Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Overimplementering NEJ TAK

Søgeord:

19. april 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1035 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Speditører fastholder kritik af dansk ”enegang” på containervejning.

 

 

På trods af betænkeligheder fra Danske Speditører og Dansk Erhverv vil erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ikke tøve med at udstede og offentliggøre bekendtgørelsen om containervejning.

 

Der fremgår af et svar, som ministeren i sidste uge sendte til folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg. (Læs mere: Transport Tidende nr. 8)

 

Men det skuffende ministersvar får ikke Danske Speditører til at opgive kampen for en dansk implementering af IMO-kravet, der svarer til den Danmarks vigtigste samhandelspartnere vælger.

 

Danske Speditører havde i samarbejde med Dansk Erhverv ellers bedt om at få sat bekendtgørelsen i venteposition indtil det er klart, hvordan det internationale krav om containervejning bliver implementeret i vores umiddelbare nabolande og i f.eks. Rusland, USA og Kina.

Amerikansk Kongreshøring

Danske Speditører tager ministerens svar til efterretning. Omvendt er Danske Speditører meget bevidst om, at mistanken om, at toneangivende lande ikke agter at implementere reglerne på samme indgribende måde over for erhvervslivet som i Danmark, ikke er blevet svækket.

 

- Det seneste efterretninger, vi har fået, viser, at en amerikansk kongreshøring torsdag den 14. april tilsyneladende har ført til, at det hele bliver indført i USA som en ren privatretlig aftalebaseret procedure mellem afskiber, havneoperatør og skibsreder. Den republikanske formand for det kongresudvalg, der stod for høringen, er efterfølgende blevet citeret for at sige ”at der ikke er et lovgivningssvar på det”, og at det er noget, der skal afgøres mellem rederierne og afskiberne, siger Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck.

Statslig håndhævelse eller ej

Danske Speditører er fuldt ud klar over, at det sidste ord formentlig ikke er sagt i den sag i USA. Danske Speditører forventer dog ikke, at amerikanerne ender med at udstede og offentliggøre en offentligretlig retsakt i stil med den danske bekendtgørelse, der fastsætter, at der skal være statslig kontrol af, om de nye regler overholdes.

 

- Det er netop det element om statslig håndhævelse i kontrol og straf, der er det afgørende i vores påpegning af, at det er vigtigt at Danmark ikke overimplementerer. For os er det helt afgørende, at den eksporterende del af dansk erhvervsliv på dette felt ikke bliver pålagt mere vidtgående regler end, hvad der kommer til at gælde i lande, som vi sammenligner os med. Bliver den statslige håndhævelse valgt fra i USA, og smitter det af på nordeuropæiske lande, og vil den danske regering udleve sin plan om et statslig kontrol og straf herhjemme, kan det blive ret uoverskueligt, siger Henrik Beck.

Hvad kræver FN egentligt?

Danske Speditører har undersøgt, hvorfra den danske model med statslig håndhævelse i form af kontrol og straf stammer. Svaret er, at den i hvert fald ikke stammer fra FN’s organisation for søfart, IMO.

 

I det danske udkast til bekendtgørelse står der, at en overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde. Ydermere fremgår det af udkastet, at ”… sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel”. Selskaber pålægges et strafansvar efter straffelovens kapitel 5 (alm. regler om juridiske personers strafansvar).

 

Ser man nærmere på formuleringen af de internationale regler, udstikkes der ingen retningslinjer for håndhævelsen af reglerne. Som det fremgår af flere kilder, herunder en FAQ fra World Shipping Council, er spørgsmålet om, hvordan reglerne skal håndhæves overladt til de enkelte stater. Det er således op til de enkelte stater selv at vurdere, i hvilken udstrækning og hvordan afskiber skal sanktioneres.

- Det betyder, at det reelt er en ren dansk beslutning at implementere det med statslig kontrol og straf. Det betyder også, at andre lande legitimt kan beslutte sig for noget helt andet. Og det er der altså noget, der tyder på at et ikke ubetydeligt antal lande vil. Derfor er vores frygt for en dansk overimplementering i forhold til, hvad FN-kræver, og i forhold til hvad andre lande vil gøre, ikke til at afvise på nuværende tidspunkt, siger Henrik Beck fra Danske Speditører.

 

Søfartsstyrelsen i samarbejde med en række maritime erhvervsorganisationer og DI udsendt en praktisk vejledning, der oplyser om, hvordan de nye relativt komplicerede regler skal håndteres.

 

Læs vejledningen her: Containervejning

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com