Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Femern-tunnel godkendt

Søgeord:

2. januar 2019  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

2164 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Tyskland godkender Femern Bælt-forbindelsen – men retssager venter.

 

Den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-tunnel-projektet er nu klar til underskrift. Det oplyste Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kort før nytår.

 

Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) har den 28. december 2018 udfærdiget en underskriftsklar godkendelse af byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden.

 

Det er afslutningen på fem års arbejde, der har omfattet to offentlige høringer i Tyskland. Godkendelsen er i dag modtaget af Femern A/S, som nu har 14 dage til at gennemgå den, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der kun ske mindre, redaktionelle ændringer.

Robust?

»Det kan allerede nu konstateres, at der er tale om en robust godkendelsesbeslutning, der er truffet som led i gennemførelsen af statstraktaten mellem Danmark og Tyskland om den faste forbindelse over Femern Bælt. Med myndighedsgodkendelsen er der nu enighed mellem Danmark og Tyskland om, hvordan der konkret skal bygges en sænketunnel under Femern Bælt,« hedder det i pressemeddelelsen fra ministeriet.

 

Der skal etableres en 18 kilometer lang sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem Lolland og den tyske ø Fehmarn. Femern Bælt-forbindelsen bliver en vigtig del af EUs transeuropæiske transportnet, der har til formål at skabe en bedre og mere bæredygtig infrastruktur i Europa.

-   Jeg er glad for, at vi nu er kommet i mål med den tyske myndigheds-godkendelse. Det er en vigtig milepæl for Femern Bælt-projektet. Jeg vil derfor gerne takke vores partnere i Slesvig-Holsten for deres store indsats og vigtige bidrag til at realisere den faste forbindelse over Femern Bælt. De slesvig-holstenske myndigheder har haft betydeligt fokus på de miljømæssige konsekvenser af projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

 

-   Når Femern A/S har læst godkendelsen grundigt igennem, vil selskabet i løbet af foråret 2019 fremlægge en konkret plan for det videre arbejde med projektet.

Klagesager

»Den tyske myndighedsgodkendelse kan give anledning til klagesager ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det kan i så fald betyde, at der går et par år, før anlægsarbejdet for alvor kan begynde på tysk side,« slutter pressemeddelelsen.

 

Iagttagere betragter det dog som så godt som givet, at tunnelprojektet skal igennem én eller flere retssager, da blandt andet Naturbund Deutschland (NABU) har søgsmålskompetence. Pendanten til Danmarks Naturfredningsforening har i forvejen erklæret, at man vil anvende alle til rådighed stående midler, for at sikre den bedst mulige løsning for naturen.

 

En tidligere anvendt strategi ved klagesager i forbindelse med store infrastrukturprojekter, har været af få projektet opdelt i mindre dele. Det har medvirket til at forsinke flere projekter væsentligt – herunder uddybningen af Elben, så den kan besejles med større fragtskibe.

Lykkedes det klagerne at få opdelt Forbundsforvaltningsdomstolens behandling af tunnel-projektet i mindre ”bidder” vil en forsinkelse på mere end to år være sandsynlig.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk