Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DI: Mere vej er vejen ud af krisen

Søgeord:

11. juni 2020  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

433 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Over 100 forslag til grøn vækst i Danmark.

 

Dansk Industri (DI) udgav ”Danmark ud af krisen” i starten af april. Siden har en række forhold og forudsætninger ændret sig.

 

Derfor udgiver erhvervsorganisationen nu Danmark ud af krisen 2 – tilbage til grøn vækst, der er DI’s bud på, hvordan Danmark kan bevæge sig ud af krisen og efterfølgende ud af hjælpepakkerne.

 

Oplægget har fokus på, hvad derpolitisk børgøres for at få hurtigst muligt gang i økonomien igen, i takt med at Danmarknu gradvist åbnes op.Det omfatter mere end 100 konkrete forslag, der vil sikre, at Danmark igen kankomme opi kadence.

 

Vi kan med denne pakke sikre 25.000 arbejdspladser og løfte velstandenmed 40 mia. kr.De 25.000 arbejdspladser gavner hele Danmark – os alle sammen. Det er en håndsrækningtil demange SMV’er i dansk erhvervsliv, og DI’s forslag nytter i hele landet. Fra småog storeeksportvirksomheder op igennem den jyske hede over højteknologiske startupsnæruniversiteterne til de mange rådgivnings-, transport- og servicevirksomheder, der holderhjulene igang”, lyder det fra DI.

 

Fem indsatsområder

Ifølge DI er det vigtigt, at erhvervsorganisationen med ”Danmark ud af krisen 2 – tilbage til grøn vækst” hjælper heledanskerhvervsliv. Det gøres klogt, hvor der både sikres et markant bedre klima, grønomstilling oginvesterer i udvikling og digitalisering, og det sker inden for fem indsatsområder:

 

Klimatiltag, der virker hurtigt”; ”fremryk investeringer i infrastruktur og anlæg”; ”styrk uddannelse, innovation og digitalisering”; ”Danmark som stærk eksportnation – også i fremtiden” samt ”flere penge mellem hænderne til borgere og erhvervsliv”.

 

DI foreslår blandt andet, at anlægsloftet suspenderes.

 

Suspenderingen af anlægsloftet vil sikre en markant øget energieffektivitet i den danskbygningsmasse. Hvis DI’s øvrige anbefalinger også realiseres samtidig med, at Landsbyggefondensmidler slippes fri, vil effekten være endnu større. Men også lancering aflangsigtede ambitioner iform af for eksempel renoveringsstrategier og -tiltag for bygningsmassen,er med til at skabeopgaver i ordrebogen og dermed fastholdelse af arbejdspladser.Derudover kan ny eller forbedretinfrastruktur give store samfundsøkonomiske gevinster– og skabe arbejdspladser på et tidspunkt,hvor behovet er stort”, lyder det fra erhvervsorganisationen, der også foreslår, at der sættes gang i investeringer i infrastruktur.

De konkrete forslag er blandt andet: Puljemidler til trafikale knudepunkter, puljemidler til mindre initiativer på transportområdet, muligheder ved forøget vedligehold på statsvejnettet, igangsættelse af anlægsarbejder på den danske side af Femern-forbindelsen, udvidelse af E20 mellem Fredericia og Kolding og udvidelse af E45.

 

”Ny eller forbedret infrastruktur kan give store samfundsøkonomiske gevinster, og derfor investerer den offentlige sektor i Danmark løbende i at udvikle og vedligeholde infrastrukturen. Ligeledes kan offentlige investeringer i infrastruktur og anlæg være et godt instrument til at stabilisere eller udvikle økonomien. Investeringerne har en høj virkning på aktiviteter på relativ kort sigt og stimulerer samtidig aktiviteten i bygge- og anlægssektoren – en sektor, der er særligt konjunkturfølsom”, skriver DI.

Erhvervsorganisationen foreslår desuden en række tiltag til dansk eksporterhverv.

 

Danmark er en lille åben økonomi, der er dybt afhængig af udlandet, og eksporten erden vigtigstedrivkraft for den økonomiske vækst i Danmark. Første corona-bølge ramtevirksomheder medaktivitet, hvor mennesker samler sig, eller med salg af ikke-kritiskeprodukter særligt hårdt. Nurammes eksportvirksomhederne, da efterspørgslen i EU ogude i verden også falder dramatisk.Derer brug for, at EU gør, hvad der overhovedet er muligt for at holde gang i det indremarked ogdermed også dansk eksport. Et meget vigtigt skridt er EU-Kommissionensgenopretningsplan, derindeholder en grøn genopretningsfond på 5.600 mia. kr., der skalgenstarte Europas økonomi.Planen om at fremme vækst og bekæmpe klimaforandringervil kaste nye og vigtige eksportordreraf sig til danske virksomheder og dermed væreet vigtigt bidrag til at få dansk økonomi ogarbejdspladser bedst muligt ud af coronakrisen.Også på nationalt niveau kan der fortsatigangsættes en lang række understøttende tiltag,der vil bidrage positivt til at få eksporten tilbage ikadence”, lyder det.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk