Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Flertal for forsøg med dobbelttrailere

Søgeord:

25. april 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

551 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Skuffelse i transportbranchen over uambitiøs forsøgsordning.

 

Stærke kræfter i dansk vejgodstransport har længe argumenteret for at tillade længere lastvogntog, der er mere effektive end de nuværende vogntogskombinationer – herunder de 25,25 meter lange modulvogntog.

 

Nu har et bredt flertal i Folketinget lyttet til ønskerne og åbner op for en forsøgsordning med dobbelttrailere, der nu bliver sat i gang i Danmark. Det sker på strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup, hvor vogntog på helt op til 32 meter må køre.

 

De ekstra lange vogntog er mere effektive på flere områder. Et dobbelttrailer-vogntog kan fragte mere gods, samtidig med at brændstofforbruget vil falde målt i forhold til den transporterede mængde. Dertil kommer, at indsættelsen af dobbelttrailer-vogntog vil reducere antallet af vogntog. Det vil reducere trængslen og CO2-udledningen.

 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transportministeriet, hvor man oplyser, at dobbeltvogntog vil bidrage til at sænke CO2-udledningen med i alt 22.000 tons.

Helt til Malmø?

Forsøget skal dække strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup, og partierne er også enige om at undersøge muligheden for at forlænge strækningen til Malmø.

 

For at gennemføre forsøget skal der laves mindre ombygninger på vejnettet, således at det bliver trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade længere lastbiler køre på vejnettet.

 

Forsøgsordningen begynder, når den er blevet anmeldt til EU.

 

Forsøgsordningen hilses velkommen i transportbranchen, der dog havde håbet på et mere omfattende forsøg.

 

- Med de længere vogntog kan vi transportere langt mere gods på den samme lastbil – til gavn for klimaet. Der har længe været et ønske i transportbranchen om at få mulighed for at køre med de ekstra lange lastbiler, og vognmændene er klar til at komme i gang. Det er glædeligt, at transportministeren og forligskredsen har besluttet at sætte forsøget i gang, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport.

Kritik: For lidt

Han oplyser, at DI gerne havde set et mere omfattende forsøg.

 

- Forsøget kommer til at foregå på omkring 300 kilometer af vejnettet. Det er et ganske lille forsøg, og vi havde håbet, at et større antal veje var kommet med. Det havde givet større klimagevinster, og det ville få flere vognmænd til at benytte de nye vogntog, siger Karsten Lauritzen

 

Også DTL – Danske Vognmænd havde gerne set en mere ambitiøs forsøgsordning og nævner Esbjerg, Frøslev, Ikast/Herning, Aalborg, Hirtshals og Frederikshavn som oplagte lokationer for forsøget.

 

- Det er fint med en rute fra Aarhus Havn til Høje Taastrup, selvom der nok ikke skal forventes et meget stort antal skibscontainere på ruten. Og de mange trailere fra for eksempel Danske Fragtmænd og Dansk Supermarked i Aarhus-området bliver næppe kørt ind til Aarhus Havn for at blive koblet sammen og køre til Høje Taastrup, mener Erik Østergaard.

 

Derfor anser han det for nødvendigt at få ordningen gjort fleksibel med drøftelser om flere omkoblingspladser - eksempelvis uden for Aarhus og ved Horsens, Vejle samt Taulov ved Fredericia og flere andre steder.

Hvad med totalvægten?

 En væsentlig detalje i forsøget vil være spørgsmålet om DUO2 vogntogenes tilladte maks. totalvægt, forklarer Erik Østergaard og tilføjer:

 

- Vi har nemlig et ønske om, at totalvægten på dobbelttrailer-vogntog sættes til 74 ton – som i Sverige. Og at forsøget på sigt vil omfatte en forbindelse til Sverige over Øresund – herunder også via Helsingør og ikke kun Øresundsbroen. For DTL er det nemlig væsentligt, at forsøget også er grænseoverskridende og kan koble sig på den svenske pendant uden bureaukratiske forhindringer.

Start hurtigst muligt

- Under alle omstændigheder er det vigtigste lige nu at komme i gang med forsøget, mener DTL-direktøren, der hæfter sig ved, at Vejdirektoratet har oplyst, at forsøget i praksis først vil kunne rulle ud om halvandet til to år frem i tiden.

 

Dette skyldes primært, at en EU-notifikationsproces for godkendelse af køretøjet kan tage mellem 3 og 18 måneder, afhængig af om de øvrige EU-lande gør indsigelse, og at vejombygningsprojekter skal detailprojekteres i samarbejde med de berørte kommuner.

 

- Bureaukratiet rider ikke den dag, de sadler, så vi må væbne os med tålmodighed. Men som da forsøgsordningen med modulvogntog blev rullet i gang var der også et langt tilløb, slutter Erik Østergaard.

Ros – og ris

I brancheorganisationen ITD er der ros til transportministeren og det folketingsflertal, der nu har givet grønt lys for en forsøgsordning med lastvogntog på op til 32 meter.

 

- Det er meget positivt, at ministeren har taget initiativ til hurtigst muligt at få igangsat et forsøg med dobbelttrailere i Danmark, som vi i ITD har kæmpet for at få indført. Vi vil gerne kvittere for, at aftalepartierne har lyttet til vores ønske om at styrke effektiviteten i branchen til gavn for klimaet, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

 

Men forsøgsordningens begrænsede omfang vækker også skuffelse i ITD, der anbefaler, at man hurtigst muligt udvider forsøget, så rammerne stemmer overens med det reelle behov i branchen.

- Vi må også huske på, at forsøget igangsættes på en vejstrækning mellem Aarhus og Høje Taastrup, selvom der er potentiale for at køre med de store lastbiler på i hvert fald 900 km. vejnet, siger Carina Christensen med henvisning til Transportministeriets rapport fra december 2021, som anbefalede en større forsøgsordning.

 

- Derfor opfordrer vi til, at der fortsat arbejdes på en mere ambitiøs plan for udrulningen af forsøget. Det gælder også i forhold til en højere generel vægtgrænse, men også det berørte vejnet. Her kan man roligt læne sig op ad modulvogntogsforsøget, hvor der er tilknyttet virksomhedsordning, der giver mulighed for, at virksomheder kan koble sig op på vejnettet, siger Carina Christensen.

FAKTA

For at køre med de længere, men også CO2-besparende dobbelttrailere skal der dels ske mindre tilpasninger af vejnettet, for at de større køretøjer blandt andet kan komme rundt i kurver.

 

Endvidere skal det juridiske grundlag være på plads. Det kræver i første omgang en notifikationsproces hos EU-kommissionen for at kunne igangsætte forsøgsordningen. Herefter vil den danske færdselslov skulle ændres, så der kommer den nødvendige, nationale tilladelse til forsøgsordningen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk