Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Anbefalinger bør anspore politikerne

Søgeord:

21. november 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

204 gange

Læses i øjeblikket af:

0

DTL: Vækstteamrapport anbefaler masterplan for infrastruktur.

For at sikre, at der i fremtiden bliver foretaget de nødvendige investeringer i infrastrukturen,

skal der udarbejdes en ny masterplan for investeringer i infrastrukturen. Samtidig med, at det klart skal belyses, hvilken effekt e-handel har på distributionsmønstrene i byerne.

 

Denne anbefaling fra regeringens ”vækstteam for handel og logistik” er en af flere anbefalinger i en netop offentliggjort rapport. Vækstteamet havde fået til opgave af regeringen at komme med anbefalinger til, hvordan handels- og logistikerhvervet bedst understøttes og fremtidssikres i en digital verden.

Må anspore politikere

DTLs formand Martin Danielsen fra virksomheden Schou-Danielsen Logistik A/S på Fyn var repræsenteret i vækstteamet. Han lægger afgørende vægt på, at infrastrukturen og ikke mindst dataudveksling kom med i anbefalingerne:

 

- Vi forudsætter, at der i en sådan masterplan indgår anlæg af flere fleksible vejarealer ved fx brug af ITS, som kan tilpasses forskellige transportformer i løbet af dagen. Og helt lavpraktisk skal vi have øget kapaciteten på rastepladserne, øget anvendelsen af modulvogntog, og ikke mindst sikret, at nybyggeri tager højde for leveringsforholdene. Vi må konstatere, at infrastrukturen nu er nævnt i endnu et forum, og det må anspore politikerne til at lytte nøje

 

Martin Danielsen peger også på en anbefaling om, at virksomhederne skal have adgang åbne offentlige data, der kan skabe nye forretningsmuligheder eller understøtte mere effektiv planlægning. Det kan være realtidsdata og andre om fx trafiksituationer og leveringsforhold.

Branchen under pres

Rapporten beskæftiger sig i det hele taget en hel del med den sidste del af distributionsleddet. Ikke mindst som følge af den eksplosivt voksende e-handel med samtidig stigende kundeforventninger om nærmest time til time levering.

 

- Gode løsninger til ”last mile” levering er et væsentligt konkurrenceparameter i logistikerhvervet, men branchen er også under pres: En lead time på bare et par timer kan have uoverskuelige konsekvenser for fremkommeligheden i byerne, når bilerne kun kan fyldes halvt op for at opfylde tidskravet. Man risikerer at snuble over hinanden. Udviklingen kan sætte infrastrukturen under yderligere pres, hvis de globale online platforme eksempelvis kommer til Danmark og udbreder en forretningsmodel med levering inden for to timer, lyder det fra Martin Danielsen.

Usikkerhed om regler

Rapporten indeholder ikke overraskende en del om regler for vejtransport i EU. Det nævnes, at der er en række uklarheder i de fælleseuropæiske regler, som de seneste år har ført til forskellige nationale fortolkninger af reglerne. Det betyder, at når danske virksomheder skal operere på tværs af grænserne, bliver de mødt af forskellige regler, hvor ting, der er tilladt i et land, er forbudt i et andet. Samtidig mødes virksomhederne af en række forskellige krav til dokumentation i forbindelse med transporten, alt efter hvilke lande virksomhederne opererer i, og der stilles i mange tilfælde krav om, at dokumentationen foreligger i papirform og original.

 

- Vi kommer jo hele tiden tilbage til den helt afgørende faktor for dansk transporterhverv – nemlig udformningen af den vejpakke, som i øjeblikket er til debat i EU, og som vil afgøre transporterhvervets fremtidige vilkår. I DTLs optik vil fælles regler ganske vist som udgangspunkt indebære administrative byrder. Men de byrder vil være langt færre, end hvis hver enkelt land opfinder sine regler – herunder mindstelønsregler, som er kendt fra en stribe lande, siger DTLs formand.

Stof til eftertanke

Rapporten fremstår meget konkret, når vækstteamet fx anbefaler en frivillig certificering af støjsvagt leveringsudstyr og en udvidelse af leveringsvinduet til dagligvarebutikker til hele døgnet mod krav om anvendelse af støjsvagt udstyr. Det samme gælder et forslag om at understøtte den cirkulære økonomi med ensartede regler for brug af plastik og i øvrigt genbruge af data på tværs af offentlige myndigheder.

- Det har været en interessant proces, og jeg synes, at vækstteamet har forholdt sig konstruktivt til opgaven, så rapporten ikke blev for akademisk. Der er i al fald noget i den, der kan give stof til eftertanke hos regeringen, slutter Martin Danielsen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk