Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Bred politisk opbakning til udvidelse af Energiø Bornholm

Søgeord:

29. august 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

240 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Energiø Bornholm udvides fra 2 til 3 gigawatt og forbindes til Tyskland.

 

Den planlagte energiø ved Bornholm udvides nu fra 2 til 3 GW – og Tyskland kobles på. Det vil sikre store mængder grøn strøm til Danmark og Tyskland såvel som resten af Europa og bidrager til energiuafhængighed fra Rusland.

 

Den europæiske energisikkerhed er under pres fra Rusland som konsekvens af krigen i Ukraine. En del af modsvaret er at erstatte de russiske fossile brændsler med dansk grøn energi. Samtidig har vi brug for markant mere grøn energi, hvis vi skal indfri vores klimamål.

 

Det skriver Klima-, Energi- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

 

Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet aftalt, at Energiø Bornholm skal udvides fra 2 til 3 GW og fortsat snurre i 2030. Til sammenligning er der i Danmark i dag tilkoblet i alt 2,3 GW havvind. Med udvidelsen vil alene Energiø Bornholm mere end fordoble mængden af hav-vind i Danmark.

Dansk-tysk aftale

Danmark og Tyskland har samtidig indgået en politisk aftale om etablering af et kabel fra energiøen til Tyskland. Det betyder, at der kan sendes strøm fra energiøen direkte til det tyske elnet og videre ud til resten af Europa.

 

De politiske aftaler er store skridt på vej mod et stærkere energisamarbejde i Østersøen - hvilket også er fokus for det internationale Østersøtopmøde, som afholdes på Bornholm tirsdag den 30. august.

 

- Med udvidelsen af Energiø Bornholm og forbindelsen til Tyskland skruer vi op for udbygningen af vedvarende energi. Det er afgørende for klimaet, men også helt afgørende for Europas energiuafhængig fra Rusland. Det understreger endnu en gang Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Deler omkostninger og gevinster

Aftalen med Tyskland er en ny type samarbejde, hvor omkostninger og gevinster forbundet med energiøen fordeles ligeligt mellem parterne. Det betyder, at begge parter bidrager til infrastrukturomkostningerne, og samtidigt at begge parter også får gavn af forsyningen af grøn strøm.

 

- Det dansk-tysk samarbejde er et flagskibsprojekt. Den grønne strøm fra Energiø Bornholm vil supplere den nationale strømproduktion og reducere vores afhængighed af at importere fossil energi. Med sådanne projekter, indgået med vores europæiske partnere, indfrier vi to mål på samme tid: europæisk energisikkerhed og klimaneutralitet, udtalerTysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck.

 

På baggrund af den politiske aftale skal Energinet, der er TSO (Transmission sy-stem operator) i Danmark og 50Hertz, der er TSO i Tyskland, nu indgå aftale om den konkrete udformning af aftaleindholdet.

 

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 er det ambitionen at femdoble Danmarks produktion af strøm fra havvindmøller inden udgangen af 2030.

Aftalepartierne bag udvidelsen udtaler:

- Med denne aftale øger vi markant udbygningen af vedvarende energi ved Bornholm, når vi udvider havvindskapaciteten fra 2 GW til mindst 3 GW. På den måde styrker vi både projektets samfundsøkonomi og mulighederne for økonomisk vækst og akti-vitet på Bornholm. Men vi tager også et vigtigt skridt med partnerskabet med Tysk-land, som sikrer, at den grønne energi, vi producerer i Danmark, også kommer andre lande til gode. For energiøerne skal styrke den grønne omstilling og bidrage til uaf-hængighed af russisk gas – både i Danmark og i Europa, siger Carsten Kissmeyer, energi- og forsyningsordfører for Venstre, og Marie Bjerre, klimaordfører for Venstre.

 

- I dag er jeg en meget glad klima- og energiordfører. I efteråret 2021 fremlagde vi i Radikale Venstre vores vision om et 110 % grønt Danmark og fremlagde samtidigt en konkret plan for udbygning grøn strøm med bl.a. denne udvidelse af Energiø Bornholm. Det var en radikal prioritet i finanslovsaftalen – og med denne aftale går vi fra radikal vision til virkelighed på mindre end ét år. Energiøen øger forsyningssik-kerheden og betyder meget mere grøn strøm til Danmark, ikke mindst Bornholm, og resten af Europa, siger Rasmus Helveg Petersen, klima- og energiordfører for Radikale Venstre.

- Enhedslisten støtter, at vindmølleparken ved Bornholm udvides i størrelse, og at der arbejdes for, at vindmølleparken kan etableres inden 2030. Vi skal udbygge med meget mere vedvarende energi for at nå vores klimamål og øge eksporten af grøn strøm. Jeg håber, at der tages lokale hensyn, når det store tekniske landanlæg skal planlægges og placeres på Bornholm - det skylder vi lokalbefolkningen, siger Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten.

 

- Med aftalen er vi et skridt tættere på at realisere energiøen ved Bornholm, og det er vi godt tilfredse med. Der er brug for mere vedvarende energi i fremtidens samfund, og det bidrager energiøen med at levere, siger Katarina Ammitzbøll, energiordfører for Konservative Folkeparti.

 

Med etableringen af Energiø Bornholm følger desuden mulighed for både uddannelses- og arbejdspladser lokalt på Bornholm. Dertil arbejder Energinet for at til-kobles det bornholmske elnet til energiøen, hvilket vil sikre store mængder grøn strøm og øget forsyningssikkerhed til bornholmerne.   /Smir

 

FAKTA

Energiø Bornholm

I dag er der sammenlagt 2,3 GW havvind etableret i hele Danmark.

Energiøen udvides fra 2 til 3 GW havvind med fortsat forventet fuld idriftsættelse i 2030.

Udvidelsen sker ved at placere 1 ekstra GW havvind besluttet med Finansloven for 2022 ved Energiø Bornholm.

 

Energiø Bornholm etableres med udgangspunkt i øen Bornholm og altså ikke som en kunstig ø (som der planlægges i Nordsøen).

 

Med 3 GW vil energiøen kunne generere nok strøm til enten 3,3 mio. danske eller 4,5 mio. tyske husstandes elforbrug.

 

Det er forventningen, at udbudsrammerne for havvindsudbygningen ved Energiø Bornholm fastsættes inden udgangen af 2022.

 

På sigt skal energiøen kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne denne grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer (gennem såkaldt ”Power-to-X”).

Udvidelsen betyder, at vindmøllerne placeres mellem 15 til 45 km fra den bornholmske kyst.

Energinet skal forbinde Energiø Bornholm til eltransmissionsnettet i Danmark med et 245 km langt kabel mellem to nye stationer på Bornholm og Sjælland.

 

Energinet arbejder på at tilkoble det bornholmske elnet til energiøen.

 

Det kabel der skal forbindes mellem Danmark og Tyskland bliver omkring 470 km.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk