Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL: Behov for effektivisering i politiet

Søgeord:

2. oktober 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

378 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Aflysning af ressortændring kræver ændringer hos politiet og af køretøjshøjden, lyder det.

 

Hos DTL – Danske Vognmænd mødes regeringens beslutning om aflysning af ressortændringen om afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og administration af særtransporter med ærgrelse.

 

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at den nuværende regering ikke har ønsket at bruge de nødvendige penge til at styrke Færdselsstyrelsen så meget, at en række opgaver af typisk ikke-politimæssig karakter kunne finde vej over i Transportministeriet. Men uanset hvad, så er der altså et voldsomt behov for at se på administrationen af de berørte områder og bruge noget tid og nogle kræfter på at få tingene effektiviseret hos politiet, udtaler DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard.

 

Især på særtransportområdet bør der ifølge DTL-direktøren ske markante ændringer i administrationen:

- Det er ønskværdigt, at politiet nu kigger nærmere på, hvordan opgaven med særtransporttilladelserne bør løses fremadrettet. Først og fremmest bør opgaverne efter vores opfattelse samles på ét sted og gerne i Padborg, hvor der i dag er flest allokerede ressourcer. Kun derved kan man sikre, at der sker en prioritering af de ansøgninger om særtransporttilladelser, som kommer ind, så ”simple” tilladelser kan udstedes med kortere varsel, end at skulle vente i bunken på, at blive behandlet efter tur. Denne del bør kunne effektiviseres uden nævneværdige meromkostninger, siger Erik Østergaard.

 

Direktøren fremhæver desuden nødvendigheden af, at politiet udvikler et nyt IT-system med ekstern kundeadgang, så særtransportørerne kan søge direkte i systemet, og hvor politiets efterfølgende administration bliver lettere.

- IT-systemet skal kunne understøtte klassificeringen af det statslige, kommunale og private vejnet, altså en database hvor oplysninger om vejanlæggenes værdier bliver samlet og gjort tilgængelig for politiets arbejde med at udstede tilladelserne. Hvad angår køreprøverne, er det almindelig kendt, at presset på systemet er større nogle gange end andre. Der er simpelthen periodevis flere elever på ventelisten, end der er kvalificeret mandskab til at afvikle prøverne. Her tror jeg ikke, at vi kommer uden om, at politiet skal have nogle midler tilført, så de kan afvikle ekstra køreprøver i perioder, hvor der er ventetid, siger Erik Østergaard, der tilføjer, at Færdselsstyrelsen bør se på, om den generelle højde for særtransport uden tilladelse kan hæves til 4,30 meter.

- Lande som Norge, Sverige samt Storbritannien har helt afskaffet frihøjderestriktionerne for al lastbiltransport, så det må også være muligt for Færdselsstyrelsen at overveje, om frihøjden kan hæves til for eksempel 4,20 meter for alle typer tunge køretøjer, lastbiler og påhængsmateriel, uanset om det er registreret til godstransport, særlig anvendelse, firmatransport eller andet, siger han. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk