Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Nye regler for kombitransport

Søgeord:

1. juni 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

435 gange

Læses i øjeblikket af:

1

"Dræbende for dansk vognmandserhverv", siger DTL.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at den har udstedt en ny bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Bekendtgørelsen gennemfører dele af direktivet om kombineret godstransport, som ikke har været implementeret korrekt i dansk ret.

 

Bekendtgørelsen om visse former for kombineret godstransport er udarbejdet som følge af Kommissionens åbningsskrivelse af 15. februar 2017 om Danmarks manglende korrekte implementering af Rådets direktiv 92/106/EØF.

 

Udover at bekendtgørelsen gengiver direktivets bestemmelser, fastsætter bekendtgørelsen bestemmelser om, ”at transport af varer mellem medlemsstaterne er omfattet af definitionen af kombineret transport uagtet varernes oprindelse eller endelige destination, kørsel med tomme lasteenheder samt at oplysningerne i transportdokumentet skal bekræftes ved stempling, som jernbane- eller havneadministrationerne foretager, eller at oplysninger skal bekræftes ved andet bevis.”

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Ingen hjemmel

Ifølge DTL – Danske Vognmænd lægges der op til, at kombineret transport af varer fra eller til tredjelande uden for EU til eller fra en medlemsstat skal være omfattet af reglerne – og det huer ikke Erik Østergaard, lyder det.

 

- Allerede under høringsfasen til denne bekendtgørelse gjorde vi opmærksom på, at netop fritagelsen for cabotagereglerne giver mulighed for, at prisbillige østeuropæiske vejtransportører med lav aflønning af chauffører har overtaget transporten til og fra havne fra for eksempel baneoperatører. Det såkaldte kombidirektiv har i realiteten allerede haft den stik modsatte effekt i forhold til formålet – som var at flytte transporter fra vej til bane, siger DTL-direktøren og fortsætter:

- DTL er derfor dybt uenig i, at man nu ønsker at ændre den hidtidige danske fortolkning, hvor det kun var kombineret transport mellem medlemsstaterne som var omfattet af regler. Den udvidelse ser vi slet ingen hjemmel til eller baggrund for i kombidirektivet.

 

- Der er faktisk tale om en total liberalisering af området for kombineret transport. I den forbindelse må vi også pege på, at ethvert vejtransportben i en kombineret transport er i direkte konkurrence med nationale transportører. Det indebærer for eksempel, at vejtransporten af gods fra et skib fra Kina til et EU-land efter bekendtgørelsen vil være omfattet af reglerne om kombineret transport – og dermed helt uden begrænsninger vil kunne køres af en udenlandsk transportør fra eksempelvis et lavtlønsland, siger Erik Østergaard.

Tomkørsel

DTL-direktøren peger desuden på, at de danske myndigheder nu vil medtage transport af tomme lasteenheder som et led i kombitransporterne:

 

- DTL er også dybt uenig i, at fortolkningen skal ændres, så kombidirektivet også omfatter tomkørsel og transport af tomme lasteenheder. Kombidirektivet omfatter transport af varer, der bliver transporteret i følgende lastenheder: lastbil, påhængsvogne, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod eller derover – punktum. Der er slet intet grundlag for at udvide fortolkningen af varer til også at omfatte tomme lastenheder i kombineret transport, uanset om der foreligger et transportdokument eller ej. Vi har svært ved at forstå, at regeringen ikke også her har stået fast på den danske fortolkning af reglerne i lighed med, hvad man har gjort i forhold til fortolkningen af en tur i cabotagereglerne – og i givet fald taget forbehold for en sag ved EU-domstolen. Jeg tror, at den øvrige del af branchen, der også har anset kombireglerne for utidssvarende, er enige i dette, siger Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com