksberg C

Kommune: Frederiksberg

Registreringer: Stiftelsesdato: 28.12.2020.

Virkningsdato: 28.12.2020.

Seneste vedtægtsdato: 28.12.2020.

Kapital: kr. 40.000,00.

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 40.000,00 til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Stifter: Kim Michael Winberg Widen, den 28.12.2020.

Direktion: Kim Michael Winberg Widen, den 28.12.2020.

Selskabet tegnes af en direktør.

Første regnskabsår: 28.12.2020 - 31.12.2021.

Regnskabsår: 01.01 - 31.12.

Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Selskabet er registreret under branchekoden for vejgodstransport.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk