Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

EU-Kommissionen: 25-timers P-max for EU-domstolen

Søgeord:

17. juni 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

406 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Pressemeddelelse: EU-Kommissionen beslutter at indbringe Danmark for EU-domstolen på grund af omstridt dansk begrænsning på 25 timer for lastbilparkering.

 

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Danmark for Domstolen for ikke at have ophævet restriktionerne for lastbilparkering.

 

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse, som Transport Tidende her bringer i sin helhed.

 

Danmark har begrænset den periode, hvor lastbiler kan parkere på statsejede rastepladser, til højst 25 timer siden sommeren.

 

Den danske foranstaltning begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser, der er garanteret ved EU's vejtransportlovgivning (forordning (EF) nr. 1072/2009), da den skaber hindringer for udenlandske transportvirksomheder, der udfører internationale transporter.

 

Da disse transportvirksomheder ikke har et driftscenter i Danmark, har de brug for parkeringspladser for kunne udføre deres aktiviteter og overholde EU-kravene om køre- og hviletid, jf. forordning (EF) nr. 561/2006. Begrænsningen af lastbilparkering gør det vanskeligere at overholde denne forpligtelse.

 

Kommissionen finder, at reglen ikke er hensigtsmæssig, nødvendig eller står i et rimeligt forhold til målene og har derfor indledt en traktatbrudsprocedure mod Danmark med anmodning om, at landet ophæver sin begrænsning på 25 timer.

Baggrund

Danmark indførte den 1. juli 2018 en 25-timers begrænsning af lastbilparkering på statsejede rastepladser.

 

Denne begrænsning berører ikke-hjemmehørende transportvirksomheder langt mere end transportvirksomheder, der er etableret i Danmark, idet ikke-hjemmehørende transportvirksomheder ikke har et driftssted i Danmark og derfor har behov for parkeringsmuligheder langs motorveje for at opfylde deres forpligtelser i henhold til forordning 561/2006. Dette gælder specifikt for reducerede ugentlige hviletider (på mellem 35 og 45 timer), som faktisk lovligt kan tages i køretøjet.

 

Derfor gør parkeringsbegrænsningerne kombineret med de strenge EU-regler om hvileperioder (artikel 4, 6 og 8 i forordning (EF) nr. 561/2006) det vanskeligt for ikke-hjemmehørende transportvirksomheder at udføre international transport og cabotagekørsel. Dette udgør en ubegrundet hindring af den frie udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 1, 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1072/2009.

Selv hvis de danske myndigheders forklaring på begrænsningen blev anset for at være i almenhedens interesse (navnlig målene om at "sikre ordentlige forhold på rastepladser" og "håndtering af ulovlig og trafikfarlig parkering"), skal begrænsningen være hensigtsmæssig og nødvendig i forhold til målene. Dette er ikke tilfældet her, da sådanne mål kan nås med andre midler, uden at de får samme negative konsekvenser.

 

Spørgsmålet blev behandlet i en brevveksling mellem de danske myndigheder og Kommissionen og fulgt op med en åbningsskrivelse til Danmark og et svar herpå samt en begrundet udtalelse og et svar herpå. Trods udvekslingen af synspunkter er situationen ikke blevet afhjulpet.   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk