Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

EU-parlamentet: Dyr skal beskyttes bedre under transport

Søgeord:

21. januar 2022  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

267 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Europa-Parlamentet stemte for skrappere regler og bedre håndhævelse af dyretransporter.

 

Efter 18 måneders undersøgelse opfordrer MEP'erne EU-landene til at respektere dyrevelfærden under transport, og til at transportere kød i stedet for levende dyr.

 

Hvert år transporteres millioner af levende dyr til lands, til vands og i luften i og uden for EU med henblik på slagtning, opfedning eller avl. Deres trivsel under denne transport burde være sikrede via særlige EU-regler, der trådte i kraft i 2005. Dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet.

 

Parlamentets undersøgelsesudvalg, der blev iværksat i juni 2020 for at undersøge påståede overtrædelser af EU's regler om dyretransport, konkluderede at EU's bestemmelser på dette område ikke altid overholdes i medlemslandene og ikke fuldt ud tager hensyn til dyrenes forskellige behov. De mest åbenlyse overtrædelser omfatter manglende frihøjde, manglende vand eller foder, transport af dyr uegnede til transport, og overbelægning. Der anvendes desuden uhensigtsmæssige køretøjer, og transporten foregår undertiden under ekstreme temperaturer og længere transporttider.

For at rette op på situationen vedtog MEP'erne torsdag henstillinger der blev stemt igennem med stemmerne 557 for, 55 imod og 78 hverken/eller. MEP'erne opfordrer MEP'erne Kommissionen og medlemslandene til at intensivere deres bestræbelser på at respektere dyrevelfærd under transport, opdatere EU-reglerne, samt udpege en EU-kommissær med ansvar for dyrevelfærd.

 

Forslaget om en generel begrænsning af transporttiden til maksimalt 8 timer fandt dog ikke opbakning i Europa-Parlamentet.

 

Niels Fuglsang (S)

Inden afstemningen sagde det socialdemokratiske medlem af Europaparlamnentet, Niels Fuglsang i en følelsesladet tale:

 

- Ekstremt høje temperaturer, ingen plads til at bevæge sig, ingen adgang til mad og drikke, brækkede ben, forstoppelse, sygdom og stress. Det er i dag vilkårene for en stor del af de over en milliard dyr, der hvert år bliver transporteret tæt pakket på lange dyretransporter i EU. Helt ærligt, er der nogen herinde, der kan se sig selv i spejlet, når de sætter tænderne i en flæskesteg med god samvittighed, når man ved at grisen har været transporteret i dagvis under de her forhold. Jeg kan i hvert fald ikke, sagde Fuglsang og fortsatte:

- Det her er ganske enkelt dyremishandling i mange tilfælde. Derfor er det så vigtigt, at vi får en ny lov for dyretransporter i EU. Først og fremmest skal vi kræve en maksimumsgrænse på otte timer for transport af levende dyr. Man kan gøre meget for at forbedre dyrenes velfærd under rejsen, men i sidste ende er transporternes længde afgørende. Det er også derfor, at mange eksperter og dyrevelfærdsorganisationer bakker op om forslaget om maksimalt otte timers transport.

 

- Dernæst skal vi sikre, at man ikke må transportere hverken drægtige dyr i den sidste del af deres drægtighed, eller unge dyr, der ikke er fravænnet fra deres mor. Helt unge dyr – som nyfødte, der ikke kan drikke selv, fordi de er afhængige af deres mor for at få næring, de kommer til at sulte og tørste, hvis man sender dem ud på lange transporter, hvor de ikke selv kan spise. Det skal vi have stoppet.

 

Vi skal ikke eksportere levende dyr til lande, hvor vi ikke kan garantere dyrevelfærden. Vi skal have en liste med de lande, hvor vi kan garantere dyrevelfærden. De lande, der ikke står på listen, der kan vi ikke eksportere dyr til. De eksporter skal stoppes, sluttede Niels Fuglsang.

Asger Christensen (V)

Landmand og medlem af Europa-Parlamentet for Danmark Asger Christensen bakkede i sin tale op om store dele af parlamentets anbefalinger om forbedring af dyrevelfærden. Men han var stærkt kritisk over for forslaget om at begrænse transporttiden:

 

- Dyr skal altid have det godt. Det gælder for de dyr, der står hjemme i min egen stald og for de dyr, der er under transport. Som landmand er det en hjertesag for mig. Og det gælder også for borgerne i hele Europa. Det er også det vi har forhandlet om i halvandet år i ANIT-udvaget (Udvalg om dyrevelfærd under transport under Europa-Parlamentet).

 

- I dag tager vi et stort skridt fremad for dyrevelfærden i hele Europa. Og det er jeg stolt af. Det er er også brug for. Vi skal have opdateret de forældede regler fra 2005. Vi har i transportudvalget fremlagt en meget afbalanceret rapport om forbedringer af dyrenes forhold under transport, sagde Asger Christensen, der ikke lagde skjul på sit personlige engagement i spørgsmålet.

- For mig er det helt afgørende, at vi får en bedre implementering og en bedre kontrol af dyretransporterne. Vi har desværre set under alle de høringer vi har haft, at det mange steder halter langt bag efter. Vi skal have en klar ansvarsfordeling mellem landmændene og transportørerne og chaufførerne.

 

- Og så skal vi have fokus på digitaliseringen. Vi skal bringe nutiden og fremtiden ind i transporterne med videoovervågning, temperaturmåling, aircondition og CO2-målinger. Vi skal have digitaliseret dyretransporterne, så vi kan kontrollere dyrenes velfærd. Danmark er et foregangsland. Derfor er jeg glad for, at jeg fik muligheden for at invitere mine kolleger til Danmark, for at de kunne se, hvordan det kan gøres.

- Derfor ærgrer det mig, at venstrefløjen stiller forslag om en tidsbegrænsning på maksimalt otte timer. Det viser, at venstrefløjen aldrig har været ude i virkeligheden på et landbrug. Det forslag vil aflive rigtigt mange små landbrug rundt omkring i hele EU. Det vil også koste tusindvis af arbejdspladser. Og det er ikke i Paris, København eller Belin, det vil koste tusindvis af arbejdspladser. Det er ude i landdistrikterne. Det vil føre til mange familiekonkurser, sagde Asger Christensen, der sluttede:

 

- Vi ved, at dyrene kan transporteres på en ordenlig og forsvarlig måde. Derfor kræver vi, at der skal gøres en bedre indsats for at forbedre de forhold, som dyrene bliver transporteret under. Her er det helt afgørende, at medlemslandene implementerer og håndhæver de nye regler

Tidsbegrænsning og komfort

MEP'erne kræver, at transporttiden for husdyr, der skal slagtes, ikke bør overstige otte timer, og drægtige dyr, i den sidste tredjedel af drægtighedsperioden bør ikke transporteres i mere end fire timer. Kalve på under fire uger, der endnu ikke er fravænnede bør ikke transporteres, siger MEP’erne, undtagen af landmænd og max. på en afstand af 50 km.

 

MEP'erne ønsker overvågningskameraer i forbindelse med dyretransport, navnlig under på- og aflæsning. De nationale myndigheder bør kun godkende transport af dyr, hvis temperaturen forventes at ligge mellem 5 °C og 30 °C. Temperatur, fugtighed og ammoniakniveauer i køretøjer bør også registreres, tilføjer MEP'erne.

Brems eksporten af levende dyr

MEP'erne kritiserer, at der ikke findes noget kontrolsystem for transport af dyr til lande uden for EU. De kræver, at medlemslandene inspicerer alle transporter til lande uden for EU for at sikre, at dyrene fodres og har adgang til vand, og at drikkeanordningerne fungerer korrekt, samt at de har tilstrækkelig plads og frihøjde. Eksport af levende dyr bør kun godkendes, hvis den opfylder de europæiske dyrevelfærdsstandarder.

 

Transport af kød frem for levende dyr

 

MEP'erne foreslår en overgang til et mere effektivt og etisk system, der fremmer transport af dyresæd eller -embryoner frem for avlsdyr, samt slagtekroppe og kød frem for dyretransport til slagtning. De opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt, og senest i 2023, at fremlægge en handlingsplan til støtte for denne omstilling, herunder et forslag om en særlig fond for at minimere de socioøkonomiske virkninger af de ændringer, der skal foretages.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk