Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DI: Disse veje og jernbaner skal bygges først

Søgeord:

8. april 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

296 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Industrien foreslår – angiveligt fuldt finansieret – mobilitetsplan til 75 milliarder kroner.

 

E45 skal udvides. Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen skal forlænges. Den 3. Limfjordsforbindelse skal bygges. DI offentliggør i dag en prioriteret liste over 12 infrastrukturprojekter, som bør blive sat i gang inden 2025. Forslagene er inspiration til partierne i Folketinget, som inden for kort tid indleder forhandlinger om en grøn mobilitetsplan.

 

DI har i de forløbne uger præsenteret et udspil om cyklisme og en investeringsplan for den kollektive transport. Nu følger den samlede investeringsplan, som også rummer de nødvendige investeringer i vejnettet. Der er tale om en fuldt finansieret investeringsplan på 75 milliarder kroner frem mod 2030.

 

- Vi har fundet pengene, og vi peger på projekterne. Over hele landet er der brug for at få forbedret infrastrukturen, men man kan ikke bygge alt på én gang. Vi har prioriteret de strækninger, hvor bilisterne næsten dagligt holder i kø, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

 

- Der er også en række jernbanestrækninger, som trænger voldsomt til at blive forbedret, hvis vi skal have flere til at benytte den kollektive transport, siger han.

20 milliarder ekstra

De 75 milliarder i investeringer er godt 20 milliarder kroner mere end det historiske investeringsniveau. Hvis planen bliver gennemført, vil det forbedre veje og jernbaner og føre til mere mobilitet.

 

- Der er brug for at løfte investeringsniveauet, hvis vi skal sikre en effektiv transport af varer. Og når vi for alvor kommer i gang igen efter coronakrisen, skal det være muligt at komme til og fra arbejde uden at spilde timevis i en kø på motorvejen, siger Michael Svane.

 

- Vi har ventet i mere end to år på en investeringsplan. Det har kostet dyrt i form af øget trængsel, og det har ramt blandt andre rådgiverne og anlægsbranchen. Vi skal væk fra ”stop-and-go”, og derfor håber vi, at vores årelange pres for at få en langsigtet investeringsaftale med rullende planlægning nu fører til en politisk aftale. Virksomhederne og medarbejderne har brug for vished om, hvornår infrastrukturen bliver udbygget, siger Michael Svane.

DI’s investeringsplan er en prioriteret liste, som rummer de 12 store projekter, som er mest presserende. Her skal spaden i jorden senest i 2025. DI sætter også navn på yderligere 16 projekter, der skal sættes i gang i perioden 2026-2030.

 

Dertil kommer en række mindre projekter og puljer, 12 milliarder kroner til bedre og billigere kollektiv transport samt mindst otte alternativt finansierede projekter, som skal besluttes inden 2030.

 

- Der er flere projekter, som påvirker hinanden. Derfor er der brug for, at politikerne tager stilling til en overordnet plan, inden de træffer konkrete beslutninger om de enkelte projekter. Det gælder for eksempel Kattegatforbindelsen, som har indflydelse på en 3. Lillebæltsforbindelse og en fast forbindelse mellem Als og Fyn, siger Michael Svane.   /Smir

Prioriterede projekter før 2025

Udvidelse af E20/E45 Fredericia-Kolding

Frederikssundsmotorvejen

Udvidelse af E45

Hillerødmotorvejen

3. LimfjordsforbindelseLimfjordsforbindelse

Næstved-Rønnede

Ny Ellebjerg og Glostrup St.

Udvidelse af E20 Odense

Kalundborgmotorvejen

Udbygning af M3 Kbh.

Baneopgraderinger Ringsted-Odense

Dobbeltspor Tinglev-Padborg

 

Prioriterede projekter med anlægsstart 2026-2030

Opgraderinger + BRT Ring 4, Kbh

Udvidelse af E45, resterende etaper

Udvidelse af Amagermotorvejen

Midtjysk motorvej, sydlige etaper

S-tog til Roskilde (og evt. Helsingør)

Ny fly-over ved Ringsted Station

Baneopgradering og dobbeltspor, ring syd

Vendespor ved Carlsberg St.

A26 Viborg V-Rødkærsbro

Midtjysk motorvej, nordlige deletaper

Lukning af motorvejshul ved Herning

Udvidelse af Helsingørmotorvejen

Regionale hastighedsopgraderinger på banen

Mindre projekter og puljer til stationer og parkering

Elektrificering Aalborg – Frederikshavn

Elektrificering Vejle -Struer eller Ny bane til Billund

Dele af Togfondens fase 2

Mindre projekter

Opgradering af E55 fra Nykøbing F til Sydmotorvejen

Ny vejforbindelse til Stevns

Rute 9 Lolland

Rute 40 Ålbæk-Skagen 2+1 forbindelse

Rute 15 fra Herning til Ringkøbing + omfartsvej

Rute 34 mellem Haderup og Skive

Rute 11 ml. Korskroen og Varde

Desuden afsat midler til øvrige, mindre projekter – listen er således ikke udtømmende

 

De store, alternativt finansierede projekter

Marselistunnelen, Aarhus

Østlig ringvej i Kbh + østlig metro (Lynetteholm)

Letbane/BRT på Frederiksundsvej i København

Kattegatforbindelsen

Udvidelse af Øresundsmotorvejen

HH-forbindelsen (vej)

Øresundsmetro

Als-Fyn-forbindelse / 3. Lillebæltsforbindelse

Kollektiv transport – særlig prioriteret indsats

Andre puljer

Cykelpulje

Nye undersøgelser - strategiske, VVM, mv. #

Lokal og regional opkobling

Ekstraordinært vedligehold

Ny teknologi og systemer, bl.a. ITS, autonomi, mv.

Øvrige puljer, fx rastepladser, støj, trafiksikkerhed

Der skal bl.a. gennemføres en større strategisk analyse af forbindelserne mellem Jylland og Fyn/Sjælland, dvs. Kattegat, en 3. Lillebæltsforbindelse, Als-Fyn, m.v.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk