Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Gode COVID-19-råd til transportenGode COVID-19-råd til transporten

Søgeord:

23. marts 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

222 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Brancheorganisationer står sammen bag en række anbefalinger godstransporten.

 

Brancheorganisationer står sammen bag en række anbefalinger godstransporten.

Hjulene ruller som bekendt fortsat, trods den epidemi, der har lagt store dele af landet i vinterhi.


Derfor har en række af de berørte brancheorganisationer gået sammen om at udsende en række anbefalinger, der skal sikre den bedst mulige sikkerhed i forbindelse med modtagelse og afsendelse af gods.


Det er DTL, ITD, Danske Speditører, DI Transport, SLD, ATL, 3F og Dansk Erhverv, der står bag anbefalingerne.


Anbefalinger til afsender / modtager
1. Lav en procedure for hvordan godset skal håndteres, og sørg for, at dine medarbejdere er grundig instruerede.
2. Lav en anvisning til chaufførerne, som kommer på din adresse. Opsæt en vej- viserpost ved indkørslen, lav store skilte på flere sprog og/eller send dine anvisninger til transportøren elektronisk før ankomst. Sørg for at der er en person klar til at modtage lastbilen/godset, så chaufføren ikke skal lede efter personale. Dette kan eventuelt ske ved at angive et tele-fonnummer som chaufføren kan ringe til. Sørg for at perso- nalet er instrueret i at besvare telefonen.
3. Lav en afspærring, der tydeligt viser græn- sen imellem interne og eksterne personer.
4. Hav rigeligt med sprit opsat ved ind- og ud- gange både til interne og eksterne personer.
5. Rengør læssemateriel jævnligt, særligt hvis chaufføren selv skal læsse af og benytter dit materiel.
6. Udpeg et sted for dokumenthåndtering. Ved brug af elektroniske værktøjer for kvit- tering af modtagelse af gods samt signering af CMR-dokumenter, bør den som kvitterer have handsker på og/eller bruge eget redskab for kvittering.
7. Udpeg eventuelle toiletfaciliteter til chauffører, evt. opstil ”festivaltoiletter” i chaufførområdet.
8. Undgå uvedkommende personers unødige ophold på din adresse.
9. Anvis chauffører, som skal vente på gods om at opholde sig i køretøjet.
10. Har du mange læsseramper, så skab god plads imellem køretøjerne, evt. ved at friholde hver anden rampe.
11. Brug din sunde fornuft,
og pas på dig selv og andre personer.


Anbefalinger til Chauffør/vognmand
1. Rengør førerhuset dagligt og gerne flere gange. Hav særlig fokus på ind- og udvendi- ge dørhåndtag samt rat og instrumentbord.
2. Sprit hænder både ved ind- og udstigning af førerhuset. Alternativt vask hænder med vand og flydende sæbe.
3. Hold god afstand og undgå berøring med andre personer.
4. Brug handsker, når du er ude af lastbilen.
5. Orienterer dig om kundens anvisninger,
inden du kører ind på en adresse.
6. Åbn køretøjet og aflever/modtog fragt- dokumenterne, hvor afsender/modtager har anvist. Skal du selv læsse/losse, så vær opmærksom på afspærring.
7. Ophold dig så vidt muligt i førerhuset, mens du er hos kunden, medmindre andet er påkrævet.
8. Ved brug af elektroniske værktøjer for kvittering af modtagelse af gods samt sig- nering af CMR-dokumenter, bør den som kvitterer have handsker på og/eller bruge eget redskab for kvittering.
9. Opbevar fragtdokumenter i en mappe
eller er anden aflukket foranstaltning, når du har dem i førerhuset.
10. Brug din sunde fornuft,
og pas på dig selv og andre personer.

Der findes mere information på brancheorganisationernes hjemmesider.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk