Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Dansk vejnet styrkes med milliardinvesteringer

Søgeord:

28. juni 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

199 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Vejinfrastrukturen forbedres på tværs af landet.

 

Der er fundet i alt 64 mia. kr. til investeringer i det danske vejnet i perioden 2022-2035, fremgår det af den historisk brede infrastrukturaftale, som regeringen mandag formiddag præsenterede sammen med repræsentanter fra samtlige partier i Folketinget.

 

Af de i alt 160 mia. kr. er der nye projekter for 106 mia. kr. Cirka 86 mia. kr. går til jernbaner, mens omkring 11 mia. kr. går til en række puljer og øvrige initiativer.

 

Binder landet sammen

For ’Infrastrukturplan 2035’ gør det sig gældende, at partier kan vælge at stå uden for dele af aftalen, og på vejområdet gør det sig gældende for Enhedslisten og Alternativet.

 

Under overskriften ’Veje, der binder landet sammen’ fremgår det, at man blandt andet er nået til enighed om at investere knap 1,9 mia. kr. til anlæggelsen af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg. Det projekt igangsættes allerede i 2022. Herudover anlægges Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund fra 2026 til en pris af knap 3 mia. kr., mens der anlægges motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede.

Endelig er der truffet beslutning om en Midtjysk Motorvej mellem Give-Billund og Løvel-Klode Mølle. Projektet igangsættes i 2026 til en anlægssum af cirka 5,9 mia. kr. Der afsættes 65 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af projektet, som omfatter både linjeføringer øst og vest om Viborg. Når resultatet af VVM-undersøgelsen foreligger, mødes parterne og tager endelig stilling til linjeføringen for projektet.

 

Parterne er endvidere enige om at etablere en bedre forbindelse til Billund Lufthavn og afsætter derfor 2 mia. kr. til anlæg af en motorvej fra Give til Grindstedvej vest for Billund.

Afhjælper trængsel

’Veje, der afhjælper trængsel’ er der også fundet mange milliarder til i de kommende år. Blandt de største investeringer finder man under denne kategori udvidelse af E45 mellem Kolding-Aarhus N - heraf udvidelse af E45-E20 ved Kolding og E45 Vejle-Skanderborg og E45 Aarhus S-Aarhus N. Parterne er herudover enige om, at etapen fra Aarhus N til Randers N kan prioriteres som led i kommende infrastrukturplaner efter 2035. Projektet igangsættes allerede næste år, og det får en prisseddel på 6,2 mia. kr.

 

Desuden skal Helsingørmotorvejen udvides for 880 mio. kr., en udvidelse af Øresundsmotorvejen igangsat i 2024 koster 632 mio. kr., mens udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense igangsættes i 2025 til en pris af 1,1 mia. kr.

Regionale udviklingsprojekter

Det største enkeltstående prisskilt findes på projektet ’Reservation til infrastruktur der muliggør byudvikling på Refshaleøen og Lynetteholm’, der ventes at koste 12,7 mia. kr.

 

Blandt øvrige regionale udviklingsprojekter finder man etableringen af en Tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm, der igangsættes i 2025 til en pris af cirka 7 mia. kr.

 

Herudover udvides Amagermotorvejen til betjening af Holmene for 1,7 mia. kr., mens der er fundet midler til en tunnel under Marselis Boulevard i Danmarks største containerhavn i Aarhus til en pris af 2,7 mia. kr.

 

Det forudsættes, at Aalborg Kommune og Aarhus Kommune/Aarhus Havn bidrager med 600 mio. kr. til de respektive regionale udviklingsprojekter i Aalborg henholdsvis Aarhus.

Finansiering

Projekterne og initiativerne i infrastrukturplanen frem mod 2035 finansieres af den samlede afsatte ramme til offentlige investeringer frem mod 2025 samt af de midler, der vil blive afsat til investeringer i kommende økonomiske planer i årene efter 2025. Hertil kommer en forudsætning om fortsat udlodning af udbytter fra A/S Storebælt samt udbytter fra Øresundsbro Konsortiet til A/S Øresund frem mod 2030.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk