Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Enig branche ønsker ressortændring

Søgeord:

25. oktober 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

437 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Vil have ministre til at droppe aflysning af flytning af ressortområder til Færdselsstyrelsen.

 

I starten af oktober aflyste S-regeringen den tidligere regerings beslutning om at flytte ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og visse andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen.

 

En ressortændring, som store dele af den danske transportbranche ellers har kæmpet for og set frem til.

 

Nu henvender 3F Transport, Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport, DI Transport, ITD, SLD og DTL-Danske Vognmænd sig samlet til justitsminister Nick Hækkerup, transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets Transportudvalg og – igen – fremført ønsket om, at overflytningen af opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen iværksættes.

 

Erik Østergaard, administrerende direktør, DTL:

 

-Vi har jo alle en klar forståelse for, at politiet er voldsomt presset af terrortrusler, bandekrig og anden alvorlig kriminalitet og samtidig slås med overarbejdspukler og en stor gruppe betjente på vej på pension. Derfor undrer det mig også, at de sagsområder, der uden større vanskeligheder ville kunne løses i andet regi end politiets, ikke bare bliver flyttet. Det glæder mig, at en meget stor del af transportbranchen er enige om dette. Den tidligere regering havde forberedt den overflytning af visse ressortområder, men det er nu gået i stå. Det er ikke alene samfundsmæssigt uhensigtsmæssigt, da vi behøver politiets fulde opmærksomhed på de vigtige sager. Men så sandelig også uhensigtsmæssigt for godstransporterhvervet, siger Erik Østergaard.

En samlet transportbranche fra såvel arbejdsgiver- og arbejdstagerside, repræsenteret ved 3F Transport, Dansk Erhverv, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, DI Transport, ITD og DTL Danske Vognmænd, fremsatte i 2017 et forslag om, at der foretages overflytning af visse ressortområder fra Justitsministeriet til Transport- og Boligministeriets ressortområde.

 

Samme organisationer genfremsendte forslaget i 2018 i forbindelse med en forestående revision af særtransportbekendtgørelsen.

 

Branchen ønsker fortsat at få samlet regeludstedelsen og administrationen i én og samme myndighed i Færdselsstyrelsen og dermed opnå en mere helhedsorienteret administration og forenklede sagsgange og vil derfor gerne opfordre justits- og transportministeren til at finde løsningerne og midlerne til overflytningen og en tiltrængt modernisering og digitalisering af de omhandlede sagsområder.

- Vi appellerer nu samlet til regeringen og Folketinget om at lade Færdselsstyrelsen overtage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og førerkort og håndteringen af særtransporttilladelser fra politiet. Så vidt vi erfarer, er en del af problemerne blandt andet forbundet med ringe IT-systemer, tunge og ineffektive sagsgange og i stort omfang af politiuddannet personale, der helt åbenlyst kunne indsættes på områder, der vitterlig kræver politimæssig uddannelse, siger Erik Østergaard. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk