Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

EU gransker statsstøtte til PostNord

Søgeord:

17. juni 2019  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1807 gange

Læses i øjeblikket af:

0

ITD-klage: Europa-Kommissionen indleder tilbundsgående undersøgelse af kapitaltilførsler til fordel for PostNord og Post Danmark.

 

Europa-Kommissionen meddeler fredag, at den har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord og Post Danmark, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Europa-Kommissionens konkurrencedirektorat.

 

Post Danmark er den nationale postoperatør i Danmark og et datterselskab af PostNord, der ejer 100 procent.

 

PostNord er stiftet i Sverige og ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60 pct.).

Redningsplan

I oktober 2017 aftalte de svenske og danske myndigheder bilateralt at foretage kapitaltilførsler til PostNord og Post Danmark. Kapitaltilførslerne skulle dels sikre, at Post Danmark kunne reducere medarbejderstaben markant (og udbetale den godtgørelse som de afskedigede medarbejdere har krav på) og dels sikre, at det statsejede dansk svenske postselskab havde finansiering til den fortsatte omstilling af forretningen.

 

Klage fra ITD

I november 2017 modtog Kommissionen en klage fra Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD), som påstod, at visse danske og svenske kapitaltilførsler til Post Danmark udgjorde ulovlig statsstøtte.

 

Kommissionen har efter en foreløbig vurdering besluttet at indlede en tilbundsgående undersøgelse vedrørende tre særskilte støtteforanstaltninger, der blev gennemført i 2018:

En kapitaltilførsel på 2,34 mia. DKK (313 mio. EUR) fra PostNord til Post Danmark

En kapitaltilførsel på 267 mio. SEK (25 mio. EUR) fra Danmark til PostNord

En kapitaltilførsel på 400 mio. SEK (37 mio. EUR) fra Sverige til PostNord.

Markedsvilkår

De danske og de svenske myndigheder hævder, at kapitaltilførslerne ikke udgør statsstøtte efter EU-reglerne. De mener, at kapitaltilførslerne er foretaget på vilkår, som en privat investor, der opererer på markedsvilkår, ville have accepteret (det markedsøkonomiske investorprincip). Som følge heraf ville kapitaltilførslerne ikke give nogen selektiv fordel til PostNord eller Post Danmark.

 

Kommissionen er dog på nuværende tidspunkt bekymret for, at kapitaltilførslerne ikke er blevet gennemført på markedsvilkår. Kommissionen vil i sin tilbundsgående undersøgelse undersøge de nøgleparametre, som de danske og de svenske myndigheder har lagt til grund for deres beslutning om at tilføre kapital og om kapitaltilførslens størrelse. Disse nøgleparametre inkluderer f.eks. den forventede vækst på brev- og logistikmarkederne og de finansielle virkninger, som Post Danmarks mulige konkurs ville have for PostNord.

Hvis disse kapitaltilførsler til Post Danmark og PostNord viser sig at udgøre statsstøtte efter EU-reglerne, vil Kommissionen dernæst vurdere, om de er forenelige med det indre marked.

Kommissionen vil nu undersøge sagen nærmere for at fastslå, om dens oprindelige betænkeligheder bekræftes.

 

Indledningen af en tilbundsgående undersøgelse giver Danmark, Sverige, klageren og andre interesserede tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger, uden at det foregriber sagens udfald.

 

Jubel i ITD

Udmeldingen fra Europa-Kommisionen vækker ikke overraskende jubel i brancheorganisationen ITD, der klagede over støtten i 2017.

 

- Danske transport- og logistikvirksomheder har ikke noget som helst imod konkurrence, det er de vant til, for sådan er markedet. Men, de hverken vil eller skal finde sig i at konkurrere med et selskab som Post Danmark, der med statsstøtte i ryggen kan dumpe priserne på levering af varer og stykgods. Derfor har ITD lagt pres på Kommissionen, og det glæder mig overordentligt på vores medlemmers vegne, at Kommission nu tager dette skridt til at få afdækket forholdene helt, siger Carina Christensen, adm. direktør i ITD.

- For ITD og især for de danske vognmænd er EU-Kommissionens udmelding en overordentlig stor sejr, som betyder, at hver en sten i den her sag bliver vendt, så vi kan få belyst, om statsstøtten til Post Danmark i det hele taget er lovlig. Det er et meget vigtigt led i den her sag, og samtidig er det forudsætningen for, at vi kan få underkendt og forhindret den konkurrenceforvridende statsstøtte til Post Danmark, siger Lena Sandberg fra advokatfirmaet Gibson, Dunn & Crutcher, som repræsenterer ITD i sagen.

DTL: Ikke en dag for tidligt

Udmeldingen fra EU-Kommissionen hilses også velkommen i brancheorganisationen DTL – Danske Vognmænd, der har været et skarp kritiker af statstøtten til PostNord.

 

- Det er velberådet hu og ikke en dag for tidligt, at EU-Kommissionen nu vil går kapitalindskuddene til PostNord efter i sømmene. DTL har gennem flere år været i tæt dialog med Kommissionen og med konkurrencekommissær Margrethe Vestager om foreneligheden med EU-retten, herunder statsstøttereglerne, i at den danske og svenske stat har tilført det underskudsgivende PostNord yderligere kapital. Derfor er det glædeligt, at Kommissionen nu i særdeleshed sætter forholdene under lup. DTL ser frem til resultaterne at Kommissionens undersøgelser, siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL - Danske Vognmænd på organisationens hjemmeside.

Han anfører, at danske vognmænds konkurrencevilkår i årevis er blevet skævvredet af statstilskuddet til PostNord, som igennem flere år har kørt med enorme underskud på driften.

 

- PostNord har hver eneste dag i flere år bidraget til en skævvridning af markedet med offentlige danske støttekroner i ryggen. Det har sat og sætter til stadighed selvstændige danske vognmænd ringere i en konkurrencesituation, som er fuldstændig skæv og unfair. Det er sket for de danske slatteyderes penge og med danske politikeres billigelse. Gang på gang har vi været vidne til, at der er blevet overført milliardbeløb til PostNord. At EU-Kommissionen nu retter et overordentligt kritisk blik på det forhold, er positivt.

 

--

Baggrund

Post Danmark er den største leverandør af posttjenester i Danmark og har siden sin oprettelse i 1995 haftbefordringspligten.

Det danske marked for posttjenester har været liberaliseret siden 2011 i overensstemmelse med postdirektivet, og selv om Post Danmark udspringer af den offentlige forvaltning, drives virksomheden nu i fuld konkurrence med andre relevante postbefordrende virksomheder.

 

I henhold til EU's statsstøtteregler kan offentlige indgreb til fordel for virksomheder anses for ikke at udgøre statsstøtte, når de foretages på vilkår, som en privat operatør ville have accepteret på markedsvilkår (det markedsøkonomiske investorprincip). Hvis dette princip ikke overholdes, vil offentlige indgreb udgøre statsstøtte efter artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fordi de giver støttemodtagerne en økonomisk fordel, som deres konkurrenter ikke har. Kommissionen foretager derefter en vurdering af, om en sådan støtte kan betragtes som forenelig med EU's statsstøtteregler.

Den 28. maj 2018 konkluderede Kommissionen, at Danmarks kompensation til Post Danmark for at varetage sine samfundsopgaver i perioden 2017-2019 var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

 

En ikkefortrolig version af afgørelsen vil blive offentliggjort i statsstøtteregistret på Konkurrencegeneraldirektoratets websted under sagsnummer SA.49668 og SA.53403, når eventuelle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. En oversigt over de seneste statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende kan findes på State aid weekly e-News.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk