Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Global væksttillid under pres

Søgeord:

22. januar 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

111 gange

Læses i øjeblikket af:

0

PwC: Topledernes tro på vækst i den globale økonomi lider et knæk

 

Handelskrige, Brexit, usikkerhed om regeringsdannelsen i normalt stabile europæiske lande, og ustabile udviklingslande er blot nogen af årsagerne til vaklende tro på fortsat økonimisk vækst blandt verdens store erhvervsledere.

 

De globale CEO'ers forventninger til verdensøkonomien falder, og det samme gør troen på vækst i egen virksomhed. Blandt de danske topledere er faldet i forventningerne til den globale økonomi særligt stort, mens troen på vækst i egen virksomhed i højere grad er intakt og endda stiger blandt de danske CEO'er. Det viser PwC's årlige CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved World Economic Forum i Davos.

 

PwC's 22. CEO Survey 2019, hvor knap 1.400, herunder 74 danske, CEO'er fra hele verden har deltaget, viser, at andelen af de globale topledere, der forventer vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er faldet fra 57 % i 2018 til 42 % i 2019. Det er et væsentligt fald fra sidste år, hvor der var en rekordhøj stigning i andelen af de globale topledere, der havde positive forventninger til verdensøkonomien.

- Vi har i det forgangne år oplevet en væsentlig optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina, usikkerhed om udfaldet af Brexit, uro omkring regeringerne i lande som Sverige, Tyskland og Frankrig, ligesom der har været stor usikkerhed om stabiliteten i udviklingslande som fx Argentina og Tyrkiet. Det er derfor ikke overraskende, at der ses store fald i topledernes tro på verdensøkonomien, fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC, i revisions- og konsulenthusets pressemeddelelse om CEO-undersøgelsen.

 

Blandt de danske topledere er faldet endnu større end for de globale, idet blot 32 % af de danske topledere forventer vækst i verdensøkonomien i 2019. Det er et fald på hele 33 procentpoint i forhold til sidste år, hvor rekordmange danske topledere forventede vækst (65 %).

Geopolitisk uro

- De danske topledere er i høj grad påvirket af den geopolitiske uro, da den rammer nogle af Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Vi ser samtidig, at væksten p.t. er gået i stå i Tyskland, hvor danske virksomheder traditionelt har en stor andel af deres eksport, fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

 

De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder daler i takt med deres faldende tiltro til verdensøkonomien. Blandt de globale er andelen af dem, der i 'høj grad' forventer vækst, således faldet fra 42 % i 2018 til 35 % i 2019.

 

- De globale topledere er uden tvivl bekymrede for den geopolitisk uro og uventede politiske beslutninger, der i en årrække har udfordret erhvervslivet, og det smitter nu af på de globale toplederes forventninger til væksten i egen virksomhed, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Det modsatte gør sig dog gældende hos de danske topledere, der forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, og for tredje år i træk ser vi en stigning i andelen af de danske topledere, der 'i høj grad' forventer vækst (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %, 2019: 49 %).

 

- Det afspejler, at de danske virksomheder står godt rustet til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer på trods af den geopolitiske uro. Dertil kommer, at dansk økonomi i disse år synes at være i bedre form end tidligere vurderet, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

 

Set over tre år tegner der sig samme billede, hvor de danske topledere ser mere lyst på vækstmulighederne end deres globale kolleger. 51 % (2018: 45 %) af de danske CEO'er og 36 % (45 %) af de globale topledere tror således på vækst i egen virksomhed i de kommende tre år.

Kina og USA

Den globale usikkerhed smitter af på de globale topledere syn på vækstmarkederne, og langt færre globale topledere peger på de to største, USA og Kina, som vækstmarkeder end tidligere. Særligt andelen af globale topledere, der ser USA som vækstmarked, falder kraftigt med hele 41 % fra 46 % i 2018 til 27 % i 2019. Andelen, der peger på Kina, falder med 28 % fra 33 % i 2018 til 24 % i 2019.

 

- Handelskrigen mellem Kina og USA påvirker virksomheder i hele verden. Det gælder også de danske virksomheder. Usikkerhed om en yderligere amerikansk told på varer produceret i Kina er derfor dårligt nyt for danske virksomheder - og særligt for dem, der producerer i Kina med henblik på at sælge varerne i USA, forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

Andelen af globale topledere, der peger på det tredjestørste vækstmarked, Tyskland, falder også som en sten med 35 % fra 20 % sidste år til 13 % i år. Vi ser desuden, at flere af de globale topledere i år svarer, at de 'ikke søger andre markeder, end deres eget' (8 % i 2019 mod 1 % i 2018) eller svarer 'ved ikke' (15 % i 2019 mod 8 % i 2018), når de skal pege på, hvilke markeder der er vigtigst for deres vækst i det kommende år.

 

- Analysen peger på, at toplederne er mindre sikre på, hvilke eksportmarkeder der skal løfte deres vækst i det kommende år. Det skyldes den stigende usikkerhed og volatilitet på mange markeder, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Kvalificerede hænder

Toplederne bekymrer sig først og fremmest om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Det er 'mangel på adgang til kvalificeret arbejdskraft', der i år er de globale CEO'ers største bekymring (2019: 79 %, 2018: 80 %). Dermed overhaler 'mangel på adgang til kvalificeret arbejdskraft' sidste års største bekymring 'geopolitisk usikkerhed', der i år er topledernes tredjestørste bekymring (2019: 75 %, 2018: 85 %). Topledernes andenstørste bekymring er usikkerhed om politiske beslutninger (2019: 78 %, ny valgmulighed).

 

- De geopolitiske spændinger og den politiske usikkerhed, som vi oplever rundt om i verden, smitter naturligt af på topledernes bekymringer. Det er dog mangel på kvalificeret arbejdskraft, der bekymrer mest, hvilket kan hænge sammen med, at det alt andet lige bliver et nøgleelement i at sikre vækst i en verden med stigende usikkerhed, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

CEO'ens agenda

Ser vi nærmere på de globale toplederes planer for de kommende 12 måneder i forhold til at drive vækst, står omkostningseffektiviseringer (2019: 77 %, 2018: ny) og organisk vækst (2019: 71 %, 2018: 79 %) øverst på agendaen.

 

- For at indfri vækstplanerne i en verden med stærke nationalistiske og populistiske strømninger ser de globale topledere også indad og fokuserer ikke overraskende på bl.a. omkostningseffektiviseringer. Det viser, at selvom der generelt er en positiv udvikling i virksomhedernes aktiviteter, så sikrer de samtidig, at de er effektive og dermed frigør ressourcer til yderligere vækst og investeringer, siger Mogens Nørgaard Mogensen.

 

Dernæst planlægger de særligt at 'lancere et nyt produkt eller en ny service', (2019: 62 %, ny) nye strategiske alliancer og joint ventures (2019: 40 %, 2018: 49 %), ny M&A-aktivitet (2019: 37 %, 2018: 42 %) samt at erobre nye markeder (2019: 37 %, ny).

- Over halvdelen planlægger at lancere et nyt produkt eller ny service, men undersøgelsen viser også, at de savner at modtage data, hvilket de samtidig giver udtryk for er vigtigt for dem. Det gælder bl.a. data om kunders præferencer og behov, som jo er væsentlig i forbindelse med lancering af nye produkter eller services, slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

 

Om undersøgelsen:

I PwC's 22. CEO Survey blev der gennemført knap 1.400 interviews i over 91 lande i løbet af det sidste kvartal af 2018. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk