Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Stigende fritidstrafik giver positivt resultat

Søgeord:

31. august 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

127 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Trafikken over Øresundsbron og Storebæltsbroen fortsat mindre end før krisen.

 

Både fritidstrafikken og lastbilerne benyttede i stigende grad Storebæltsbroen og Øresundsbron i andet kvartal af 2021 i takt med lempelse af Covid-19 restriktionerne. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager dette til et tilfredsstillende resultat.

 

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 7 procent i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 6,8 procent og lastbiltrafikken med 8,8 procent. Indtægterne fra vejtrafikken steg således med 115 mio. kr. i forhold til første halvår af 2020 og var på 1.293 mio. kr.

Trafikken er fortsat 18,5 procent lavere end samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 131 mio. kr. lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en væsentlig effekt på koncernens indtægter.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af Covid-19 pandemien og var på 168 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

 

- Vi kan se en stigning i fritidstrafikken hen over forår og sommer, som forsætter i juli, hvor trafikken slog rekord på Storebæltsbroen med godt 1,3 mio. biler. Selvom den stigende trafik bidrager positivt til resultatet for perioden forventer vi fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med Covid-19, siger Sund & Bælts administrerende direktør, Mikkel Hemmingsen.

 

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 24 procent i forhold til 2020, hvor personbiltrafikken faldt med 28,8 procent, mens godstrafikken steg med 7,6 procent. I forhold til samme periode i 2019 inden Covid-19 pandemien er trafikken samlet set 53,9 procent lavere.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 procent af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 343 mio. kr. I 2021 er resultatet påvirket negativt af et fald i trafikindtægter på 34 mio. kr. som følge af den fortsatte effekt af Covid-19 pandemien.

 

Koncernens renteudgifter steg til 241 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

 

Forventningerne til resultatet for 2021 er fortsat inden for rammerne af et overskud før dagsværdiregulering og skat på mellem 1,8 og 2,0 mia. kr., men formentlig i den lave ende af dette interval set i lyset af, at resultatet for årets første seks måneder er laverede end budgetteret. Usikkerhed om varighed og omfang af restriktioner som følge af Covid-19 pandemien og den efterfølgende genåbning af samfundet betyder fortsat, at der er usikkerhed knyttet til resultatet for året, lyder det fra Sund & Bælt. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com