Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ny model skal løfte danske havne

Søgeord:

2. maj 2016  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

585 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Debatindlæg af Gitte Lillelund Bech.

Debatindlæg af Gitte Lillelund Bech, til og med 30. april direktør i Danske Havne:

 

”Ny fælles model skal løfte udvikling i danske havne

Havne spiller en vigtig rolle. Blå og sorte adgangsveje til havne skal prioriteres for at afhjælpe en voksende trafiktæthed på vejene, og havnenes ramme skal justeres. Det kræver handling både politisk og fra branchen.

 

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, Folketingets transportordførere og erhvervshavnene er enige om sammen at finde en model, hvor havne anerkendes for deres rolle i transportkæden og har de rette rammer for at udvikle sig og flytte mere gods fra vej til sø. Det er konklusionen efter Danske Havnes havnekonference den 18.-20. april 2016.

Blå og sorte veje skal prioriteres

Det er nyt, at der er en entydig politisk opbakning og vilje til at ligestille adgang til havnen fra sø og land. Offentlig investering i både blå og sorte adgangsveje bør blandt andet ses i sammenhæng med grøn omstilling af transportsektoren. Men lastbiler og havne hænger uløseligt sammen for at skabe effektiv godshåndtering i havne. Det er vigtigt at understrege.

 

Politisk er der også enighed om, at opstille kriterier for investering i adgang til havne, så pengene prioriteres, hvor der er størst samfundsøkonomisk afkast. Branchen bør bidrage med dokumentation for investeringspotentialet. Når politisk beslutning om investering i adgangsveje er truffet, så skal der være hurtigere fra beslutning til handling.

 

Adgang til EU-medfinansiering skal også prioriteres, fx i en koordineret indsats på tværs af ministerierne.

Havne skal være et fælles lokomotiv for vækst og job i Danmark

Der er politisk vilje på tværs af partier til at åbne for friheder i havneloven for at sikre, at havnene kan være lokomotiv for vækst og job i hele Danmark. Men det er klart, at der skal findes en balance. Alle parter er enige om rammer, der bevarer havnenes forskellighed. En helt ny havnelov er en stor mundfuld, som kræver meget forarbejde. Alternativet er at gøre de eksisterende rammer mere smidige. Her skal branchen hjælpe.

 

Fra politisk hold efterlyses, at branchen spiller ind med konkrete tiltag, der gør rammerne bedre, fx pilotprojekter eller en model, der minder om frikommuneforsøgene. Eksempler på initiativer, som kan prøves af, er fx sammensætning af havnes bestyrelser, belåning af havne, havnes mulighed for at drive servicevirksomhed eller overtage drift af andre havne på tværs af kommunegrænsen.

Branchens fælles idéer skal tales grundigt igennem politisk for at sikre balancen og anerkendelsen af havnes forskellighed.

 

I forhold til EU bør danske politikere lægge pres på at fjerne bureaukratisk bøvl i søtransport, så der kan skabes en attraktiv forretningsmodel, der gør det mere attraktivt for vareejerne at rykke gods fra vej til sø.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com