Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ny pulje skal forebygge højresvingsulykker

Søgeord:

22. juni 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

578 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Penge til kommunerne.

 

En bekendtgørelse om udmøntning af penge til kommunerne til forebyggelse af højresvingsulykker er nu underskrevet af transportminister Ole Birk Olesen.

 

Det vil være Vejdirektoratet, der skal forvalte pengene, og som skal modtage ansøgningerne fra kommunerne.

 

Det statslige tilskud kan ydes i året 2017, så længe der er midler til rådighed inden for den afsatte ramme. Pengene blev afsat på finansloven for 2015 under en samlet reservationsbevilling på 40 mio. kr. for forskellige infrastrukturprojekter.

 

Penge fra puljen gives til sikring af kryds gennem forskellige vejforanstaltninger. Det kan fx være tilbagetrukne stoplinjer, afkortede cykelstier, særlig lysregulering og markerede cykelfelter (cyklistbåse) og markering af cykelsti gennem krydset. Men Vejdirektoratet har også mulighed for at behandle ansøgninger om andre tiltag, der har en dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse af højresvingsulykker, fremgår det af bekendtgørelsen.

Højresvingsulykker stigende igen

Adm. direktør i DTL Erik Østergaard hilser bekendtgørelsen velkommen, for der er meget, der stadig kan gøres, mener han:

 

-Jeg er ikke i tvivl om, at først og fremmest kampagner om korrekt adfærd blandt chauffører og cyklister har en præventiv virkning på de tragiske ulykker. Men dernæst er der rigtig mange kryds, som kan og bør sikres på en måde, så interaktionen mellem cyklist og chauffør bliver så optimal som mulig.

 

Vejdirektoratet vil ved vurderingen af ansøgningerne lægge vægt på antallet af cyklistulykker i det pågældende kryds – og naturligvis særligt hvad angår højresvingsulykker. Der vil også blive kigget på antallet af cyklister i krydset, der søges midler til, samt om der er særlige trafikale forhold – herunder skoleveje eller ruter for tung trafik, hvor risikoen er særlig stor.

Vi har desværre her i foråret set en stigende tendens med hensyn til højresvingsulykker. Alene i sidste uge var der faktisk hele tre højresvingsulykker i Københavnsområdet, hvor lastbiler var involveret. Det tager vi dybt seriøst, og hver eneste ulykke en én for meget. Samtidig skal vi dog også huske på, at der hver dag foretage flere millioner højresving, hvor det går godt. En yderligere sikring af de kryds, hvor faren er størst kan hjælpe, men det må ikke være en sovepude for trafikanterne, siger Erik Østergaard.

Bekendtgørelse træder i kraft i dag - den 22. juni.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk