Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ny regering har stadig infrastruktur i kikkerten

Søgeord:

28. november 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

480 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Intet markant nyt for transportbranchen.

Det nye regeringsgrundlag mellem LA, KF og V, der blev præsenteret søndag, indeholder ikke markant nye overraskelser for transporterhvervet.

 

I modsætning til de nationalt, tunge danske erhvervssektorer – fødevarer, landbrug og fiskeri – har transport ikke fået sin egen hylde i det nye regeringsgrundlag. Men transport binder disse erhverv sammen med det øvrige samfund, og derfor er adm. direktør i DTL Erik Østergaard tilfreds med, at især indsatsen for en bedre infrastruktur har fået en fremtrædende plads hos den nye regering:

 

-Det er rigtig godt, at den nye regering frem til 2025 ønsker at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer og gennemføre flere fornuftige investeringer i bedre infrastruktur. Jeg er glad for, at der helt konkret nævnes en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg. Af de her projekter foreligger der i dag kun et færdigt beslutningsgrundlag for Kalundborg- motorvejen, så jeg er meget positiv over for, at man ser at komme videre. Jeg savner dog en vision for en Helsingør – Helsingborg forbindelse grundlagt ved offentligt-privat partnerskab, udtaler DTL – direktøren.

Efterlyser stopklods i EU

Til gengæld har det problemområde, som tidligere over én kam mest har været betegnet som social dumping fået en ny betegnelse. Helt i tidens ånd kaldes det nu ”disruption”. Regeringen vil nemlig oprette et særligt ”disruptionråd” – et partnerskab, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Partnerskabet skal samtidig drøfte, hvordan samfundet kan fastholde og udbygge et arbejdsmarked, som både er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold, og hvor der ”ikke sker social dumping”.

 

Erik Østergaard:

 

-Jeg forholder mig ikke så meget til, hvad man kalder de kedelige omstændigheder, der blandt andet påvirker den mobile transportsektor i særdeles negativ grad i disse år – nemlig udnyttelsen af andre landes løn- og arbejdsvilkår på unfair betingelser her i landet. Jeg forventer mere, at der ud af det her kommer nogle resultater, som også afspejler sig i EU, hvor reglerne jo til syvende og sidst fabrikeres. Regeringsgrundlaget har et helt afsnit om Danmark i EU, men jeg efterlyser her helt konkret, hvordan man vil arbejde for at sætte en stopper for udnyttelsen af de ulige vilkår på arbejdsmarkedet.

Mere adgang til landzone

På andre områder for konkurrencevilkår adskiller den nye regering sig ikke synderligt fra V-ophavet: Om lettelser af skatter for generationsskifte hedder det, at ”regeringens ambition er at tage det sidste skridt frem mod 2025, så der ved overdragelse af en virksomhed slet ikke skal betales bo- og gaveafgift eller overdragelsesafgift.” Og regeringen vil også holde liv i ”Virksomhedsforum for enklere regler” – som faktisk blev nedsat af den gamle S, SF, R regering. Her er intet nyt under solen.

 

-Jeg savner stadig, at vognmænd fx har lettere adgang til at drive virksomhed i landzone. Trekløverregeringens ambition om at gennemføre moderniseringen af planloven, så kommuner, erhvervsliv og borgere får bedre rammer for at udvikle byer, boliger og virksomheder må gøre, at det fortsat er på lystavlen. Det er i al fald et helt konkret ønske hos vognmændene, slutter Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com