Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Påfaldende forskel i antallet af stevedorer

Søgeord:

14. maj 2018  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

241 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ny analyse fra Danske Havnevirksomheder.

 

Brancheforeningen for Danske Havnevirksomheder har analyseret konkurrencesituationen for stevedorevirksomheder på danske havne.

 

Analysen viser, at gennemsnittet af stevedoreselskaber er lavere på kommunale aktieselskabshavne end på kommunale selvstyrehavne, og at der i gennemsnit skal næsten dobbelt så meget gods til at berettige et stevedoreselskab på en aktieselskabshavn som på en selvstyrehavn.

 

Burde have flere operatører

Aktieselskabshavnene i analysen har i gennemsnit kun to private stevedorevirksomheder, mens gennemsnittet på selvstyrehavnene er fire. Hvis man tæller de havne med, der selv udbyder tjenesterne, så giver det et gennemsnit på 2,6 udbydere af havnerelateret operatørvirksomhed for A/S-havnene. Hvis man udelader de to største selvstyrehavne, Aarhus og Esbjerg, så bliver gennemsnittet for selvstyrehavnene det samme som på aktieselskabshavnene, inklusive havnenes egne operationer.

- Dette kunne se ud til, at være problemfrit, men det er det ikke. For der er påfaldende stor forskel på, hvor stor godsomsætning, der skal til for at skabe grundlag for et privat operatørselskab på henholdsvis en selvstyrehavn og en aktieselskabshavn, siger Jakob Svane, sekretariatschef i Danske Havnevirksomheder, og fortsætter:

 

- Det er påfaldende, at de fem aktieselskabshavne generelt har en godsomsætning, der er markant større end på de otte mellemstore selvstyrehavne. Gennemsnittet for godsmængderne på de fem aktieselskabshavne er således næsten dobbelt så stort som i de otte mellemstore selvstyrehavne – henholdsvis godt 3 mio. tons mod cirka 1,6 mio. tons. Godsmængderne burde således tilsige, at aktieselskabshavnene havde et højere antal udbydere af havnerelaterede tjenester, end de rent faktisk har, lyder det fra Jakob Svane.

Dårligere konkurrenceforhold

Sammenlignes godsmængderne med antallet af stevedoreselskaber på henholdsvis aktieselskabshavne og selvstyrehavne, så tegner der sig et endnu tydeligere mønster. På en dansk aktieselskabshavn skal der således, hvis havnenes egne aktiviteter medregnes, knap 1,2 mio. tons gods til at berettige et stevedoreselskab, mens der på selvstyrehavnene kun skal godt det halve til, nemlig cirka 640.000 tons.

 

- Det er en meget påfaldende forskel. Og forskellen bliver så meget desto mere påfaldende, når det ses, at tallene for henholdsvis de to store selvstyrehavne og de otte mellemstore selvstyrehavne er så ens. Hvis de fem aktieselskabshavne havde haft en operatør per 640.000 tons, så ville der i gennemsnit være lige knap fem operatørselskaber på de danske aktieselskabshavne i gennemsnit. Men der er kun det halve. Tallene tyder således på, at der er dårligere konkurrenceforhold på danske aktieselskabshavne end på selvstyrehavnene, siger Jakob Svane.

Han tilføjer, at der kan være historiske og lokale årsager til, at situationen i den enkelte havn kan stikke ud og nævner blandt andet overenskomstmæssige forhold og forskellene i godstyper.

 

- Det er imidlertid temmelig påfaldende, at gennemsnittene for de forskellige organisationsformer er så forskellige, så det må antages, at i hvert fald en del af forklaringen skal findes her og i A/S-havnenes kommercielle ”frihedsgrader”, siger Jakob Svane og tilføjer:

 

- Når havnene påtager sig operatørrettigheden og derved skaber tvivl om rollefordelingen på havnen, forsvinder tilliden og dialogen i samarbejdet mellem havneadministration og privat virksomhed. Ingen fornuftig privat virksomhed vil jo dele relevant markedsinformation med en mulig konkurrent. Alene uklarhed om rollefordelingen påvirker således konkurrencesituationen på en A/S-havn og dermed også havnens samlede udvikling negativt. Manglende konkurrence giver højere priser og dårligere service. Det er skidt for erhvervslivet og for samfundet generelt. Det bliver ofte fremstillet som en fordel – en såkaldt ”frihedsgrad” - for A/S-havnene, at de har ubetinget ret til at drive havnerelateret operatørvirksomhed. I virkeligheden kan det snarere være en ulempe. Både for havnen selv og for os alle, lyder det fra Jakob Svane.

 

Om analysen

Danske Havnevirksomheder har optalt antallet af private stevedorevirksomheder på de 15 største kommunalt ejede danske havne. For at være talt med skal de private selskaber tilbyde stevedoring med en vis jævnlighed i den enkelte havn eller optræde med link på den enkelte havns webside. Der er set bort fra såkaldte ”kørende stevedorer” som er private selskaber, der tilbyder stevedoring på alle landets havne. Netop fordi disse virksomheder opererer alle steder, kan de fraregnes. Men det reelle antal private udbydere per havn vil således være større end angivet.

 

Tallene er opgjort medio 2017 på baggrund af oplysninger fra brancheforeningen Danske Havnevirksomheders medlemmer og øvrige aktører i branchen samt fra havneadministrationernes egne hjemmesider. Disse tal har vi så fordelt efter havnenes organisationsform (5 A/S-havne og 10 selvstyrehavne), og fundet et gennemsnit.

Aktieselskabshavne: Aalborg, Odense, Fredericia, Grenaa og Rønne

Selvstyrehavne: Aabenraa, Aarhus, Frederikshavn, Hirtshals, Esbjerg, Kolding, Køge, Kalundborg, Thyborøn og Randers.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com