Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Dansk Energi: Ja til hurtig klarhed om CO2-afgift

Søgeord:

12. marts 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

188 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Frygt om overvurdering af potentialet for CO2-fangst.

 

Det Miljøøkonomiske Råd efterspørger i ny rapport klarhed om en fremtidig afgift på CO2. Dansk Energi er enig, da afgiften er centralt redskab i at guide energikundernes og energisektorens investeringer, lyder det fra Dansk Energi, der imidlertid frygter, at rådet overvurderer potentialet for fangst og lagring af grøn CO2.

 

Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard, mener, at økonomernes anbefalinger bør være del af grundlaget for det CO2-ekspertudvalg, som blev nedsat forleden.

 

- Især når det handler om energi til opvarmning, mangler energikunderne pejling på, hvad det kommer til at koste at udlede CO2. Regeringen og forligskredsen bag klimaloven bør senest i umiddelbar forlængelse af CO2-ekspertudvalgets delrapport sidst på året fastsætte niveauet for CO2 beskatningen i 2030 og vejen dertil, siger Lars Aagaard.

Ekspertudvalget skal inden udgangen af i år aflevere 1. delrapport, der skal anbefale indretning af CO2-beskatning på de veldefinerede områder, hvilket som minimum betyder den CO2-udledning, der følger af afbrænding af kul, olie og naturgas.

 

Lars Aagaard er enig med Det Miljøøkonomiske Råd, når det slår fast, at grøn CO2 fra blandt andet bæredygtig biomasse, biogent affald og biogas giver ekstra klimaeffekt. Men rådet er for optimistisk, mener Lars Aagaard:

 

- Med de gældende rammevilkår overvurderer rådet mængden af grøn CO2, der kan anvendes både før og efter 2030. Det skyldes især, at vi med de nuværende vilkår vil se et fald i produktionstiden for de biomassefyrede varmeanlæg efter 2030, og det betyder markant mindre grøn CO2, der kan fanges og udnyttes som middel til at nå 70 pct-målet, siger han og fortsætter:

- Det er problematisk for det regnestykke, Det Miljøøkonomiske Råd stiller op. Færre biomassefyrede værker giver færre grønne punktkilder, hvorfra man kan fange den grønne CO2. Derfor bliver vi nødt til at begrænse afbrændingen af fossil energi mere end rådet forestiller sig. Derved stiger den samfundsøkonomiske omkostning for at nå målet, og det betyder desværre, at jeg tvivler på, at rådets forslag til en CO2-pris på 1.200 kroner er tilstrækkeligt, hvis det er afgiften, som skal trække os helt i mål.

CO2-lagring skal tænkes sammen med Power-to-X

Lars Aagaard er bekymret for, om rådet uforvarende gør sig skyldig i begrebet ”picking the winner”, altså at kåre en vindeteknologi alt for tidligt. Og at der i dette tilfælde lægges alt for stor vægt på lagring af grøn CO2 frem for anvendelse af CO2.

 

- Når rådet fokuserer på at lagre grøn CO2, kan det skabe udfordringer for Power-to-X-teknologien - den som skal bringe os videre fra 2030 og frem mod CO2-neutralitet i 2050 ved at kombinere brint og CO2 til brændstof på fly, lastbiler og skibe. Hvis vi bygger en omfattende infrastruktur til lagring, risikerer vi at låse os til en fremtid, hvor den grønne CO2 ikke bidrager til en fremtid, hvor grøn brint og grøn CO2 kombineres til CO2-fri Power-to-X-brændsler til transportsektoren, siger Lars Aagaard. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk