Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Nye regler om vejning af skibscontainere

Søgeord:

3. februar 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

853 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Træder i kraft 1. juli.

Den 1. juli 2016 træder der en bekendtgørelse i kraft, der pålægger afskibere af gods, som færdigpakkes i containere i Danmark og Grønland med henblik på efterfølgende søtransport, at fastlægge en såkaldt verificeret vægt.

 

Afskiberen pålægges endvidere at indarbejde oplysningerne om den således fastlagte vægt i det til containeren tilknyttede transportdokument.

 

Transportdokumentet skal fremsendes til skibsføreren eller til dennes repræsentant og til terminalens repræsentant i første lastehavn tilstrækkeligt tidligt – alt efter hvad der måtte kræves af skibsføreren eller dennes repræsentant – til at kunne anvendes i udarbejdelsen af skibets stuvningsplan.

 

Dokumentationen skal på forlangende kunne forelægges Søfartsstyrelsen.

 

Så kort og præcist kan retstilstanden efter 1. juli 2016 beskrives med bekendtgørelsens ord.

Ny pligt hvis speditøren er afsender

Siden sommerferien har kontakten mellem en række erhvervsorganisationer og Søfartsstyrelsen været intens i denne sag. Danske Speditører har været særdeles aktiv af to årsager, fortæller politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck.

 

- For det første pålægges speditørerne en helt ny pligt i det omfang, de optræder som afskiber på konnossementet eller søfragtbrevet eller et multimodalt transportdokument som afskiber, og/eller som har indgået en transportaftale med et rederi. En række speditører vil i rollen som afskiber komme til at få et ansvar for at opgive en verificeret vægt. Den anden grund til, at Danske Speditører er gået meget aktivt ind i denne sag, er, at speditørerne er meget opmærksomme på, at den nye proces omkring de skærpede krav til containeres vægt ikke må medføre flere og større forsinkelser i flowet end allerhøjst nødvendigt. Der må ikke opstå trafikpropper, som kan reducere logistikkædernes effektivitet og dermed være til skade for kundernes konkurrencekraft, siger Henrik Beck.

Frygter bøvl

I bund og grund frygter Danske Speditører, at reglerne om containeres verificerede vægt vil give en masse praktisk bøvl og utilfredshed.

 

Bag den nye danske bekendtgørelse ligger der en FN-vedtagelse i regi af den internationale maritime organisation. Danmark har ratificeret den, ligesom mange andre FN-lande. Begrundelsen for FN-initiativet er at styrke søfartssikkerheden ved at give skibsførerne et mere kvalificeret grundlag for at placere containerne hensigtsmæssigt på skibene.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com