Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Femern-tunnel for retten i dag

Søgeord:

22. september 2020  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

466 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Retsagen om Femernbæltforbindelsen indledes  i Leipzig i dag.

 

Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig tager i dag hul på det nogen kalder Tysklands største miljøretsag nogen sinde. Der er afsat syv retsdage til retssagen om tunnelforbindelsen under Femern Bælt.

 

Det oplyser Naturbund Deutschland – NABU – der er en af hovedkræfterne bag den omfattende klagesag mod tunnelforbindelsen.

 

Det er den tyske myndighedsgodkendelse, som delstaten Schleswig-Holstein har givet til det danske tunnelprojekt, der skal vurderes af Forbundsforvaltningsdomstolen.

 

NABU har ført en indædt kamp mod tunnelprojekt, der er er lånefinansieret på danske statsgarantier. Lånene skal som på Storebæltsbroen og Øresundbroen betales af brugerne.

NABU har blandt andet stillet spørgsmålstegn ved de trafikprognoser, der er afgørende for at brugerbetalingen kan betale renter og afdrag.

Marsvin, sæler og stenrev

»Henset til det prognosticerede trafikvolumen på blot 12.000 køretøjer i døgnet (Elbtunnelen bruges af 160.000 i døgnet) forekommer denne sænketunnel, der forudsætter, at havbunden graves op op og tilstøbes med beton i 100 meters bredde og 30 meters dybde over en længde af 18 kilometer, aldeles overdimensioneret. Det vil blive overhalet af den udvikling. Den planlagte tunnel fører midt gennem et havmiljøbeskyttelsesområde kendetegnet ved artsrige rev og sandbanker – ét af de sidste refugier for marsvin og sæler samt sjældne svampe og muslinger, skriver NABU i en pressemeddelelse.

 

- Knap 100.000 tyskere støtter vores krav om at indstille tunnelbyggeriet, udtaler NABU's formand Jörg-Andreas Krüger.

 

- De opfordrer trafikminister Andreas Scheuer til at overveje projektet endnu engang og genforhandle artikel 22 i den bilaterale aftale med sin danske kollega.

Han hævder, at klimakrisen, artskrisen og forandringer i fremtidens trafikmønstre, slet ikke er indkalkuleret i tunnelprojektet.

- Det er udelukkende baseret op idéen om stigende vejtrafik, siger Jörg-Andreas Krüger.

 

Han kræver, at manglerne ved planvedtagelsen skal gennemgås.

 

NABU fremhæver det interesseorganisationen kalder den kritiske situation for den lille hval marsvinet i fredningsområdet i Femernbælt, der skal tilgodeses i fornøden udstrækning ved domstolens afgørelse. NABU mener, at det alene udelukker Femern-tunnelprojektet, der vil gøre en væsentlig del af havbunden i Femern Bæen til en byggeplads mange år frem i tiden.

NABU fremhæver også flere – angiveligt uerstattelige stenrev – som organisationen selv har været med til at dokumentere – selv om Femern A/S – der står for anlægsprojektet har overset under projekteringen.

- De uerstattelige rev har ændret sig mærkbart siden de første dykninger, som NABU iværksatte i sommeren 2019, og de derpå følgende undersøgelser fra delstatens side, siger Kim Cornelius Detloff, der er chef for NABU's afdeling for havmiljøbeskyttelse.

- Hele fire ny rev ligger i umiddelbar nærhed af eller på linjeføringen,  men fremgår ikke af tilladelsen. Her rejser spørgsmålet sig, hvorledes de truende miljøskader øges herved, samt om ikke Natura-2000-netværket af fredningsområder i Slesvig-Holstens farvande og tunnelføringen bør beskyttes, siger Kim Cornelius Detloff.

 

NABU er også bekymret for eventuelle dumpede ammunitionsrester på havbunden i anlægsområdet.

 

Selv om NABU er stærkt skeptisk over for behovet for tunnelforbindelsen, så erkender den at det kan være politisk umuligt at droppe projektet helt. En sådan tunnelforbindelse bør være boret i stedet for en sænketunnel, der betyder at havbunden graves op. En boret tunnel - som jernbanetunnelen mellem Sprogø og Sjælland - er langt dyrere end en sænketunnel.

Ifølge NABU vil retssagen være frem til 2. oktober. Dommen ventes dog første afsagt sidst på året.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk