Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Folketinget: Dansk løn på dansk grund

Søgeord:

10. juni 2020  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

634 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Vedtagelsen af L 185 skaber glæde i vognmandsbranchen.

 

Der er nu udsigt til, at udenlandske chauffører fra årsskiftet kan forvente en løn svarende til danske chaufførlønninger, når de kører indenrigstransporter i Danmark; cabotage og kombitrafik.

 

Det står klart, efter et bredt flertal i Folketinget i går tirsdag vedtog lovforslaget L 185, der foreslår at sikre ”samme rammevilkår for omkostningsniveauet for lønvilkår, når danske og udenlandske virksomheder udfører kørsler på danske landeveje” og at ” indføre skærpede omkostningskrav om aflønning af chauffører til både danske og udenlandske transportvirksomheder ved kørsel i Danmark”, som det lyder i resumeet på Folketingets hjemmeside.

 

Hos brancheorganisationen DTL Danske Vognmænd kalder man det en stor sejr for vognmandserhvervet, at man er et skridt nærmere fair konkurrence på danske veje, mens man hos brancheorganisationen ITD glæder sig over, at der lægges op til muligheden for andre overenskomster end 3F’s.

Lang kamp for DTL

Udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark, skal fremover have en løn svarende til de mest repræsentative overenskomstniveauer, der kendes fra danske chaufførlønninger, og den nylige vedtagelse af L 185 vækker glæde hos Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL:

 

- Der er tale om et meget stort fremskridt. Det står nu klart, at for eksempel rumænske chaufførlønninger på dansk grund kun kan accepteres i forbindelse med transit. Ellers skal aflønningen holde et dansk niveau. Selv om vi vil se alskens måder at forsøge at omgå det på i praksis, så er det vigtigt, at det nu står klart, at godstransport internt i Danmark skal foregå på dansk lønniveau. Det har vi kæmpet for længe. Vi har jo set modstand på det her lovforslag gennem hele processen og organisationer og virksomheder, der har syntes, at det var helt urimeligt, at deres spekulation i social dumping og unfair konkurrence ikke bare kunne fortsætte til evig tid. Så der er utvivlsomt nogle, der ærgrer sig i dag. Men hos DTL - Danske Vognmænd er der stor tilfredshed, siger Erik Østergaard og fortsætter:

- Jeg vil gerne kvittere over for den danske regering og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen for arbejdet og for resultatet. Alle kan huske Kurt Beier-skandalen, men det er helt åbenlyst ikke alle i Folketinget, der har haft lyst til at sikre denne lovgivning, så jeg er glad for, at det alligevel er lykkedes at samle så bredt et udsnit af Folketinget om loven.

 

Åbner for alternative overenskomster

Hos ITD tolker man vedtagelsen af L 185 som en blåstempling af brancheorganisationens arbejdsgiverorganisation ITD Arbejdsgivers overenskomst på området.

 

ITD skriver, at den fuldt ud støtter lovens formål om at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark, men at den er yderst kritisk over for, at lovforslaget i sin oprindelige version ville give 3F overenskomstmonopol.

- Vi kom ikke i mål med vores ønsker om en objektiv lov, der sikrer lige og fair konkurrence mellem de forskellige udbydere af overenskomster. Men jeg vil gerne anerkende indsatsen fra de medlemmer af Folketinget, som gennem hele lovprocessen har haft øjnene på bolden og kæmpet hårdt for at sikre, at der ikke bliver givet fuldstændigt monopol til en enkelt fagforening. Det var der ellers var lagt op til med det første lovudkast, og det havde været katastrofalt at overlade al magt og indflydelse til en enkelt organisation. Monopoler har aldrig ført noget godt med sig, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen.

 

Loven betyder, at man for at få godskørselstilladelse enten skal have tegnet en landsdækkende overenskomst med et samlet omkostningsniveau, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra 3F’s chaufføroverenskomst, dokumentere at følge omkostningsniveauet i denne eller være omfattet af en 3F overenskomst.

ITD mener dog, det er forkasteligt, at Folketinget med loven overlader det alene til 3F at fastsætte omkostningsniveauet for en hel branche, og at det er stærkt kritisabelt, at det kun er 3F’s overenskomster, der står på positivlisten forud for lovens ikrafttræden, da den som den eneste er undtaget vurdering og formel godkendelse. Man håber, at Færdselsstyrelsen lever op til de forsikringer, der er givet til Folketinget om en fair og hurtig behandling og godkendelse af alternative overenskomster, lyder det fra Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver.

 

- Ministeren har forsikret Folketinget om, at Færdselsstyrelsen vil tilrettelægge deres forberedelser, så sagsbehandlingstiden til godkendelse af alternative overenskomster ”minimeres mest muligt”. Vi havde selvfølgelig gerne set, at andre overenskomster var godkendte ved lovens ikrafttræden ligesom 3F’s, men det har ministeren afvist. Nu vil vi i stedet rette vores fokus mod at sikre, at regeringen lever op til sine løfter, så ITD Arbejdsgivers overenskomst bliver formelt godkendt så hurtigt som overhovedet muligt, hvilket må være i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden 1. januar 2021, siger Trine S. Plesner.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk