Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL-betænkelighed ved dele af forsøgsordning

Søgeord:

18. november 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

209 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Forsøg med lokale hastighedsgrænser får blandet modtagelse i brancheorganisationen.

 

”DTL kan godt leve med en forsøgsordning i udvalgte kommuner, der udvider muligheden for at nedsætte hastigheden i tættere bebygget område til under den generelle på 50 km/t i beboelsesområder uden gennemkørende trafik, samt på strækninger og i nærmere afgrænsede områder, der ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling”.

 

Sådan lyder det blandt andet i det høringssvar, brancheorganisationen DTL Danske Vognmænd har sendt til Vejdirektoratet med udgangspunkt i bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser.

 

”Det er DTL’s opfattelse, at lastbiler i forvejen kører med lavere hastighed end den generelle i de ovenfor beskrevne områder blandt andet af hensyn til trafiksikkerheden”, fortsætter DTL.

 

Baggrunden er, at regeringen vil udrulle en forsøgsordning, hvor 15 udvalgte kommuner – koncentreret omkring landets fire største byer – får mulighed for at sænke de lokale hastighedsgrænser på udvalgte strækninger.

Blandt andet fremgår det, at der også på strækninger, der har væsentligt betydning for den generelle trafikafvikling, kan fastsættes en hastighed på 40 km i timen, når ”væsentlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn” eller andre trafikale hensyn taler for, at hastigheden kan nedsættes til 40 km/t. Det kan fx være, når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller -risiko, eller når hensynet til fodgængere eller cyklister gør sig særligt gældende på grund af vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold.

 

”DTL kan godt acceptere, at man som et forsøg af hensyn til trafiksikkerheden nedsætter hastigheden til 40 km i timen også på strækninger, som har væsentlig betydning for trafikafviklingen. Med det forudsætter, at man i de pågældende kommuner til gengæld udpeger prioriterede trafikgade med grønne bølger, som giver mulighed for kørsel i et mere frit flow af netop af hensyn til trafikafviklingen i området”, lyder det i høringssvaret fra DTL, der har John Roy Vesterholm som underskriver.

Endeligt foreslås det, at hastighedsgrænsen kan nedsættes til 40 km/t af hensyn til at nedbringe støjniveauet i et tættere bebygget område – også på strækninger der har væsentlig betydning for trafikafviklingen, jf. § 7, stk. 2. 2. pkt.

 

”På strækninger som har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling, finder DTL ikke, at støj som overskrider den vejledende støjgrænse på 58 dB bør kunne begrunde en hastighedsgrænse på 40 m/t, idet det vil være tilfældet på rigtigt mange også overordnede vejstrækninger, som er af væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Desuden har denne del af forslaget intet med intet med trafiksikkerhed at gøre. DTL finder derfor, at § 7, stk. 2, 2. pkt. bør udgå af forslaget”, lyder det afsluttende fra DTL. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com