Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Byråds beslutning om havnelukning dumpet

Søgeord:

12. juni 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2281 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastslår, at kun havnebestyrelsen bestemmer over lejekontrakter.

 

Kolding Kommunes vision om et nedlægge erhvervshavnen inden udgangen af 2043 er sejlet på stengrund. Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at byrådet slet ikke har kompetence til at beslutte, om lejekontrakterne med de private virksomheder på havnen skal opsiges eller ej.

 

Det fremgår af en syv sider lang skrivelse fra Bygge- og Boligstyrelsen på en klage fra Danske Havnevirksomheder over lukningen af Kolding Havn.

 

Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder modtog fredag den 7. juni svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på foreningens klage over lukningen af Kolding Havn.

 

Ifølge Danske Havnevirksomheders referat af svaret, afviser styrelsen kort fortalt at behandle klagen, fordi byrådet ikke har truffet nogen forvaltningsmæssig beslutning.

 

Styrelsen lægger til grund, at byrådets beslutning blot er en politisk vision, som ikke har anden gyldighed end som ”intern instruks” til den kommunale forvaltning om at udarbejde et forvaltningsmæssig grundlag at gå videre med.

 

Det var ikke sådan, beslutningen blev præsenteret i sin tid, men kommunen er altså kommet på andre tanker siden da.

 

Styrelsens afgørelse slår samtidig fast, at det er havnebestyrelsen, der entydigt bestemmer over lejekontrakterne. Havnebestyrelsen skal således ikke rette sig efter byrådets politiske vision.

Kommunal retræte

Kommunen har indrømmet over for styrelsen, at formuleringen i den politiske aftale og i byrådsreferatet om, at Kolding Havns lejekontrakter ikke kan forlænges efter 2043, ikke er retvisende, og kun skal ses som en intention, der ikke binder havnebestyrelsen.

 

Dette har styrelsen lagt til grund for afgørelsen og siger direkte, at det er styrelsens vurdering ”at Kolding Byråd ikke har beslutningskompetence vedrørende lejekontrakter [på havnen].”

 

Summa summarum ifølge Danske Havnevirksomheder: Der er (endnu) ikke sat udløbsdato på Kolding Havn.

 

Byrådet har tilkendegivet, at de håber på 2043, men de har ikke truffet nogen forvaltningsmæssig afgørelse om det endnu.

 

Styrelsen siger samtidig i sin afgørelse, at en beslutning om at lukke Kolding Havn nødvendigvis må involvere kommuneplan og lokalplaner - og dermed de bestemmelser, som er gældende i planloven. Dermed lægger styrelsen nogle spor ud for, hvordan den kommende proces bør være.

Tvinges til dialog

Byrådet og kommunen er således tvunget til at gå i dialog med havnevirksomhederne.

 

»Meget ville have været vundet, hvis byrådet havde erkendt dette på forhånd og valgt dialogvejen fra start. Danske Havnevirksomheder vil derfor endnu en gang opfordre kommunen og byrådet i Kolding til at komme i gang med dialogen.,« skriver Danske Havnevirksomheder.

 

Danske Havnevirksomheder vurderer, at Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse på det principielle plan betyder, at totale nedlæggelser af havne, og således også en eventuel afvikling af Kolding Havn, skal ske inden for rammerne af havneloven, planloven og forvaltningsloven. Det er godt for havnevirksomhedernes retssikkerhed.

Ingen sejr

Afgørelsen betyder naturligvis også, at kampen for at bevare Kolding Havn, dens virksomheder og mange arbejdspladser bliver mere langstrakt, og at der ikke for nuværende kan tilvejebringes sikkerhed for retningen på den langsigtede udvikling af Kolding Havn. Det er naturligvis skidt for havnevirksomhedernes investeringslyst.

 

Danske Havnevirksomheder vil dog forsat arbejde for, at Kolding Havn ikke nedlægges totalt, ligesom foreningen opfordrer byrådet i Kolding til at gentænke den politiske vision i dialog med de lokale havnevirksomheder.   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk