Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

2021 har været endnu et særligt år

Søgeord:

3. januar 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

257 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Nytårsudtalelse fra direktør Martin Aabak, Danske Speditører:

 

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden. I disse tider er det nærmest umuligt. Det eneste sikre er, at fremtiden kommer i en ny udgave af fortiden. Jeg er bevidst om, at på et tidspunkt kommer vi også til at tale om tiden før og efter Corona. Lige nu trækker pandemien fortsat et kedeligt spor. Nye rutiner, hyppige test og restriktioner for social kontakt har fortsat store konsekvenser for mange familiers hverdage.

 

Også i transport- og logistikbranchen har I mærket udfordringerne. Den begrænsede transportkapacitet har tvunget jer til en uset kreativitet og fleksibilitet for at betjene kunderne bedst muligt. Det har øget kendskabet til den internationale transport og logistiks betydning. Der er således stigende bevidsthed om, at det ikke er transporten, som er et problem. Transport er faktisk løsningen. Hvis der skal peges på et problem, så er det uhensigtsmæssig forbrugeradfærd og manglende forståelse for nytten af et bæredygtigt forbrug.

Fortjent respekt

Speditørernes indsats aftvinger respekt både i, men især aftvinger det respekt udenfor vores branche. Det er jeres indsats, som har skåret toppen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved COVID-19. Vel er fragtraterne steget, men den optimale udnyttelse af transportinfrastrukturen betyder, at varemanglen trods alt er begrænset og inflationen nogenlunde under kontrol på vore breddegrader.

 

Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at vi er igennem pandemien, men ingen ved om 2022 bliver skæringsåret. I hvert fald bliver pandemien en del af vores hverdag noget tid endnu. En forsigtig vurdering er, at vi formentlig skal frem til sommeren før det logistiske kaos, som er opstået under pandemien, klinger af.

Værdien i spedition tydeliggjort

Der er for mig ingen tvivl om, at den enorme indsats som dygtige speditører har ydet, har været med til at sikre, at virksomheder i Danmark ikke har lukket produktionen ned i nær samme omfang, som i nogle af de lande vi ellers konkurrerer med. For det skylder vi jer tak! Det er lykkedes for jer i en svær tid, herunder en periode hvor vi har oplevet mangel på arbejdskraft.

 

Derfor skal vi fortsat gøre en indsats for, at flere får kendskab til den samfundsøkonomiske betydning af transporten i almindelighed og logistikbranchen i særdeleshed. Vi skal også yde en indsats for at tilvejebringe flere hænder, uden at lønningerne stiger dramatisk, og endelig skal vi sikre gode erhvervsvilkår for transport og spedition så transportkapaciteten fortsat kan udnyttes optimalt. Det er ikke udfordringer, vi løser nu-og-her med et enkelt initiativ, men med en række indsatser kan vi sammen komme i mål.

 

Hvad angår speditører, så glædes jeg personligt over, at rekordmange speditørelever lige nu er under uddannelse. Ikke blot er det godt for branchen, det viser også, at vi gerne tager et medansvar for uddannelsen af vore unge mennesker.

Klimahensyn og infrastruktur

Tilrettelæggelse af miljørigtig og klimavenlig fragt og transport bliver en anden af branchens store udfordringer i det kommende år. Umiddelbart inden sommerferien indgik politikerne det vel nok største og bredeste infrastrukturforlig i mands minde. Forliget indebærer, at der samlet investeres og igangsættes initiativer på transportområdet for 161 mia. kroner frem til 2035.

 

Ifølge Transportministeriets egne beregninger er det dog ikke infrastrukturforliget, som nævneværdigt kommer til at bidrage til at indfri regeringens målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Skal vi nå den målsætning, er det bydende nødvendigt at inddrage godstransporten. Det er et ansvar, som vi hos speditørerne er parate til at imødekomme. Vi er ikke på forhånd forlovede med et bestemt transportmiddel, men vi vil med vores knowhow om transportens veje – og vildveje – naturligvis bidrage til løsningen. For der eksisterer fortsat en idylliseret og romantisk forestilling om, at godstransport via jernbanenettet kan løse alle vores udfordringer.

Brug for alle transportformer

Virkeligheden er, at toget hverken økonomisk eller klimamæssigt, på grund af de korte afstande, kan konkurrere med lastbilen, når gods skal transporteres inden for landets grænser. Sandheden er snarere, at vi har brug for alle transportformerne i stærkest mulige opstilling, så vi kan sikre fremtidens konkurrencedygtige logistikkæder på tværs af grænserne. Speditørerne får også opgaven med at sikre klima og miljø i hele logistikkæden, uden at det betyder tab af konkurrencekraft. Det kan lade sig gøre, hvis vi tænker os om.

 

Når strategien for grøn drivmiddelinfrastruktur til tung vejtransport i 2022 skal implementeres, er der nogle principper som skal fastholdes. For den der kun har en hammer i værktøjskassen, ligner alt jo et søm. Når der ses bort fra, at afgiftsinstrumentet generelt skal bruges med varsomhed, så vil det også være udtryk for en grov forsimpling blot at pålægge lastbiltransporten nye afgifter.

Derfor skal afgifter på drivmidler differentieres, så det kan betale sig at vælge de miljørigtige drivmidler. Langt over 80 procent af den indenlandske godstransport sker i dag med lastbil. En ny uintelligent afgift vil blot blive viderefaktureret til kunderne, og i sidste ende gøre varerne dyre uden at nogen miljø- og klimagevinst er indløst.

 

Behov for differentierede afgifter

Derfor bør afgifter i højere grad afspejle lastbilens EU-norm og hvor meget CO2-fortrængning, der sker pr. kørt km. Fremtiden omfatter uden tvivl flere grønne lastbiler, der drives af el eller power-to-X-teknologi. En intelligent kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, der differentieres efter lastbilernes CO2-fortrængning og under hensyntagen til anskaffelsespris og afskrivning, er mulig. Lige nu er det både dyrere og mere besværligt at benytte mere klimavenlige drivmidler! Derfor skal der desuden tilskyndes til massive investeringer, der sikrer at vi hurtigere får flere ladestandere og flere tankstationer med alternative drivmidler.

Provenuet fra afgifterne på transportområdet skal naturligvis øremærkes og bruges i omstillingen, så indtægterne kanaliseres tilbage til godstransportsektoren. Det kan eksempelvis muliggøre omstilling af den ældre del af transportvognparken eller til incitamentsprogrammer til indkøb af lastbiler, der gør brug af nye og alternative drivmidler. På den måde skaber vi en cirkulær økonomi, der presser bredt på den grønne omstilling i transportsektoren.

 

På gensyn i 2022

De sidste to år har øget bevidstheden om logistikindustriens strategiske betydning i den globale økonomi. Den bevidsthed forpligter, og den skal bruges til at sikre fornuftige løsninger.

 

Tak for samarbejdet i 2021. Jeg ser frem til, sammen med medarbejderne i sekretariatet, at vi i fællesskab kan imødekomme udfordringerne i 2022.

Godt nytår.

Med venlig hilsen

Martin Aabak

Adm. direktør.                                                                          /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk