Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DTL-direktør: Oliekrisen må afbødes

Søgeord:

15. marts 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

309 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Åbent brev til transportministeren og skatteministeren fra DTL – Danske Vognmænd.

 

I et åbent brev til transportminister Trine Bramsen og skatteminister Jeppe Bruus opfordrer DTL – Danske Vognmænd endnu en gang regeringen om at suspendere eller refundere dieselafgifterne.

 

Under overskriften »Oliepriskrisen må afbødes« skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard:

 

"Prisen på olie har været stigende i både 2021 og starten af 2022, og med den russiske aggression og krig i Ukraine er priserne på brændstof herunder især diesel eksploderet, hvilket har sat den kommercielle vejtransportsektor under enormt pres. Da dieselomkostningerne nemt udgør en tredjedel eller mere af de samlede transportomkostninger for en lastbil, er virkningen af den stærkt stigende oliepris enorm.

 

Hidtil har rådet om at inkludere klausuler om løbende olieregulering i transportaftaler og -kontrakter været DTL’s vigtigste svar, men prisstigningerne kommer så hurtigt og er så kraftige, at selv vognmandsvirksomheder med aftaler om fx månedsvise olieregulering ikke kan følge med. Og de virksomheder, som er bundet af længerevarende kontrakter uden løbende oliepris-regulering, er meget alvorligt truet på deres eksistens. Det er heller ikke alle kunder, der på grund af deres markedssituation, er i stand til at dække de store, ekstra dieselomkostninger fra transportøren.

Dette kan alvorligt hæmme transportbranchens mulighed for fortsat at opretholde de nationale og internationale forsyningskæder herunder af industri- og fødevarer, som vi i øvrigt er meget stolte af, at det i tæt samarbejde mellem erhverv og myndigheder lykkedes af fastholde som velfungerende under hele corona-pandemien.

 

Der er derfor et presserende behov for midlertidige foranstaltninger til at lette byrderne og omkostningerne for vejtransportbranchen og deres kunder i forsyningskæderne. Det kalder på statslig og fælleseuropæisk hjælp, hvis ikke samfundet skal opleve en kraftig stigning i lukninger blandt ellers sunde transportvirksomheder og afledte forsyningsproblemer.

 

Prisen på dieselolie pr. liter inkl. energi og CO2-afgift men ekskl. moms har i marts måned været over 14 kroner mod 10 kr. ved årets start. Målt i forhold til 1. januar er det en stigning på 42 procent og siden januar sidste år med 76 procent. Prisen er dog heldigvis faldet igen til lige over 12 kroner pr. dagsdato.

Usikkerheden er dog enorm, og DTL beder derfor om, at regeringen vil arbejde for, at en suspension eller refusion af dieselafgifterne til erhverv (energiafgiften på 2,81 kr./l og CO2-afgiften på 0,44 kr./l) hurtigst muligt vil kunne gennemføres.

 

Den alvorlige situation har også været drøftet på et møde i sidste uge i den internationale vognmandsorganisation IRU’s EU-komité, der peger på mulighederne for lettelser i dieselafgifterne i medfør af Energibeskatningsdirektivets artikel 19.

 

DTL ser frem til, at vi også i denne nye krise, som vi så det under corona-pandemien, kan finde gode og hurtige løsninger til fælles bedste".

 

Med venlig hilsen

Erik Østergaard

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk