Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Oprydning sænker havn økonomisk

29. april 2015  |  

Ny bestyrelse ude i alle kroge for at rydde godt og grundigt op.

Det økonomiske oprydningsarbejde betyder, at den nordvestjyske havn er kommet ud af 2014 med et underskud 40,7 mio. kr. mod et forventet nulresultat.  

 

- Vi har taget det fulde skrald og gjort rent bord. Nu er det den rene forretning, vi kigger på. Hvis man ser isoleret på driften, går resultatet faktisk i nul,  siger Martin Vestergaard, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn, der er en kommunal selvstyrehavn, ejet af Thisted Kommune.

 

Den gennemførte hestekur og turnaround med blandt andet ansættelsen af Henrik Carstensen i foråret som ny havnedirektør forventes at slå igennem med et millionoverskud allerede i år.

 

Hanstholm Havn, der er Danmarks førende konsumfiskerihavn og en af Nordeuropas største fiskerihavne, fik ny bestyrelse i april 2014. I løbet af foråret fik den nye bestyrelse gennemført en uvildig revisorundersøgelse af forretningsgangene i havnen.

Revisorerne fra revisionsfirmaet Ernst & Young konkluderede, at de bogførte aktiver i Hanstholm Havn var værdisat for højt. Det bevirkede, at bestyrelsen i efteråret bad havnens nye revisionsfirma Brandt Revision og Rådgivning om at gennemgå samtlige havnens anlægsaktiver i et tæt samarbejde med havnens medarbejdere.

 

Gennemgangen af havnens forskellige anlæg har bevirket, at der er sket en nulstilling af værdien på en række anlæg. Desuden er der sket ændring af restlevetiden for andre anlæg. Endvidere er de udgifter, som har været afholdt til havnens udvidelsesprojekt, blevet straksafskrevet.

 

- Men det er ikke det samme som at sige, at pengene er smidt ud af vinduet. Langtfra. Vi er blandt andet med den viden i ryggen gået i gang med at finde ind til, hvad der kan lade sig gøre i det fremtidige projekt for udvidelsen af Hanstholm Havn, forklarer Martin Vestergaard.

Den omfattende gennemgang af anlæggene har medført, at der er sket en nedskrivning af egenkapitalen med 38,5 mio. kr. i 2014-regnskabet, hvoraf havneudvidelsesprojektet tegner sig for 9,6 mio. kr., mens 2,5 mio. kr. hidrører fra to EU-projekter, der blandt andet omfatter en analyse af mulighederne for at flytte transport af fødevarer fra landevej til søvejen.

 

Dertil kommer ekstraordinære udgifter på 1,5 mio. kr. i forbindelse med omstruktureringer af bemandingen på havnen.

 

Egenkapitalen i Hanstholm Havn er nu på knap 91 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på over 78 pct. af de samlede aktiver, hvilket er en forbedring sammenlignet med året før.

 

- Dermed er vi stadig økonomisk velpolstret til fremtidige udfordringer, siger Martin Vestergaard.

Mens bundlinjen går i rødt, har omsætningen på Hanstholm Havn til gengæld været knap 1 mio. kr. højere end budgetteret og knap 700.000 kr. højere end i 2013 som følge af flere fisk over kaj.

  

Allerede i 2015 forventes sidste års rekordtab at blive vendt til et overskud på 2,7 mio. kr. efter en fremgang på 10 pct. i omsætningen til ca. 28 mio. kr. i forhold til 2014.

IconIcon

Søgeord:

Læst i alt:

1027 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com