Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Transporten skal følge med strømmen

Søgeord:

11. februar 2019  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

750 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Fremtidens Transport 2019 dykkede ned i klima-værktøjskassen.

 

Tekst og foto: Anders Per Gajhede

 

Regeringens klima- og transportudspil er forkølede skridt på vejen mod en grønnere fremtid.

 

Nogenlunde sådan lød budskaberne fra nogle af de klima- og miljøprofessionelle, der holdt oplæg ved transportkonferencen Fremtidens Transport 2019, der fandt sted 28. januar hos ingeniørforeningen IDA på Kalvebod Brygge i det centrale København.

 

Årets konference bar overskriften ”Klimaet i transporten – kend din værktøjskasse”, og de mange nysgerrige gæster blev blandt andet forkælet med et særligt interessant formiddagsprogram, der bød på en række konkrete cases ude fra den virkelige transportverden om blandt andet brugen af el-færger samt arbejdet hen mod en grønnere luftfart.

Et skub til flere elbiler

Dagen lagde stærkt ud med oplæg fra Søren Wille, afdelingschef i Transportministeriet, der orienterede om regeringens klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid”. Udspillet omfatter 38 initiativer – heraf 17 på transportområdet - herunder blandt andet initiativerne om, at ingen busser i byerne må udlede luftforurening eller CO2 i 2030 og at benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030.

 

Herefter fortalte Niels Buus Kristensen fra Klimarådet og Transportøkonomisk Institut om vigtigheden af, at klima og miljø bliver en del af den kommende masterplan for transport og infrastruktur. Forskeren stak desuden til regeringens klimamålsætninger om at sætte en stopper for busser og taxaer, der kører på fossile brændstoffer.

- Eldrevne taxaer og busser er et glimrende forslag. Det flytter bare ikke noget i det samlede bilede. Dét, der flytter noget, er på områderne for personbiler og tung transport, for vejtransporten udgør en altdominerende del af transportens samlede udledninger, sagde Niels Buss Kristensen.

 

Klimarådet vurderer, at der er behov for et ”skub” til markedet på den korte bane. Blandt andet i form af et fast tilskud til nye elbiler, som aftrappes i takt med salget – ikke fra år til år, sagde Niels Buus Kristensen.

 

- Der er brug for hurtigtvirkende og langtrækkende initiativer. Omstilling til vedvarende energi er en nødvendighed. Vi skal have flere elbiler på vejene. Men det er vigtigt, at det man gør på kort sigt, også virker på lang sigt, så der skabes overblik blandt borgerne over de gældende vilkår, sagde han.

Mere fokus på flytransport

Som transportbranchens med længder største klimasynder – lufttrafikken – var det særligt interessant at overvære oplægget fra Henrik Gudmundsson fra Den Grønne Tænketank Concito om, hvad der skal gøres ved den i klimasammenhænge udskældte, men fuldstændigt nødvendige flytransport.

 

I forhold til transportformens påvirkning på klimaet undrer det forskeren, hvor lidt der fokuseres på det fra statslig side.

 

- Det er påfaldende, hvor lidt politisk interesse der synes at være for området. I regeringens luftfartsstrategi nævnes intet om klimaet, og i regeringens klimastrategi nævnes intet om luftfart, sagde Henrik Gudmundsson.

 

Den civile luftfartsorganisation ICAO indgik og vedtog i 2016 ved FN’s 39. forsamling i Montreal, Canada en aftale for luftfarten, der skal reducere udledningen af CO2 fra luftfarten. Concito mener dog, der er en række udfordringer forbundet med ICAO-aftalen, lød det fra Henrik Gudmundsson.

- ICAO-målene lever ikke op til ambitionerne i Paris-aftalen. Reguleringen omfatter ikke andre drivhusgasser end CO2. Strategien rummer ingen overvejelser om væksten i efterspørgslen og dækker ikke indenrigstrafikken, der omfatter cirka en tredjedel af al flyvning, sagde Henrik Gudmundsson og tilføjede, at Concito anbefaler, at staten formulerer en national strategi, der omfatter indsatser globalt, i EU, i Norden og globalt.

 

- Her skal overvejes flyafgifter på internationale flyrejser, hvis de kan indrettes, så de har direkte klimasigte og anvendes til relevante formål. Forskning og udvikling i alternative brændstoffer skal støttes. Og så kunne man overveje, om en national skovfond skulle finansieres af flykompensationsmidler og om der skal betales kompensation ved alle statslige tjenesterejser, lød det fra Henrik Gudmundsson.

Konferencen bød desuden på workshops med tre forskellige spor, hvor konferencegæsterne kunne vælge at blive klogere på ”IT/ITS” – herunder parkeringssøgning, Min Rejseplan og datadeling på transportområdet, ”drivmidler” – herunder sammenhængen mellem energisystemet og transport, el-busser samt gas, el og kontraktudfordringer samt ”adfærd” – herunder tilgængelighed for fodgængere til kollektiv transport, at gøre gang attraktivt og sammenhængen mellem klimaindsats og adfærdsændringer.

 

Fremtidens Transport 2019 var arrangeret af IDA, DI Transport, TØF, ITS Danmark, Danske Regioner og KL.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk